Sjuksköterskebloggen

Bloggen är ett forum för att lyfta angelägna frågor för professionen. Det handlar om yrket, om vården i vardagen, om specialistutbildning, om karriär och om styrkan och stoltheten i att vara sjuksköterska. Vi välkomnar bloggtexter från sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och förtroendevalda.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!