Student och medlem och internationellt intresserad?

Du som är biomedicinsk analytikerstudent och medlem i både Vårdförbundet och IBL, har nu en möjlighet att ansöka om deltagande vid NML-kongressen i Reykjavik, Island, 4-6 juni. Du kommer att delta vid studentforumet och det övriga programmet som planeras för studenterna. Det kommer att finnas gott om tid att delta i det vetenskapliga programmet.

Det du behöver göra är att maila Anne Berndt (anne.berndt@vardforbundet.se) eller Tanja Wijkmark på IBL (tanja.wijkmark@ibl-inst.se) och förutom namn, personnummer och kontaktinfo skriva en kort motivering till varför just du ska bli utsedd att vara Sveriges studentrepresentant och hur du tänker dig att dela med dig av din erfarenhet efter kongressen.

Vårdförbundet står för dina kostnader, det vill säga kongressavgift, resa och boende.

Deadline för din ansökan är 26 mars. Du kommer att få besked och förväntas bekräfta senast 30 mars.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta anne.berndt@vardforbundet.se

Nordiska flaggorna

NML-kongressen och attraktiva arbetsgivare

FullSizeRenderAlla arbetsgivare vill nog ses som attraktiva. Arbetsgivare som ger utvecklingsmöjligheter, bästa villkoren och bra arbetsmiljö. Somliga lyckas med detta, men helt klart är det inte lätt att åstadkomma med besparningar, slimmade organisationer och villkor som kan bli bättre. Något som ligger högt på många biomedicinska analytikers listor är möjligheten till kompetensutveckling, du vill lära dig mer, nytt och utmanas.

Ett sådant sammanhang är de internationella kongresser som arrangeras varje eller vartannat år. En av dessa är den nordiska kongressen som arrangeras i tur och ordning av de nordiska organisationerna som ingår i Nordisk Medisinsk Laboratoriegruppe (NML). Jag har tidigare skrivit att det inte är så många arenor som vi biomedicinska analytiker ”äger” fullt ut men NML-kongressen är verkligen en av dem, det är biomedicinska analytiker som arrangerar och föreläser, föreläsningar och seminarier på hög vetenskaplig nivå.

I år arrangeras NML-kongressen av den isländska organisationen för biomedicinska analytiker; Félag lífeindafræðinga, i Reykjavik 4-6 juni. Det finns ännu tid att skicka in ett abstract om man vill delta ”aktivt”, det vill säga genom att antingen presentera en poster eller att genom en muntlig presentation berätta om projekt, utvecklingsarbete eller forskning du bedrivit på din arbetsplats. Sista dag att skicka in ett abstract är 15 februari och hur det ska se ut kan du läsa om här. En arbetsgivare som möjliggör för medarbetare att berätta om förbättringar på konferenser och kongresser är en attraktiv arbetsgivare.

Om du är medlem i Vårdförbundet finns det möjlighet att söka resebidrag, pengar som medfinansierar ditt deltagande (konferensavgift, resa, boende). Resebidraget förutsätter att du deltar ”aktivt”, men det finns möjlighet för två att söka för samma posterpresentation. Med andra ord kan du skicka in ett abstract för posterpresentation med en kollega.  Om du är medlem i IBL, så kan du fram till 28 februari söka stipendium för deltagande i Reykjavik, och här finns stipendier med och utan krav på aktivt deltagande. Även om man är en attraktiv arbetsgivare, så kan ekonomin försvåra konferensdeltagandet och då är det bra om du får stipendium eller bidrag från annat håll.

Så förutom att du får möjlighet att dela med dig av din egen kunskap och erfarenhet, så är stor del av deltagandet att ta del av nordiska kollegors arbete och forskning. Detta sker självklart genom föreläsningarna men också genom möten och diskussioner före, mellan och efter föreläsningarna, ibland på engelska, ibland på ”skandinaviska” och det brukar gå alldeles utmärkt. Och det är vid dessa tillfällen du utökar ditt nätverk.

När den attraktiva arbetsgivaren genom finansiering och tjänstledighet med lön (så klart) har möjliggjort att du fått presentera arbete (eller delta utan sådana krav ), så vill nog denna arbetsgivare att du delar din nya kunskap och erfarenhet med dina kollegor när du är tillbaka igen. Kanske har du med dig lösningar på problem eller förslag på förbättringar eller ny inspiration, men ditt kongressdeltagande kommer alla till godo. Nästa gång kanske någon av dina kollegor kan delta vid en internationell konferens eller kongress.

Om internationella möten tillhör rutinerna på din arbetsplats är det bra, men om så inte är fallet och du skulle vilja delta; ställ frågan till din chef. För det är steg två, efter att du tänkt tanken.

Och har du frågor så är det bara att du hör av dig till mig (anne.berndt@vardforbundet) eller IBL (kansli@ibl-inst.se).

 

 

Utbildarens syn på specialistutbildning och specialisttjänster

Vårdförbundet genomförde i november en konferens i samarbete med IBL och SFR (Svensk förening för röntgensjuksköterskor) där deltagarna var chefer eller programansvariga för biomedicinska analytiker eller röntgensjuksköterskor. Syftet med konferensen var att dels informera om arbetet för reglerad specialistutbildning och akademisk specialisttjänstgöring, (AST) men också att få input från deltagarna. Cheferna är till stor del de som ska göra ”verkstad” av t.ex. AST, men också identifiera vilka behov av kompetens verksamheten har och hur man kan arbeta för specialisttjänster framöver. Programansvariga på grundprogrammen behöver involveras när det gäller skapandet av specialistutbildningar och hur lärosätena kan samarbeta kring dessa, Sverige är ju inte så stort att varje universitet kan ge samma specialistprogram.

Nu är vi förvisso inte i land med detta arbete ännu, men att reglerade specialistutbildningar och AST för biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor ska vara infört inom en femårsperiod, det tror alla vi som deltog vid konferensen.

I detta filmklipp kan du höra Per Whiss, programansvarig för biomedicinska analytikerprogrammet i Linköping prata om hur han tänker kring utbildningsfrågan.

 

Hon hade inte tid att vänta på framtiden

Susanne Lundgren är enhetschef på klinisk fysiologi i Karlskrona och har i flera års tid kämpat för inrättandet av specialisttjänster för biomedicinska analytiker där arbetsuppgifterna är lönesatta, inte vilken yrkeskategori det är som utför dem. När vi träffades vid ett möte för biomedicinska analytiker i Kalmar härom veckan sa hon; ”jag har inte tid att vänta på framtiden och specialistutbildning och AST, även om jag skriver under på allt det,. Jag behövde få dessa tjänster inrättade nu”. Du kan läsa artikeln som berättar mer om detta på Vårdfokus.

Susanne deltar på konferensen som Vårdförbundet, IBL och SFR (Svensk förening för röntgensjuksköterskor) anordnar om reglerad specialistutbildning och akademisk specialisttjänstgöring (AST) för biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor 20-21 nov. Susanne kommer idag att berätta om sin kamp och vilka framgångsfaktorerna var.

Mer om konferensen kommer i denna blogg och i Röntgensjuksköterskebloggen.

Gästblogg: EPBS Visionskonferens

Jag deltar just nu i EPBS (European Association for Professions in Biomedical Science) Visionskonferens med temat Diagnostic Partner: Concept to Reality.
För det första måste jag uttrycka en enorm stolthet över den kunskapsmassa som presenterats idag. En variation av olika exempel av utvecklingsarbete inom vårt kunskapsområde som är gjort av kollegor Europa över. Ni hittar presentationerna på www.EPBS.net inom kort.
Med tanke på konferensens tema har jag lyssnat efter om det kommer några svar på frågan Hur blir biomedicinska analytiker en diagnostiskt partner i verkligheten? Jag inspirerades av Matthew Griffith beskrivning av hur de på Derby City Hospital i Storbritannien har arbetat med att utveckla olika kompetensnivåer vid utskärningar. Som biomedicinsk analytiker inom klinisk fysiologi kan jag inte så mycket om just histopatologi men det jag tyckte att Matthew beskrev på ett bra sätt är hur han såg att vi skulle ta steget från utförare till diagnostisk partner i vården.
Han berömde flera kollegor som tillsammans med honom drivit på utvecklingen. De har vågat ta ett kliv fram och stå för sin kunskap och vågat styra förloppet runt patienten utifrån den. Som diagnostisk partner var de mer delaktiga i hela vården och kunde bedriva en tydlig utveckling inom sitt område för patienternas bästa.
För att stärka vår profession i vården måste vi hålla oss framme i alla verksamheter med det vi vet och det vi kan, i alla de sammanhang där vår kunskap är nödvändig. Vi kommer att höja kvaliteten i vården och med tanke på att 70-80 % av alla diagnoserna bygger på våra analyser: i vilka processer ska vi INTE vara med i?

 

Michelle Dobos Sandell
Biomedicinsk analytiker
Förbundsstyrelseledamot

Från ”vad” till ”hur” på Diagnostikform

På dag 3 på innehållsrika och härligt professionsinriktade Diagnostikforum i Jönköping! Kristina Malm Jansson inleder ett seminarie med Nelson Mandelas ord ”It always seems impossible until it´s done”.

Rubriken för seminariet är ”AST-utbildningen” och innehållet handlar om Vårdförbundets och IBL:s idé om reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker med huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap. Hittills på Diagnostikforum har vi pratat mycket om ”vad” som behövs för vår kompetensutveckling och här kommer ett förslag till ”hur”.

Genom ett verksamhetsintegrerat lärande där arbetsgivaren ger utbildningsanställning som regleras i kollektivavtal ihop med ett lagreglerat ansvar för huvudmännen att tillhandahålla utbildningstjänster får vi patientsäker vård och diagnostik!

Mottagandet av AST bland åhörarna var positivt och man uttryckte även att det handlar om grundutbildningen att grundutbildningen blir mer attraktiv när det finns en tydlig karriärväg.

Men det finns också många frågor att jobba vidare med. Utbildningsansvariga oroas över verksamhetsintegrerat lärande när det ännu inte finns en handledande kategori och universiteten klargjorde bristande ekonomi som ett hinder för verksamhetsinriktade utbildningar. Från verksamheten önskades stöd och samarbete med universiteten och att det funderas över hur det ska gå till i verksamheter som inte finns på universitetssjukhus. Från medarbetare upplevdes de magister- och masterutbildningar som finns i Örebro som bra eftersom utbildningarna har verksamhetsinriktade mål och det påpekades att förutsättningarna är att vi som biomedicinska analytiker måste vara intresserade av att gå utbildningarna. Ytterligare viktiga frågor behandlade vilka som ska hålla i utbildningarna och behovet av kombinerade tjänster mellan universitet och verksamheterna.

Personligen är jag mycket positiv och ser att reglerad specialistutbildning både säkerställer och synliggör den specifika och avancerade kunskap och kompetens som vi behöver för att kunna ge patientsäker vård och diagnostik. Idag sker denna upplärning i vardagen på kliniken och kan förstås i jämförelse mellan vad den som är nyfärdig kan bidra med i verksamheten och vad den som är erfaren har för arbetsuppgifter och ansvar. Problemet är i nuläget att kompetensutvecklingen blir kvalitetsmässigt beroende av tid, engagemang och specialistkunskap på aktuell klinik och den enskilda medarbetaren får inte möjlighet att ställa krav på innehåll och mål för att bli och känna sig tillräckligt kompetent för arbetsuppgift och ansvar. Dessutom blir upplärningen inte så synlig att medarbetaren blir rätt värderad.

/Tora Elfversson Dahlström, leg. Biomedicinsk analytiker, klinisk universitetsadjunkt och vice ordförande för Vårdförbundet i Kalmar län

Gästblogg: Dagens vs gårdagens studenter

Jennifer Arnqvist är student på biomedicinska analytikerprogrammet, T5, på Umeå universitet. Hon är också styrelseledamot i Vårdförbundet Student. I blogginlägget nedan ger hon sin syn på utbildningen och vad dagens studenter kan bidra med till verksamheten. Ända sedan 1996, då de första studenterna med en Bachelor examen kom ut på arbetsplatserna (det vill säga 18 år sedan) har det pågått en diskussion om gårdagens eller dagens studenter har bäst och/eller rätt kunskap.

Jennifer deltar också idag på Diagnostikforum, där hon i studentforumet berättar om sina erfarenheter från IFBLS:s Världskongress i Taiwan.

10728738_10205139538956573_2137745619_nDet har varit diskussioner om hur biomedicinska analytikerstudenter faktiskt har det i nutidens generalistutbildning kontra dåtidens inriktade utbildning. De frågor som cirkulerar är om utbildningen är för svår, varför många studenter hoppar av utbildningen samt orsaken till okunskapen om biomedicinska analytiker och biomedicinska analytikerutbildningen. Utbildningen är något som jag gärna vill klarlägga för allmänheten så de kan få en liten inblick i biomedicinska analytikerstudenters vardag.

Jag går just nu i termin 5 på Umeå Universitet, laboratoriemedicin. Innan det läste jag naturvetenskap med inriktningen natur på gymnasiet eftersom just naturämnen intresserade mig. Jag älskar den biomedicinska analytikerutbildningen som Umeå Universitet erbjuder, dock vill jag ha mer praktik och då även en praktikvecka/ studiedagar i början av utbildningen för att få en uppfattning om vad yrket handlar om. Men, det är ett stort problem att få ut studenter på praktik då det finns för få handledare tillgängliga.

Att studenter inte vet vilket yrke utbildningen leder till tror jag beror på den osynlighet som biomedicinska analytiker har idag i Sverige. Om de yrkesverksamma biomedicinska analytikerna och biomedicinska analytikerstudenterna gått/går in på att förklara och visa vad yrket handlar om, så tror jag att fler skulle söka sig till utbildningen. Sedan bör universiteten ha bra information om utbildningen och vad det leder till för arbete på deras webbsidor, men samtidigt bör studenter ta sitt ansvar och kolla upp vad det är för utbildning de sökt och kommit in på.

En generaliserad utbildning innebär att man får en bred och djup kunskap om människokroppen, speciellt dess mekanismer på en cellulär och kemisk nivå, vilket krävs för att i dagsläget kunna göra analyser, förstå analysens bakgrund för att säkerställa kvalitén och möjligheter att utveckla metoder. Den generella utbildningen är en grund som man sedan bör bygga vidare på. Det bör finnas vidareutbildningar som gör att man blir specialiserad samtidigt som man har den breda kunskapen i ryggen. Man får då ett helhetsperspektiv som gynnar patienten, kollegorna och en själv.

Det är ett problem att många studenter hoppar av utbildningen och jag kan jag tänka mig att det beror på:
1. Studenter väntar på en öppning till (bl.a.) läkarprogrammet och läser då till biomedicinsk analytiker under tiden.
2. Språksvårigheter då det finns studenter med utländskt bakgrund som läser denna utbildning som hålls på svenska.
3. Låg intagningskrav på universiteten som gör att många med ej tillräcklig förkunskap kommer in och sedan hoppar av då undervisningen börjar komma in på de kemiska reaktionerna som sker i kroppen, samt det matematiska som hör till laborationer och läkemedelsberäkningar.
4. Tidsbristen som finns inom utbildningen. Jag hade gärna läst ett år till med mer praktik och möjligheten till ett lugnare tempo.
Att för få studenter söker till utbildningen tror jag återigen beror på osynligheten hos biomedicinska analytiker. Det är alldeles för många som jag möter som aldrig hört yrkestiteln tidigare, men då jag väl förklarar vad yrket handlar om är det många som blir positivt inställda och nyfikna på att själv söka till utbildningen.

Ja, man blir en generell biomedicinsk analytiker och ja, man behöver inskolning på arbetsplatsen innan man kan arbeta självständigt, men så är det på alla jobb jag haft tidigare (sommarjobbat och helgsjobbat i 7 år). Men en stor skillnad är att här rör det sig om patienters liv och kvalitén i arbetet. Jag ser då inget konstigt med att inskolningen kan ta upp till 1 år. Även sjuksköterskor behöver inskolning då de väl börjar sina yrken, eftersom båda utbildningarna ger akademisk examen och yrkesexamen.
Sedan så slutar inte utbildningen i och med examen från universitetet. Biomedicinska analytiker har ett livslångt lärande där nya tekniker och maskiner tas fram och man måste hålla uppe CPD (continous professional development) för att ha behörighet till att utföra analyser.

Jag tycker det är läskigt att se bristen på biomedicinska analytiker som är yrkesverksamma samt bristen på studenter som söker till utbildningen. Man behöver en förändring, men jag tror inte man ska äventyra kvalitén i yrket och riskera patientsäkerheten genom att täcka upp behovet av biomedicinska analytiker med personer som inte har tillräcklig kunskap för att klara yrket. Vi måste gemensamt försöka få en ändring på systemet, vi är eftertraktade på arbetsmarknaden och utan oss går inte vården runt. Detta måste på något sätt visas för landsting och universitet så man kan få fler studenter att söka till en utbildning som leder till ett attraktivt yrke.

/Jennifer Arnqvist
Biomedicinsk analytikerstudent
Styrelseledamot Vårdförbundet Student

Diagnostikforums första dag!

Till Diagnostikforum kommer i år 420 biomedicinska analytiker för att under tre dagar för att fördjupa sig i sitt favoritämne.  Dagarna innebär kompetensutveckling men också tillfälle att diskutera med kollegor om olika delar av vår profession.

BMA_etik_ask_broschyr_540x300Idag höll jag i en workshop om etiska dilemman för nio deltagare där vi också för första gången visade upp vårt nya material som är speciellt framtaget för biomedicinska analytiker. Vi utgick från den modell för etisk reflektion som finns i broschyren som är mycket användbar. Det gav oss en chans att djupdyka i frågor som det sällan finns tid att prata om i vardagen. Mycket intressant och kul. Broschyren och asken med dilemmakort kommer att delas ut på arbetsplatser nu under hösten, så håll utkik!

Idag har det också bland annat varit paneldebatt om hur biomedicinska analytiker kan bidra till en bättre vård. Vi behövs ute i vården som diagnostisk partner. Partnern som bidrar med kunskapen i teamet runt personen med ohälsa. Vår kunskap ger mindre lidande för patienten och kunskaper som ger bättre utnyttjad laboratorieverksamhet rent ekonomiskt.

Om du är nyfiken på vad som händer under Diagnostikforum men inte är på plats så har IBL en bra rapportering på sin webbplats. Det är också många besökare som skriver och diskuterar i IBL:s facebookgrupp, så gå med där om du inte redan har gjort det! På twitter kan du följa vad som händer på konferensen via hashtagen #diagnostikforum2014.

/Susi Nilsson, biomedicinsk analytiker, ledamot förbundsstyrelsen och ledamot styrelsen avdelning Skåne.

 

Kort summering av Världskongressen i Taipei

Gemenskap, professionellt och glädje är tre ord som beskriver IFBLS:s världskongress i Taipei, Taiwan.

Det finns en önskan bland biomedicinska analytiker världen över att bli mer synliga i sitt yrkesutövande. Det blev mycket igenkännande skratt när Namibias delegat Christoph Hikuam öppnade diskussionen i Open Forum om samarbete och ökad synlighet med att berätta att han egentligen inte kunde bidra till en förändring på detta område ur ett internationellt perspektiv. Han har just dessa diskussioner med medlemmarna i Namibias förening för biomedicinska analytiker om problemen att inte synas i vårdkedjan. Det blir då svårt att tala om för andra hur arbetet skulle kunna göras. Avseende synlighet så talade kongressens närmare 400 vetenskapliga posters på utvecklings- och forskningsprojekt för något annat då de visades upp av ambitiösa och stolta yrkesutövare. Närmare 60 muntliga presentationer baserade på inskickade abstracts genomfördes också. Under IFBLS:s möten med medlemsorganisationerna diskuterades det hur vi tillsammans kan använda sociala medier för att kommunicera med kollegor och de som är medlemmar i båda nationella och internationella organisationer, men att sociala medier är också verktyg att nå andra.

IFBLS genomförde val till sin styrelse och Marie Nora Roald från Norge valdes till President Elect. Detta är mycket intressant då Marie är en starka nordiska kvinna i en lång rad nordiska kvinnor som har haft denna position. Nordiskt ledarskap är uppskattat, kanske tack vare att det är både tydligt och bygger på konsensus.

Jennifer Arnqvist från Umeå universitet representerade Sverige i studentforumet . I studenternas arbete kom akademisk specialisttjänstgöring (AST) upp som förslag på hur vidareutbildning kan finansieras. Studenterna från de andra länderna tyckte AST var en fantastisk ide och tog den till sig för att lobba för i sina hemländer.

Och vad är då Vårdförbundets roll på ett internationellt möte som detta? Sedan 2013 har Vårdförbundet ett internationellt program . Programmet är indelat i tre delar; global samverkan, professionsutveckling och samhällspolitisk påverkansarbete. Genom att bidra med postrar och muntliga presentationer om vårt nationella arbete och genom att delta och bidra till de diskussioner och frågor som pågår på dessa möten, så uppfyller vi målen med programmet. Att fackförbund har en roll att spela framkom i allra högsta grad i mötet med Christoph Hikuam, mottagaren av Nordic Award . Han berättade att namibiska biomedicinska analytiker försöker påverka de långa arbetspass de förväntas arbeta och andra arbetsmiljöfrågor. Fackligt anslutna straffas av många arbetsgivare på olika vis, men det är det stora antalet som ger dem styrkan att genomföra förändringar. Arbetsgivaren kan inte straffa alla.

/Susi Nilsson & Anne Berndt

Det är på väg nu!

bildDet etiska arbetsmaterialet för biomedicinska analytiker är äntligen, efter två års idogt arbete, på väg ut till
arbetsplatserna men också till lärosätena. Arbetsplatserna kommer att få materialet via Vårdförbundets lokalavdelningar. Avdelningarna gör själva upp en plan för hur de kommer att distribuera materialet, men de kan säkert svara på detta om du/ni vill ha besked.

Om du redan nu vill ladda ner foldern och se hur dilemmakorten ser ut, så kan du ladda ner dem via Vårdförbundets sida för biomedicinska analytiker.

Susi Nilsson (biomedicinsk analytiker och förbundsstyrelseledamot) kommer att hålla i en reflektionsövning på Diagnostikforum tisdag 14 oktober, klockan 16.30. Antalet deltagare är begränsat men har du tur, så finns kanske fortsatt plats. Annars kan ni prata om materialet i Vårdförbundets monter.

Frågor? Bara hör av dig till mig: anne.berndt@vardforbundet.se