Biomedicinska analytikerbloggen

Bloggen är ett forum för att lyfta angelägna frågor för professionen. Det handlar om yrket, om diagnostiken i vardagen, om karriär, villkor och om styrkan och stoltheten i att vara biomedicinsk analytiker. Vi välkomnar bloggtexter från biomedicinska analytiker, studenter och förtroendevalda.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården –  – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”.

Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!