ENSA registrerad för EU!

Ina & Margarete with Notare 20141002Förra veckan var Ina Siby som är ordförande i ENSA (den europeiska studentorganisationen för sjuksköterskestudenter) i Bryssel. Här är hennes berättelse.

”Tillsammans med Margrete Schwarz Kanstad från Norge var jag i Bryssel för att göra ENSA till en formell organisation för sjuksköterskestudenter, en legalisering. Resan var intensiv och oerhört givande. I Bryssel träffade vi EFNs (European Nurse Federation) advokat och gick igenom och signerade stadgan samt öppnade ett bankkonto. Det var de sista stegen för att ENSA skulle kunna bli en laglig organisation. Stadgan som är av yttersta vikt var tvungen att vara kompatibel med belgisk lag eftersom vi var i Bryssel samt vara översatt från engelska till tre språk.

Registreringen av ENSA innebär att sjuksköterskestudenter i Sverige nu har möjlighet att påverka utbildningarna till sjuksköterska på EU-nivå. I och med legaliseringen av ENSA kan vi påverka i Europaparlamentet, ministerrådet, EU-kommissionen samt vara med i EU-projekt. Vi kan vara med i debatten om standard och kvalitet i utbildningarna och kan t.ex. bidra till ökad patientsäkerhet genom att ställa krav på kandidatexamen i hela Europa.

Legaliseringsprocessen har varit lång och stundvis mödosam. Den hade inte varit möjlig utan stöd ifrån EFN, belgiska National Nurses Association samt våra moderorganisationer (Vårdförbundet i Sverige).

Det är ett historiskt tillfälle för alla sjuksköterskestudenter i Europa och det ska bli spännande att följa vad som händer framöver. På vilket sätt kommer Sveriges sjuksköterskestudenter att använda den här påverkansmöjligheten på europa-nivå. På vilket sätt kommer Vårdförbundet Student att göra sin röst hörd i ENSA?

Ina Siby

ordförande ENSA och tidigare styrelseledamot i Vårdförbundet Student ”

Internationellt intresse för akademisk specialisttjänstgöring

Filmad rapport från andra dagen på Studentforumet vid världskongressen för biomedicinska analytiker i Taiwan 2-7 oktober.

I klippet berättar Jennifer Arnqvist om den andra dagen på studentforumet. I dagens diskussioner tog Jennifer upp om AST:en,  som vi arbetar för i Sverige. De andra studenterna var mycket intresserade och ville veta mer om en reglerad specialistutbildning. Att ens arbetsgivare skulle kunna betala för en specialistutbildning samtidigt som man är anställd fick stort gehör hos de andra studenterna.
Vi tror att iden om AST:en kommer spridas vidare i andra länder när studenterna presenterar vad som hänt på Studentforumet för sina utbildningar i sina hemländer,

Filmklipp med Jennifer Arnqvist på IFBLS i Taiwan 2014

Världskongressen för biomedicinska analytiker #2014IFBLS i Taipei, Taiwan pågår 3-7 oktober.
Jennifer Arnqvist sitter i styrelsen för Vårdförbundet student och är Sveriges studentrepresentant på plats.
I klippet summerar Jennifer första dagen på Studentforumet och berättar om den stora öppningsceremonin där bland annat Taiwans president Ma, Ying-Jeou talade.

I nästa filmklipp intervjuar Jennifer ARnqvist i sin tur studenten Paul Wei från Taiwan också på Studentforumet vid IFBLS i Taiwan.

Läs även blogginlägg från Taiwan i Biomedicinska analytikerbloggen  till exempel: I just work in the lab…

Är hälsoetiken hotad?

IFMSAIgår kväll ordnade Vårdförbundet Student en temakväll tillsammans med organisationen IFMSA (en ideell organisation för läkarstudenter som arbetar med humanitära frågor och internationell förståelse. Ordförande i Vårdförbundet Student, Daniel Larsson, är den som har hållit i trådarna och här skriver han om kvällen.

”Huvudtemat på kvällen som hölls på Karolinska institutet var hot mot hälsoetiken. Flera intressanta föreläsare från vården var inbjudna att dela med sig av sina erfarenheter. Bland andra talade sjuksköterskan Vera Dahlqvist om sina forskningsresultat som handlar om att sjuksköterskor som värjer sig mot att bli känslomässigt berörda i arbetet i högre utsträckning blir utbrända och drabbas av depression. Anestesisjuksköterskan Katrin Kiswani berättade om sina erfarenheter av att ha arbetat i Irak och Syrien där den militära hotbilden är så stor att Läkare utan gränser och Röda korset inte får gå in och hjälpa till. Janne Kautto från Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor talade om att det i Sverige ibland uppstår så stora risker att ambulanser inte får åka fram på larm. Flera namnkunniga läkare talade också om sina erfarenheter.

Panelens samtal var intressanta och innehöll många konstruktiva idéer för framtiden. Reflektion och omvårdnadshandledning inom ambulansen är några exempel. Ett annat var ett särskilt rapporteringssystem som inte bara innehåller klassiska saker såsom vitalparametrar utan även lärotillfällen och reflektion. Sammanfattningsvis är tvärprofessionella möten/samtal avgörande för att skapa en säker och trygg vård där hälsoetiken snarare växer än inskränks. Om vi som jobbar i vården klarar av att möta varandra blir vi också bättre på att möta dem vi ska vårda.”

Patientsäkerhetskonferensen lyfte tvärprofessionellt arbete

Studentprogrammet 2014Förra veckan ägde den nationella patientsäkerhetskonferensen i Stockholm rum. Självklart var Vårdförbundet Student representerat genom Ylva Moberg från Uppsala och Sofia Persson från Stockholm. Här skriver de om konferensen:

”På konferensen fanns ett särskilt studentprogram som vi deltog i. Det gav oss möjlighet att träffa och samtala med studenter från flera andra utbildningar vilket ledde till diskussioner med många infallsvinklar. På nästan alla seminarier och föreläsningar betonades vikten av tvärprofessionellt arbete och bra kommunikationen för att patientsäkerheten ska kunna upprätthållas och förbättras. Vi studenter pratade mycket om hur de tvärprofessionella inslagen i utbildningarna kan öka och hur patientsäkerhet lärs ut på bästa sätt. Vi pratade också om hur våra olika studentorganisationer ska kunna samarbeta kring frågorna.

Vi studenter fick också träffa företrädare för den danska studentorganisationen ”Studenter for Sikre Patienter”. Det är en organisation med studenter från olika utbildningar som jobbar med frågor kring patientsäkerhet. Skulle något liknande vara möjligt i Sverige?

Konferensen var full av människor som på ett eller annat sätt arbetar med patientsäkerhet, vart vi än gick blev vi indragna i spännande diskussioner! Många namnkunniga forskare föreläste också om hur patientsäkerheten har förbättrats och vilka framtida utmaningar som finns. ”

För er som är nyfikna på bilder, information och material från konferensen kan ni gå in på http://patientsakerhetskonferensen.se

Daniel vill göra normuppror!

danielVårdförbundet Students ordförande Daniel Larsson skriver idag lite om sig själv och vad som engagerar honom.

”Jag är en 36 år ung konstnärssjäl som tidigare jobbade inom vaktbranschen och i kriminalvården. Nu läser jag femte terminen på sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens högskola i Eskilstuna. Jag brinner för patientens autonomi, värdighet och integritet. I vården ser jag hur starka normer kring könsroller, kulturella fördomar och religiös okunskap leder till bristande patientsäkerhet och att patienter utsätts för diskriminering och kränkningar. Det här är min hjärtefråga, att människan ska bemötas ur ett helhetsperspektiv och inte som en stereotyp.

Jag vill, som ordförande i Vårdförbundet Student, lyfta normfrågor med särskilt fokus på genus. Som man i en kvinnodominerad verksamhet går jag per automatik emot en norm. Jag vill också lyfta kompetensfrågor, eftersom jag tycker att vi på våra utbildningar i Vårdförbundet Student,  ibland är dåliga på att värdesätta vår kunskap vilket leder till att vår självständighet blir lidande ute i den kliniska verksamheten. Jag vill också vara med och lägga grunden för samarbeten med andra studentorganisationer i vården. Vårdförbundet Student ska vara i framkant är det handlar om att jobba för att vi lär oss teamarbete redan i utbildningen.”

Studentrepresentanter på plats på Röntgenveckan 2014 i Karlstad

Erik, Anna och Linn

Blivande röntgensjuksköterskorna Erik Öhrn, Anna Palm och Linn Persson Hultgren på Röntgenveckan 2014

Röntgenveckan 2014 i Karlstad är en vetenskaplig kongress som riktar sig till de svenska röntgensjuksköterskorna, röntgenläkarna, fysikerna, tandläkarna och andra inom bild- funktionsmedicin. Platsen för arrangemanget var Karlstad CCC och Svensk Förening för Bild och Funktionsmedicin tillsammans med Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor stod som arrangörer. Röntgenveckan är en av de viktigaste händelserna under året och en stor del av de som verkar inom branschen är på plats.  Schemat under röntgenveckan innehöll fler än 100 sessioner med olika föredrag, möten och debatter.

Året tema var hjärta och hjärna- Hur kan radiologin användas för att diagnostisera och behandla sjukdomar i dessa två viktiga organ.

Vårdförbundet student hade tre blivande röntgensjuksköterskor på plats under Röntgenveckan i Karlstad 2014. Anna Palm och Linn Persson Hultgren från Lunds universitet samt Erik Öhrn från Umeå universitet. De var inbjudna talare under Vårdförbundets seminarium ”Reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor- i framtidens vård” och bidrog med sina tankar kring sitt framtida yrke.

För en kortare webbtext om detta

Vad tänker ni efter Vårdförbundets seminarium?

- Det var verkligen roligt att höra hur positiva alla här var till en reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor. Och att specialistutbildningen ska se inom ramen för en anställning med kollektivavtal. Nu känns det som att det kan bli verklighet ganska snart säger Anna.

- Det behövs ju faktisk specialistutbildade röntgensjuksköterskor ute i verksamheten. Vi kommer ha en stark plats i framtidens vård förstår man efter att ha lyssnat på alla som pratat här idag säger Erik.

- Och vi studenter som snart är nya i yrket ska också kämpa för att det ska bli en reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor.  Jag känner att vi studenter måste mer aktivt driva på i den här frågan och bidra till en positiv utveckling säger Anna.

- Vårdförbundet har kommit mycket längre än vad jag trodde i arbetet med den här frågan och hur det ska genomföras.  Man vill att det ska ge en skyddad specialistbeteckning i patientsäkerhetslagen. Och att utbildningen ska ske nära verksamheten.  Det ska verkligen bli intressant att se hur det går till att skapa en specialistutbildning för röntgensjuksköterskor tycker Linn.

Att det ska vara en universitetsutbildning med högskolepoäng och att studenterna examineras av högskolan eller universitetet är alla tre överens om.

Den får inte vara som läkarnas ST.  Den regleras av socialstyrelsen och de examineras av sin arbetsgivare som är någon av cheferna på avdelningen där de gör sin ST.

Vi tycker att de borde vara en mer oberoende bedömning ifrån universitetet och som inte innefattar arbetsgivaren.

gruppbild-rontgenveckan540x300

Talarna vid Vårdförbundets seminarie om Röntgensjuksköterskor i framtidens vård på Röntgenveckan 2014.

- Jag hade inte hört mycket om Vårdförbundets arbete för en specialistutbildning innan seminariet idag. Vårdförbundets förbundsstyrelse hade nu tillsamman med yrkesföreningen SFR beslutat om en reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor och det var verkligen roligt att lyssna när Lisbeth Löpare Johanson berättade om det. Allt det här arbetet som bedrivs sprids inte på utbildningarna tillräckligt bra. Lärarna borde också berätta om det arbete som faktiskt gjorts för att en specialistutbildning för röntgensjuksköterskor ska kunna bli verklighet. Och hur Vårdförbundet driver dessa frågor med SFR.

- Det är viktigt för att vi studenter ska känna att utvecklingsmöjligheterna inom yrket faktiskt finns efter att vi tagit examen säger Anna.

Vad tänker ni om ert framtida yrke som röntgensjuksköterska?

- Det kommer krävas specialistutbildning för röntgensjuksköterskor i framtidens vård för att tekniken utvecklas hela tiden. Kraven för kompetensen förändras i takt med att tekniken och medicinen utvecklas allt snabbare. Internutbildning är inte rätt väg att komma vidare på, vi behöver högskoleutbildning.

- Det också viktigt att man tänker på omvårdnadsbiten för oss röntgensjuksköterskor. För att patienten ska få en bra och personcentread vård säger Anna.

Jag har varit inne på sjuksköterskeutbildningen och vänt men tycker att det är så tråkigt att röntgensjuksköterskeutbildningen saknar specialisering på liknade sätt som sjuksköterskorna har. Det är verkligen på tiden att det kommer en reglerad specialistutbildning för oss tycker Linn.

Det blir en sporre för att locka fler studenter och det skulle göra att utbildning till röntgensjuksköterska blev ännu mer attraktiv. Att kunna göra karriär och fortsätta utveckla mina kunskaper inom min profession är viktig för mig säger Erik. Men samtidigt vill jag behålla omvårdnaden och hur vi sätter patienten i centrum. Det får inte bli så att det i framtiden skenar i väg i något enbart tekniskt kunnande.

Adil Adlouni som är legitimerad röntgensjuksköterska sedan 3 månader tillbaka berättade hur han upplevt sin tid som ny i professionen. Hur var det att lyssna på Adill?

adil-portrait

Adil Adlouni. Leg röntgensjuksköterska.

- Väldigt givande att få lyssna på en som är så ny i yrket säger Erik. Positivt för oss att höra hur bra Adil blev bemött som ny på sin arbetsplats. Jag tänker också på att det snart är jag som är den nyanställda.

-Adil var super duktig, jag blev inspirerad när jag lyssnade på honom.  Det han sa om att man inte är färdig bara för att man fått ut sin legitimation var bra sagt. Man fortsätter att lära sig och utvecklas hela tiden. Och då är det ju också viktigt att möjligheten till att gå vidare med en reglerad specialistutbildning verkligen finns där säger Anna. 

Hur tycker ni det var det att besöka Röntgenveckan 2014 i Karlstad?

- Verkligen bra och mycket inspirerande. Jag har lärt mig mycket. Det är viktigt att få nya intryckt och inte enbart lyssna på föreläsningar på universitetet tycker Anna.

- Kul att Röntgenveckan är öppet för alla som jobbar inom bild- funktionsmedicin både läkare, undersköterskor och röntgensjuksköterskor.  Det är viktigt att föreläsarna kom ifrån olika yrkesgrupper tycker Anna.

roland-bendroth-portrait

Roland Bendroth

- Röntgenveckan var en ögonöppnare för mig. Jag har lärt mig massa nytt om saker jag inte visste fanns eller att man kunde arbeta med som röntgensjuksköterska.  Jag uppskattade särskilt Roland Bendroth workshop om hur man skapar ett utlåtande och hur man kommenterar en skada. Roland har en utbildning i radiologisk diagnostik från universitetet i Birmingham och arbetar som beskrivande radiograf på Hilleröds sjukhus. Jag trodde aldrig att det kunde vara så roligt, det var verkligen en super bra workshop säger Erik.

Vi studenter har verkligen blivit väl bemötta här på Röntgenveckan. Flera sjukhus och landsting har försökt rekrytera oss och vi har blivit inbjudna till olika arbetsplatser runt om i landet.  Det är stor efterfrågan på röntgensjuksköterskor idag och det känns att arbetsgivarna vill träffa oss studenter. Många vi pratat med var intresserade av att lyssna på Vårdförbundets seminarium och de ville veta mer om en reglerad specialistutbildning och höra vad vi studenter tänker om yrket och framtidens vård.

Det har varit välordnat och SFR och Karlstad sjukhus har tillsammans gjort ett fantastiskt bra arbete. Intressant tema med hjärta och hjärna.  Vi är inspirerad och vill åka på nästa Röntgenvecka som hålls i Malmö 2015. Då ska vi presentera vår egen C-uppsats säger Anna och Linn.

Besökare: Mellan 1200 -1500 deltagare.

Kommande Röntgenveckor: I Malmö 2015

annica-gunnela540x300

anna-linn-ultraljud-sonograf540x300

linn-erik-mr540x300

linn-anna540x300

 

Nordiskt möte för fler män inom vården!

NSSKI helgen träffade Vårdförbundet Students ordförande Daniel Larsson det nordiska nätverket för sjuksköterskestudenter (NSSK). Mötet hölls i Köpenhamn och här berättar Daniel om mötet.

Huvudtemat vid helgens möte var ”men in nursing”. Det handlade om hur vi kan få fler män att välja sjuksköterskeyrket. Vi diskuterade skälen till varför det behövs fler män i vården, fann många skäl och såg att vi borde göra en kraftansträngning tillsammans. Vår plan i nätverket är att göra en film som belyser just temat män i vården och varför fler män behövs. Projektet döpte vi till ”a nurse is a nurse – gender doesn´t matter” och kommer förhoppningsvis bli klart innan årsskiftet.

Det behövs verkligen manliga förebilder som vågar bryta med de normer som finns kring manligt/kvinnligt i vården. Men när fler män kommer in i yrket är det också viktigt att männen som kommer in inte förstärker de dåliga normerna, därför behöver det satsas mer på genus i utbildningarna.

En annan sak som togs upp under NSSK-mötet var att nätverket kommer att presentera ett manifest vid kommande SSN-möte (det möte där ledarna för de olika nordiska sjuksköterskefacken samlas) där vi lyfter just ”men i nursing” och filmprojektet. Vi kommer också att överlämna en skrivelse som gäller det europeiska nätverket för sjuksköterskestudenter, ENSA, till EFN (som är en europeisk sjuksköterskeorganisation). NSSK anser att ENSA är viktigt men att det behöver struktureras upp genom bland annat ekonomiska medel från EFN så att ENSA kan ha en person anställd som jobbar med t.ex. organisationsstruktur.

Framöver kommer NSSK att ha två fysiska träffar per år, nästa gång i Oslo, samt ha fyra online-möten för att se att de beslut som fattats efterlevs.