Vad händer inom standarder för lab och diagnostik? - Gästinlägg från Lena Morgan

Jag är projektledare för den tekniska kommitté på Svenska Institutet för standarder (SIS) som arbetar med laboratoriemedicin/medicinsk diagnostik (SIS/TK331) och vill berätta vad som är på gång. Men jag vill börja med tacka alla er som jobbade under pandemin på alla laboratorier och gjorde ett fantastiskt arbete. Det såg bra ut ett tag när till och med statsministern visste vad en biomedicinsk analytiker är. Vad jag har förstått så har vi inte kunnat dra så stora växlar på det, det är bara att fortsätta kämpa.

Webinar om den reviderade SS-EN ISO 15189:2022
Den reviderade SS-EN ISO 15189:2022 är publicerad på engelska och tekniska kommittén håller på med en översättning till svenska. Deltagandet från den svenska kommittén har varit aktivt och nu har vi planerat ett webinar för att berätta om hur det har gått till och vad resultatet har blivit. Dokumentet har harmoniserats till SS-EN ISO 17025:2018 och har genomgått en full revision. Webinaret är den 13 april och är kostnadsfritt.

Läs mer och anmäl dig här: Krav på kvalitet och kompetens för kliniska laboratorier

Vill du bidra till SIS arbete?
Kommittén SIS/TK 331 (Laboratoriemedicin) inom Svenska institutet för standarder som jobbar bland annat med revision av ISO 15189 har nyligen döpts om till Medicinsk diagnostik för att vi har utökat arbetsområdet. I och med detta deltar vi numera även i en europeisk kommitté som arbetar med ”Quality in medical imaging along the patient pathway”. Med anledning av detta söker vi personer som jobbar inom detta område. Både biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som är intresserade av att delta i arbetet är välkomna.

Det finns även andra standardiseringsområden som är kopplade till biomedicinska analytikers verksamhetsområde, t.ex. precisionsmedicin, genomik, hälsoinformatik, organ on chip.

För att veta att du inte missar någon information kring vad som händer inom nationell och internationell standardisering inom hälsa, vård, omsorg och medicinteknik kan du följa oss på LinkedIn. Vi har en undersida till SIS sidan. Sis på Linkedin

Du kan även se läsa mer på vår sida på sis.se Sis sida om standarder vård och omsorg

 

Välkommen att höra av dig!

Lena Morgan

Lena.morgan@sis.se