-Det kom som en chock!

Karlstad Universitet informerade förra veckan om att man kommer att lägga ner biovetenskapligt program där biomedicininska analytikerprogrammet är en del.  I artikeln som Vårdfokus skrivit säger programansvarig att det kom som en chock.

 

Vi är nog fler som är mäkta förvånade. Vi vet att det redan är stor brist på biomedicinska analytiker och jag hör från olika håll den oro som finns om hur verksamheterna ska kunna drivas vidare. Visst är bristen ett sätt att få upp lönerna, men om bristen börjar bli sådan att undersökningar och analyser försenas, då är det en ganska allvarlig situation vi har framför oss.

 

Vi får se om de andra lärosätena kommer att utöka antalet läroplatser. Å andra sidan är det inte bara frågan om antal läroplatser, utan om att minska avhoppen från programmet. Det är en hel del att fundera på inför framtiden.

Gästblogg: Framtidsagent nr 2

Jag var på samma framtidsmöte som Susi Nilsson häromveckan och jag fick en helt annan upplevelse och måste därför skriva här.

Det ena av Vårdförbundets fyra scenarier heter ”Superspecialisten” och jag kände genast igen mig. Som biomedicinsk analytiker inom klinisk fysiologi, är jag superspecialist på att bemöta och tillsammans med patienten få en kvalitativt genomförd undersökning. Det finns ingen annan yrkesgrupp än biomedicinska analytiker som har så gedigen möjlighet att med kunskap från sitt huvudämne biomedicinsk laboratorievetenskap se till att analys- och undersökningsresultat är rättvisande och därmed kan finnas till grund för en patientsäker diagnostik. I vårt önskescenario ”Sammanhanget” ser jag oss superspecialister som en partner för hälsa och helhet kring patienten. Det går såklart att ta prover, analysera och utföra undersökningar utan gedigen kunskap och kompetens, det kommer ju oftast ut ett värde ur apparaten när man trycker på knapparna i rätt ordning enligt metodbeskrivningen, men betänk att detta värde ska ligga till grund för patientens behandling! Jag jämför gärna med när jag vill baka en smarrig kaka. Jag följer receptet till punkt och pricka och förväntar mig att kakan blir lika vacker och i konsistensen lika smarrig som om jag hade köpt den på konditoriet. Tyvärr blir detta inte alltid fallet..

Så, alla värdefulla Biomedicinska analytiker, vi behövs för en patientsäker vård!

Du kan läsa mer om Framtidens Vård här.

Tora Elfversson Dahlström
Leg biomedicinsk analytiker
vice ordförande Vårdförbundet i Kalmar län
adjungerad klinisk adjunkt Linnéuniverstitet Kalmar

Gästblogg: Målbild-mot stjärnorna, inte dinosaurie

Susi Nilsson

Susi Nilsson – Biomedicinsk analytiker och förbundsledamot i Vårdförbundet.

Jag var på ett framtidsmöte med Vårdförbundet där deltagarna skulle förberedas för sina uppdrag som ”framtidsagenter”. Vårdförbundet ska ta ett nytt steg till en vårdpolitisk ide/ önskad framtid. Vi tittade på megatrender som påverkar utvecklingen och vi fick presenterat fyra olika scenerier som skulle hjälpa oss att se in i framtiden. Scenarierna var framtagna med hänsyn till hur olika krafter kan komma att styra och påverka. Hur ser vården i Sverige ut 2025? Vi utforskade och diskuterade. Då hörde jag en kollega återigen yttra profetian om att vi biomedicinska analytiker kommer att dö ut som yrkeskår. Jag blir ledsen och upprörd, för ju mer vi skapar målbilden av att vi dör ut, ju närmare kommer vi den.

Jag är stolt och lycklig över mitt val av yrke sedan många, många år tillbaka. Biomedicinska analytiker har alla möjligheter till ett utvecklande, spännande, intressant, krävande, kunskapsberoende och häftigt arbete även i framtiden. Jag ser mitt yrke i alla fyra scenerierna.

Jag blir så glad och får en härlig känsla i hjärtat när jag ser en bild eller läser artiklar om mitt yrke. Jag träffar så många kollegor som har samma känsla som jag och vi arbetar i olika delar för att stärka yrkesrollen, till exempel IBL:s stora event, Diagnostikforum i oktober, där vi träffas och lyssnar på nyheter inom vårt yrke och Vårdförbundets idé om akademisk specialisttjänstgöring, (AST) diskuteras och lobbas för på många platser. Den kommer att leda till flera olika specialistutbildningar för oss i nya inriktningar utifrån att vi är generalister i vår grundutbildning.

Jag har fackligt uppdrag i Vårdförbundet och har hittat vägar för att få inflytande på arbetsgivarens beslut på olika nivåer. Allt för att visa på att biomedicinsk laboratorievetenskap är kunskap som är nödvändig för utvecklingen av vården. Jag sitter också i IBL:s valberedning för att motverka bilden av att vi är förlorare och dör ut. IBL ska vara en stark och utåtriktad organisation vars ställningstagande efterfrågas i beslut om professionen eller utbildningarna.

Jag är nu invald i Vårdförbundets förbundsstyrelse och det är fantastiskt att få arbeta med stora övergripande frågor för Vårdförbundets medlemmar. Jag kommer att arbeta med att det alltid finns en biomedicinsk analytikers syn i alla beslut som vi fattar i förbundsstyrelsen. Jag sitter i den internationella kommittén för biomedicinska analytiker som är en grupp där IBL och Vårdförbundet träffas för att göra gemensamt internationellt arbete. Allt för att vi ska hålla samma kurs på utvecklingen för oss biomedicinska analytiker i professionsutvecklingen. Jag kommer att ha möjligheten att få arbete med internationella frågor och åker därmed på kongresser för att visa på hur vi arbetar i Sverige och få till oss hur det är i andra länder.

Jag ser att vi tillsammans arbetar för att komma närmare bilden av oss som diagnostisk partner där vi är efterfrågade i vården för våra kunskaper. Vi kommer att finnas på vårdcentraler, vårdavdelningar och akutmottagningar. Där arbetar vi i teamet runt patienten. I en personcentrerad vård där patienter och vårdpersonal tillsammans hittar den bästa för patienten vägen till hälsa.

Men tänk på att arbeta efter målbilden framtiden är vår, för då hamnar vi i trädtopparna vilket är väldigt nära himlen. Och stjärnorna.

Susi Nilsson
Leg biomedicinsk analytiker
Förbundsledamot i Vårdförbundet
vice ordförande i avdelning Skåne

Norsk studie: sjuksköterskor följer inte protokollet

Bioingeniørstudenter vid Høgskolen i Østfold, dvs norska biomedicinska analytikerstudenter, har gjort en liten studie där man jämfört venös blodprovtagning av bioingeniørsstudenter och svenska sjuksköterskor. Studiens resultat visade tydligt att sjuksköterskorna inte följde protokollet och därmed försämrade provets kvalitet.

Du kan läsa artikeln i tidskriften Bioingeniøren här.

 

 

 

Gästblogg: Välkomna till Diagnostikforum!

I valtider bjuder politikerna över varandra. Vården står i fokus. Pengar ska satsas på AST-utbildning för specialistsjuksköterskorna, lönerna för sjuksköterskor ska höjas. Ett parti ville införa förste specialistsjuksköterskor. Det finns inte någon som överhuvudtaget har nämnt Biomedicinska analytiker. Ska det finnas Biomedicinska analytiker i Primärvården eller går det lika bra med undersköterskor, sjuksköterskor eller någon annan lättlärd person. Behövs Biomedicinska analytiker på de stora sjukhuslaboratorierna? Om man köper en bana så behövs det väl bara en apparatskötare som ser till att löpande bandet alltid rullar!

Utvecklingen inom molekylärbiologin går så fort att man inte hinner sätta upp alla analyser tillräckligt snabbt. Tekniken snabbas på, vården har behov av nya behandlingsstyrande metoder. Dessa metoder står kanske snart också på banan. Men vem är det som ska vara med och utveckla metoderna? Molekylärbiologer, ingenjörer, biomedicinare eller Biomedicinska analytiker? Biomedicinska analytiker som har en specialistutbildning inom molekylärbiologi och därmed kunskap om hela processen, från förberedelser före provtagning till provtagning, analys, värdering och kvalitetssäkring av resultat, resultatrapportering samt metodutveckling. Visa att ni finns, alla skickliga Biomedicinska analytiker. Ni behövs inom primärvård, klinisk kemi, immunologi, mikrobiologi, transfusionsmedicin, patologi, genetik, farmakologi, klinisk fysiologi och veterinärmedicinska laboratorier.

Kom till Diagnostikforum den 14-16 oktober! Jag lovar det finns något intressant för alla. Bredda kompetensen, lär mer om vad man gör utanför ditt eget specialområde. Du kan plocka ihop ditt eget ”konferenspaket”. Det är fritt att gå mellan de olika temana. I år har vi även fått med området klinisk fysiologi som många efterfrågade vid förra årets Diagnostikforum. Vi har även Biomedicinska analytiker inom veterinärmedicin. En hel del intressant att lära även där. Kanske ett nytt arbetsfält i framtiden för någon? Är det samma arbete som inom den humana sjukvården?

Verksamhetschefer från olika delar av landet träffas också i samband med Diagnostikforums sista dag så det i sig kan bli en spännande programpunkt när ni tillsammans får möjlighet att diskutera tjänster och behovet av specialistbefattningar i framtiden, samt få höra lite mer om den utbildning som startat i Örebro. Vårdförbundet kommer också och presenterar sitt förslag på Akademisk specialisttjänstgöring för Biomedicinska analytiker. Men den kan inte bli verklighet om det inte finns ett uttalat behov. Det är ni som tillsammans visar på behovet. Nästa gång politiker bjuder över varandra ska även professionen Biomedicinska analytiker finnas med.  Med en fullsatt konferenssal visar ni aktivt att det här är något som saknas och att det är ni, Biomedicinska analytiker, som vill vara med och utveckla framtidens laboratoriemedicin.

Det är inte för sent att anmäla sig till Diagnostikforum i oktober så ta chansen till några spännande dagar i Jönköpings kulturhus Spira. Ligger centralt i Jönköping vid Vätterns strand och nära till allt, tåg och hotell på gångavstånd.

Väl mött i Jönköping
Agneta Colliander
Ordförande i IBL

Ingångslön: 25 000 kr

Landstinget i Västerbotten har lovat minst 25 000 kr/månad i ingångslön till nyexaminerade biomedicinska analytiker. Även redan anställda lyfts till denna nivå.

Bakgrunden är kostnader som orsakats av de nedskärningar som gjorts; stängda vårdplatser och därmed extra transporter av patienter till andra sjukhus, brist på personal och därmed extra kostnader för hyrsjuksköterskor och stafettläkare.

Du kan läsa mer om detta på Vårdfokus webb.

Hålls ställningarna på laboratorierna?

DilemmaaskMed en ”jourdag” mitt i semestern passar jag på att ta mig en titt på bloggen, något som jag inte hann med under veckorna före semestern. Det var mycket som skulle göras, som det alltid tenderar att vara så års, men mest fokus låg på fortsatt arbete för Akademisk specialisttjänstgöring för biomedicinska analytiker, förberedelser för Världskongressen i Taiwan där vi är flera som ska presentera både postrar och muntliga presentationer och slutarbete med det etiska arbetsmaterialet för biomedicinska analytiker. Etikmaterialets dilemmakortlek är helt klar, foldern kommer att tryckas i augusti. Därefter görs ett utskick till många arbetsplatser gemensamt av IBL och Vårdförbundet. Den medlem som önskar beställa egen version av materialet kommer att kunna göra det via medlemsbutiken.

En del av er har kanske läst sjuksköterskan Matildas blogginlägg om en natt på akuten som har delats via Facebook men också i pressen? Hur ser det ut för er på laboratorierna sommartid? Min erfarenhet var att det inte var tal om några lugna puckar på patologen i alla fall med halva styrkan på plats men ändå med en hel del utredningar och operationer. Har ni några sommarsituationer att berätta om?

I kommentarsfältet till föregående blogginlägg ställer Daisy, en nyexaminerad biomedicinsk analytiker några frågor om hur hon skulle kunna tänka kring sin karriärplanering. Det vore roligt om några fler ville dela med sig av sina tankar och erfarenheter.

Med det önskar jag er en fortsatt skön sommar!

/Anne

 

IBL:s nya styrelse

Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, IBL, är biomedicinska analytikers yrkesorganisation som ni säkert vet. IBL:s årsmöte hölls för ett par veckor sedan och förutom att det skedde ett ordförandebyte, så fick styrelsen flera nya ledamöter. I samband med årsmötet beslutades det att IBL numera tillåter sektioner inom sin organisation och första sektionen bildades samma kväll, nämligen Riksföreningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin som numera kallas ”sektionen” inom samma specialområde.

IBL:s styrelse har numera denna konstellation:

Ordförande Agneta Colliander (fyllnadsval 1 år)
Vice ordförande Maysae Quttineh (fyllnadsval 1 år)
Senior ordförande Ewa Grodzinsky

Ledamöter
Monica Fröjd
Kristina Loven
Ann-Sofie Källberg
Inga-Lill Sparr
Caroline Landhage (fyllnadsval 1 år)
Anne Berndt (fyllnadsval 1 år)

Om du vill läsa mer om IBL kan du besöka webbsidan www.ibl-inst.se  eller gå med i Facebookgruppen Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap. På båda dessa sajter kan du läsa om traineestipendiet i Japan som du som IBL-medlem kan söka just nu. Deadline för ansökan är 1 juni.

Ny förbundsstyrelse

Vårdförbundets kongress 2014 är nu avslutad och för mig som var med som medarbetare för första gången så var det en mycket positiv och imponerande erfarenhet. Att iaktta vad demokrati innebär på riktigt nära håll, med metoder där alla ombuden kom till tals var väldigt lärorikt. Och spännande. Och framför allt kul.

 

En ny förbundsstyrelse är vald och jag ser fram mot att stödja dem alla i de kommande årens arbete. Men som biomedicinsk analytiker kan jag inte låta bli att glädjas litet extra åt det faktum att det nu finns två biomedicinska analytiker i förbundsstyrelsen; Susi Nilsson, Skåne och Michelle Dobos Sandell från Kalmar län. Självklart jobbar de för alla Vårdförbundets medlemmar, men de vet vad det innebär att vara biomedicinsk analytiker också, något som inte alltid är helt uppenbart när man ser det ”utifrån”.

Antagningsstatistik igen

En snabbtitt på antagningsstatistiken på antagning.se visar att biomedicinska analytikerprogrammet har 830 förstahandssökanden totalt sett över alla lärosäten till höstterminen 2014. Detta är en liten ökning 6.5% jämfört med förra året, inte mycket men ändå en ökning.

Totalt är det 5565 som har sökt till programmet.