Nordisk studentforum för biomedicinsk analytikerstudent - ta chansen!

Du som är biomedicinsk analytikerstudent och medlem i både Vårdförbundet och IBL, har nu en möjlighet att ansöka om deltagande vid NML-kongressens studentforum 24-26 april i Oslo. Studenter från Norge, Sverige, Danmark, Finland och Island kommer att delta.

Du som söker ska vara student på biomedicinska analytikerprogrammet (T1-T6). Om du blir utvald får du en uppgift på forumets tema ”Future work life” att förbereda. Studentforumets gemensamma resultat presenteras som film vid kongressens slutceremoni 26 april.

För att anmäla ditt intresse behöver du maila Anne Lindgren, Vårdförbundet (anne.lindgren@vardforbundet.se) eller Tanja Wijkmark, IBL (tanja.wijkmark@ibl-inst.se) och förutom namn, personnummer och kontaktinfo skriva en kort presentation av dig själv och motivering till varför just du ska bli utsedd att vara Sveriges studentrepresentant. Vi vill också att du berättar hur du tänker dela med dig av din erfarenhet under och efter kongressen.

Vårdförbundet står för dina kostnader, det vill säga konferensavgift, resa och boende. Tänk på att du behöver vara ledig från dina studier 24-26 april.

Deadline för din ansökan är 15 mars. Du kommer att få besked senast 20 mars och behöver bekräfta ditt deltagande omgående.