Vill du delta vid EPBS:s Studentforum i Helsingfors, Finland?

Du som är biomedicinsk analytikerstudent och medlem i både Vårdförbundet och IBL, har nu möjlighet att ansöka om deltagande vid EPBS:s studentforum 3-4 november i Helsingfors, Finland. Du kommer att även delta vid EPBS:s endagarskonferens 5 november. Du kan läsa mer om EPBS:s möte och konferens här. 

Du som söker ska vara student på biomedicinsk analytikerprogrammet (T1-T6) eller tagit examen under 2022. Du som blir utvald kommer att få en uppgift att göra på forumets tema som är ”Digital future in Biomedical Science are we prepared?” Om du har en poster på ditt examensarbete har du möjlighet att presentera den och delta i postertävlingen Martin Nicholson Award.

Det du behöver göra är att maila Anne Lindgren (anne.lindgren@vardforbundet.se) eller Tanja Wijkmark på IBL (tanja.wijkmark@ibl-inst.se) och förutom namn, personnummer och kontaktinfo skriva en kort presentation av dig själv och motivering till varför just du ska bli utsedd att vara Sveriges studentrepresentant. Vi vill också att du berättar hur du tänker dela med dig av din erfarenhet efter kongressen.

Vårdförbundet står för dina kostnader, det vill säga konferensavgift, resa och boende. Tänk på att du behöver vara ledig från dina studier 2-6 november.

Deadline för din ansökan är 29 september. Du kommer att få besked senast 3 oktober och du behöver bekräfta ditt deltagande omgående.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta anne.lindgren@vardforbundet.se