Queen Silvia Nursing Award

Emilia Engman heter jag och har blivit tilldelad något som heter Queen Silvia Nursing Award. Jag tänkte berätta lite om mig själv och om stipendiet som en del av er säkert redan känner till.

Jag sjuksköterskestudent i termin fem på Röda Korsets Högskola i Stockholm, alltså förhoppningsvis färdig sjuksköterska i juni. Tidigare har jag arbetat lite med äldrevård och på sjukhem. Den patientgrupp som jag har arbetat mest med är stroke och demenspatienter. På senare tid har jag börjat intressera mig för kvinnosjukvård och mödravård och har därför senast arbetat på BB Karolinska i Stockholm. Jag funderar på att bli barnmorska.

Queens Silvia Nursing Award är ett stipendium som riktar sig till sjuksköterskestudenter. I potten ligger ett internship på 6 månader och en inte så dålig pengasumma på 50 000 kr. Syftet med stipendiet är att få oss studenter att tänka till och inspirera till att vi ska vara innovativa. Därför baserar sig ansökningarna på förbättringsidéer inom äldre och demensvården. Idéerna kan vara vilka som helst, de behöver inte vara speciellt genomtänkta eller ens möjliga att förverkliga. Stipendiet vill pusha oss studenter att fundera över framtidens utmaningar och att tänka utanför ramarna, inte att förändra hela sjukvårdsystemet med en revolutionerande systemförändring.

Jag vann 2014, och det senaste året har jag fått delta i aktiviteter mellan himmel och jord som ingått i mitt internship. Jag har till exempel hållit tal om min idé för 300 personer inklusive drottningen själv (innan var jag ganska obekväm med att tala inför folk), jag har suttit på ett två dagars gruppmöte med alla ledande verksamhetschefer inom hela Sveriges infektionskliniker, gjort praktik på barn och ungdomshospice, gått på konferenser, åkt till Polen och blivit supersjuk och inte minst fått träffa massa trevliga studenter och branschmänniskor. Det senaste året har fått mig att växa otroligt som person, och inte minst har jag lärt mig massor.

Att utveckla den idé som jag vann med har jag också fått hjälp med. Jag har blivit kontaktad av människor från olika institut som velat bidra och ser utvecklingspotential i min idé. Ännu har jag inte kommit så väldigt långt men förhoppningsvis en dag ska jag kunna göra min dröm verklig.
Under hösten har jag fullt upp med mitt internship, jag har bland annat varit med på VFU-konferensen i Göteborg och så ska vi utse nästa stipendiat. Vi kommer kontinuerligt till era skolor och besöker er, så håll ögonen öppna. Hoppas vi ses!

Om du vill veta mer om min ide och lite tips till att söka klicka här:

Dunka varandras ryggar och våga vara kräsna!

sofia persson DMVårdförbundets Students ordförande Sofia Persson skriver idag i studentbloggen.

Hallå, framtidens sjuksköterska – är vården redo för dig? Så löd temat för den heldag för sjuksköterskor som Dagens Medicin ordnade förra veckan. En av paneldebatterna under dagen utgick från Vårdförbundets rapport ”Vem behövs och vem vill arbeta i framtidens vård”. I den debatten deltog jag och företrädde studentperspektivet. Jag talade utifrån vad studenter förväntar sig av framtida arbetsgivare. Det jag tog upp var bland annat bra introduktion, rimlig lön, akademisk specialisttjänstgöring (AST) och att se till personlig kompetens.

I samband med dagen var det också ett jobbtorg och inspirationseftermiddag enbart för sjuksköterskestudenter. Jag fick förmånen att tala till studenterna och sa följande:

”Som ordförande i Vårdförbundet Student träffar jag många studenter på väg ut i arbetslivet. Vad som anses vara en attraktiv arbetsgivare är såklart olika för olika individer men vissa saker återkommer. Att vi vill ha en lön som motsvarar vår kompetens och vårt bidrag till verksamheten är en sak. En god arbetsmiljö en annan. Vi studenter är drivna, engagerade och hyser en stor kärlek till vårt kommande yrke. Vi kräver goda förutsättningar som gör att vi orkar göra skillnad, rädda liv och stärka människors hälsa. Ett helt yrkesliv.”

Saker förändras, idag är det vi studenter som väljer och vrakar bland arbetsplatser och arbetsgivare, inte tvärtom. Vi har möjlighet att välja, vi har tid och råd att vara kräsna och att ställa höga krav. VI måste tänka igenom vilka faktorer vi tycker är viktiga hos en framtida arbetsgivare och på en framtida arbetsplats. Och påminna oss om vilket fantastiskt yrke vi har valt. Dunka varandras ryggar, var stolta och våga vara kräsna, det är vi värda!
/Sofia

Mer fokus på management under studietiden

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

Den 8-11 oktober deltog jag på EPBS årliga konferens, som denna gång hölls i Zagreb, Kroatien. Temat var patientnära analyser och dagarna bjöd på både inspirationsföreläsningar och ett studentforum.

Vi var 23 studenter från 12 länder i Europa som deltog på studentforumet. Två dagar ägnades åt att diskutera och presentera vad vi som studenter får med oss från utbildningen inom ämnet patientnära analyser. Den engelska termen som används för patientnära analyser är ”Point of Care Testing” (POCT). Under mötet var det stort fokus på POCT management/cooperation, som innebär ett övergripande ansvar för de patientnära analysmetoderna. Det kan handla om val av instrument, utbildning till användare samt kvalitetssäkring. Användare innefattar både annan sjukvårdspersonal och patienter. Vi pratade om vad vi anser kan förbättras och förändras i vår utbildning idag. Allt för att vi ska bli bättre förberedda för yrkeslivet som biomedicinska analytiker och den utveckling som sker inom området POCT. Andra punkter som diskuterades under forumet var vilka förväntningar en arbetsgivare har på en anställd som arbetar med POCT management. Vi fick även svara på frågan om vi studenter ser POCT management som ett attraktivt karriärval. Här svarade 10 av 23 studenter att de anser det vara attraktivt.

Studentforumet avslutades med en presentation inför alla delegaterna på EPBS konferensen. Vi lyfte fram en rad tankar och idéer som vi fick mycket bra respons på ifrån delegaterna. Under diskussionerna med de andra studenterna blev det tydligt, inte bara att utbildningarna skiljer sig mycket åt mellan länder. Men även att det finns skillnader mellan olika lärosäten inom samma land. Gemensamt för nästa alla studenter var att det i någon form, var önskvärt att ha mer fokus på management under studietiden.  De arbetet som vi presenterade kan komma att ligga till grund för framtida utveckling inom ämnet POCT för våra europeiska biomedicinska analytikerutbildningar.

Just nu Linn Zimmerman på plats i Zagreb, representerar Vårdförbundet Students styrelse under EPBS-europeiska mötet för biomedicinska analytiker.

Linn Zimmerman på plats i Zagreb

Ifrån Sverige var vi fyra studenter som deltog och jag vill tacka Ulrika Engblom Nässeldal, Mittuniversitetet Sundsvall samt Isabell Stangberg och Jacqueline Bergqvist, båda vid Göteborgs Universitet för bra dagar. Vi bidrog alla med synpunkter, nätverkade och deltog i olika samtal under dessa dagar.

 

Linn Zimmerman

Styrelseledamot Vårdförbundet Student

Biomedicinsk analytikerstudent vid Karlstad universitet

 

Läs mer om EPBS -European Association for Professions in Biomedical Science

Nu vill vi ha en ”Inte under 25 000”-rörelse i Halland

Ulrika Blumfelds är legitimerad sjuksköterska sedan juni 2012 och initiativtagare till sjuksköterskestudenternas löneuppror -  "Inte under 24000" i Stockholm.

Ulrika Blumfelds är legitimerad sjuksköterska sedan juni 2012 och initiativtagare till sjuksköterskestudenternas löneuppror –  ”Inte under 24000” i Stockholm.

Vi har inte något löneupprop sedan tidigare på Halmstad högskola och jag har länge tyckt att det är något som borde komma till Halland också. Jag fick höra att Ulrika Blumfelds, legitimerad sjuksköterska och initiativtagare till sjuksköterskestudenternas löneuppror –  ”Inte under 24000” ,  var inbjuden för att tala på Vårdförbundet avdelning Hallands årsmötet. Så vi tog chansen att boka in henne för att tala inför oss studenter också. Med hjälp av avdelning Halland bokade vi in Ulrika och fixade sedan en lokal på högskolan och gjorde en inbjudan på Facebook. Alla sjuksköterskestudenter på högskolan var inbjudna, både från Varberg och Halmstad. Vi höll mötet över lunchen och passade på att bjuda på lite enklare mat. Ett 20-tal studenter kom och de flesta var inne på termin 5.

Ulrika Blumfelds berättade om sitt arbete med ”Inte under 24000”-rörelsen och sedan blev det även en del frågor och diskussioner angående ingångslön och hur man ska gå tillväga vid ett lönesamtal bland annat. Ulrika tryckte mycket på att inte ta sitt drömjobb med en gång efter att man är klar med studierna. Ulrikas tips är att ta ett jobb där du kan få den ingångslön du vill ha och jobba där något år för att sedan byta till det du kanske egentligen vill göra, men då ha en bra grundlön att kunna utgå från vid löneförhandlingar.

Nu vill vi ha en ”Inte under 25 000”-rörelse här i Halland. Vi blev riktigt peppade av Ulrika och jag är säker på att vi ska kunna få upp ingångslönerna även här i Halland!

Erika går i termin 4 och är vår studentrepresentant på Högskolan i Halmstad. Hon var idag med och fick med 59 nya medlemmar i Vårdförbundet. Erika kommer inte tacka ja till en lön under 27000 när hon är färdig sjuksköterska. #sjuksköterskestudent #vfstudent

Erika går i termin 4 och är vår studentrepresentant på Högskolan i Halmstad. Erika kommer inte tacka ja till en lön under 27000 när hon är färdig sjuksköterska. #sjuksköterskestudent #vfstudent

 

Med vänlig hälsning,

Erika Schön

Sjuksköterskestudent och studentrepresentant på Högskolan i Halmstad

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du också ordna en föreläsning eller har du en ide som du vill genomföra? Låt Erika inspirera dig och ta gärna kontakt med någon av oss studenthandläggare!

Intensiv start på Röntgenveckan i Malmö

Detta bildspel kräver JavaScript.

Studentrepresentanterna har haft en intensiv första dag här på Röntgenveckan i Malmö. Temat är personcentrerad vård, ett viktigt tema som berör. Dagens föreläsningar handlade om mänskliga möten, patientbemötande och patientens delaktighet i vården. Pär Johansson känd från Glada Hudikteatern berättade på ett engagerande och roligt sätt om sitt arbete med som han uttrycker det, störda och normalstörda. Under sina år som ledare har Pär många gånger fått tänja på gränserna och trotsa fördomar.  Att aldrig slutat tror på människor och ge dem chanser att utvecklas har lett honom till stor framgång.

Åke Lasson föreläste om hur man på ett kraftgivande och empatiskt sätt bemöter den rädda röntgenpatienten. Tre enkla tips på hur alla kan ge ett bättre och mer personligt bemötande i vården är enligt Åke, att man är sig själv, ställer öppna frågor och lyssna 3 minuter -utan att avbryta. På så sätt får man ut mer information ifrån personen vilket också gör det möjligt att ställa en bättre diagnos.

Det har varit en bra start på veckan, oerhört positivt och över alla förväntningar tycker Emilia Quijano Östangård, studentrepresentant vid Göteborgs universitet.

Jag har redan fått flera verktyg som är till nytta för mig i mitt kommande yrkesliv säger Vanessa Franck Amin, studentrepresentant vid Karolinska institutet

Röntgenveckan bjuder på de senaste innovationerna och inspiration. Det här är en fantastisk möjlighet att skapa relationer, vilket är oerhört värdefullt. Det informella lärandet sker faktiskt vid alla personliga möten här, när vi pratar med varandra. Det är viktigt att vi berätta vad vi gör och vågar prata med nya bekantskaper avslutade Bodil Andersson, biträdande prefekt och gruppchef vid institutionen för hälsovetenskaper på Lunds universitet, sitt invigningstal under Röntgenveckan 2015.

Följ oss här på bloggen, instagram och Facebook under hela Röntgenveckan!

 

Gör du rätt saker eller gör du saker rätt?

dialogfotoFörra veckan hade jag förmånen att delta på ett spännande internat på en kursgård i en skånsk bokskog. Internatet ordnades av något som heter Nationella plattformen för förbättringskunskap.

Vi i den nationella plattformen för förbättringskunskap är en grupp människor som på olika sätt jobbar med hälso- och sjukvård. Vi finns på kliniker, högskolor och universitet, i intresseorganisationer eller är studenter. Det som förenar oss är vårt intresse och engagemang för förbättringskunskap.

De flesta av er har säkert kommit i kontakt med förbättringskunskap i era utbildningar. För er som inte vet så handlar det om att förstå och förbättra processerna och systemen i vården. Syftet är att utveckla kvaliteten i vården. Det är en viktig del i utbildningarna eftersom det ju ingår i alla som jobbar i vårdens uppdrag att utveckla arbetet. Dessutom är det fantastiskt intressant, det handlar ju om psykologi, vad kunskap är och om hur vi lär.

För att vara framgångsrik inom ämnet förbättringskunskap gäller det att tycka om att vrida och vända på saker. Inställningen inom ämnet är att den som tror att den har förstått har alltid oändligt mycket kvar att lära.

Det är lätt att gnälla på det som vi kallar för systemet. Det är svårare att se att vi alla är en del av systemet. Men med det sistnämna synsättet är det lättare att kunna påverka och förändra vården och oss själva.

Inom förbättringskunskap är frågorna ofta intressantare än svaren. En fråga som ställdes på mötet var; gör vi rätt saker eller gör vi saker rätt? Är vi i vården och i livet mer upptagna med att verka duktiga genom att göra procedurer rätt än att faktiskt fundera på om vi överhuvudtaget är på rätt väg? Att göra något oviktigt väldigt bra gör det inte mer viktigt, är en lärdom jag tar med mig.

På internatet var atmosfären öppen, varm och kreativ. Det fick mig att fundera över hur jag kan bidra till att skapa goda möten där vi mår bra och kan lära tillsammans. Hur gör du för att dina möten med klasskompisar, patienter och kollegor ska bli bra?

När jag kom hem från dagarna i Skåne somnade jag snart på soffan. De senaste dagarna hade jag tänkt fler tankar än jag normalt sätt tänker på ungefär tre år. Och då är jag ändå en även normalt sett grubblande person.

Bilden ovan är från en övning när vi gjorde porträtt av varandra genom att se den andre i ögonen och måla utan att se ner på pappret. Som synes blev resultatet tjusigt men med utrymme för förbättringar.

Vad vill du förbättra i vården? Vårdförbundets studenter har massor med kunskap och idéer och jag ser fram emot att läsa om dina förslag.

Vårdförbundet Stockholm Pride 2015

 

STH pride 2014

För dig som är medlem i Vårdförbundet Student,

Är du i Stockholm och har möjlighet glöm inte att boka in Picknick och Pride-parad  lördagen den 1 augusti klockan 11:30

Alla medlemmar i Vårdförbundet är varmt välkomna – oavsett var i landet ni bor.

För mer info: Vårdförbundet Stockholm Pride 2015

 

 

Vi vill önska alla en fortsatt glad sommar!

/Anna Karin och Erik

Sjuksköterskornas världskongress!

alexandraFörra veckan var jag i Sydkoreas huvudstad Seoul. Det är en enorm, modern storstad full av skyskrapor, människor, avgaser och hetta. I Seoul samlades sjuksköterskor och studenter från hela världen. Anledningen var att Internation Council of Nurses, ICN, hade sin världskongress där. Att vara bland alla engagerade sjuksköterskor var häftigt. Det slog mej hur stolta alla var över att tillhöra vår profession. Stolta över den kunskap som vi sjuksköterskor är bärare av. Stolta över att vara med och utveckla vården. Glömmer vi i Sverige ibland bort att vara stolta över det arbete som vi gör?

På kongressen fanns många spännande talare. En var Margret Chan, som är generaldirektör för WHO, världshälsoorganisationen. Hon pratade om den makt som världens sjuksköterskor har. ”Your voice and your actions will make a change”, sa hon.

Många betonade det ansvar vi har som profession. Ansvar för yrkets utveckling. Ansvar för att vården blir bättre med mer fokus på den omvårdnad som vi är experter på.

På konferensen hölls ett särskilt studentforum. Där pratade vi om de olika utmaningar som finns på utbildningarna runt om i världen. Intressant var att många av det vi upplever som problem i Sverige också återfinns i andra länder. Problem under VFU med bristande handledning, dålig koppling mellan teori och praktik, dyra omkostnader för studenter m.m.

Entusiasmen som finns bland oss som är nya i karriären är stor. Vården behöver förändras. Och vi som är framtidens sjuksköterskor måste leda den förändringen.

/Alexandra Strömdahl, f.d. styrelseledamot Vårdförbundet Student, numera legitimerad sjuksköterska