Röntgensjuksköterskebloggen

Bloggen är ett forum för att lyfta angelägna frågor för professionen. Det handlar om yrket, om vården i vardagen, om karriär och om styrkan och stoltheten i att vara sjuksköterska. Vi välkomnar bloggtexter från röntgensjuksköterskor, studenter och förtroendevalda.

Bli medlem

Läs mer vad du får som medlem.

Bli medlem nu