Daniel vill göra normuppror!

danielVårdförbundet Students ordförande Daniel Larsson skriver idag lite om sig själv och vad som engagerar honom.

”Jag är en 36 år ung konstnärssjäl som tidigare jobbade inom vaktbranschen och i kriminalvården. Nu läser jag femte terminen på sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens högskola i Eskilstuna. Jag brinner för patientens autonomi, värdighet och integritet. I vården ser jag hur starka normer kring könsroller, kulturella fördomar och religiös okunskap leder till bristande patientsäkerhet och att patienter utsätts för diskriminering och kränkningar. Det här är min hjärtefråga, att människan ska bemötas ur ett helhetsperspektiv och inte som en stereotyp.

Jag vill, som ordförande i Vårdförbundet Student, lyfta normfrågor med särskilt fokus på genus. Som man i en kvinnodominerad verksamhet går jag per automatik emot en norm. Jag vill också lyfta kompetensfrågor, eftersom jag tycker att vi på våra utbildningar i Vårdförbundet Student,  ibland är dåliga på att värdesätta vår kunskap vilket leder till att vår självständighet blir lidande ute i den kliniska verksamheten. Jag vill också vara med och lägga grunden för samarbeten med andra studentorganisationer i vården. Vårdförbundet Student ska vara i framkant är det handlar om att jobba för att vi lär oss teamarbete redan i utbildningen.”

Studentrepresentanter på plats på Röntgenveckan 2014 i Karlstad

Erik, Anna och Linn

Blivande röntgensjuksköterskorna Erik Öhrn, Anna Palm och Linn Persson Hultgren på Röntgenveckan 2014

Röntgenveckan 2014 i Karlstad är en vetenskaplig kongress som riktar sig till de svenska röntgensjuksköterskorna, röntgenläkarna, fysikerna, tandläkarna och andra inom bild- funktionsmedicin. Platsen för arrangemanget var Karlstad CCC och Svensk Förening för Bild och Funktionsmedicin tillsammans med Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor stod som arrangörer. Röntgenveckan är en av de viktigaste händelserna under året och en stor del av de som verkar inom branschen är på plats.  Schemat under röntgenveckan innehöll fler än 100 sessioner med olika föredrag, möten och debatter.

Året tema var hjärta och hjärna- Hur kan radiologin användas för att diagnostisera och behandla sjukdomar i dessa två viktiga organ.

Vårdförbundet student hade tre blivande röntgensjuksköterskor på plats under Röntgenveckan i Karlstad 2014. Anna Palm och Linn Persson Hultgren från Lunds universitet samt Erik Öhrn från Umeå universitet. De var inbjudna talare under Vårdförbundets seminarium ”Reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor- i framtidens vård” och bidrog med sina tankar kring sitt framtida yrke.

För en kortare webbtext om detta

Vad tänker ni efter Vårdförbundets seminarium?

- Det var verkligen roligt att höra hur positiva alla här var till en reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor. Och att specialistutbildningen ska se inom ramen för en anställning med kollektivavtal. Nu känns det som att det kan bli verklighet ganska snart säger Anna.

- Det behövs ju faktisk specialistutbildade röntgensjuksköterskor ute i verksamheten. Vi kommer ha en stark plats i framtidens vård förstår man efter att ha lyssnat på alla som pratat här idag säger Erik.

- Och vi studenter som snart är nya i yrket ska också kämpa för att det ska bli en reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor.  Jag känner att vi studenter måste mer aktivt driva på i den här frågan och bidra till en positiv utveckling säger Anna.

- Vårdförbundet har kommit mycket längre än vad jag trodde i arbetet med den här frågan och hur det ska genomföras.  Man vill att det ska ge en skyddad specialistbeteckning i patientsäkerhetslagen. Och att utbildningen ska ske nära verksamheten.  Det ska verkligen bli intressant att se hur det går till att skapa en specialistutbildning för röntgensjuksköterskor tycker Linn.

Att det ska vara en universitetsutbildning med högskolepoäng och att studenterna examineras av högskolan eller universitetet är alla tre överens om.

Den får inte vara som läkarnas ST.  Den regleras av socialstyrelsen och de examineras av sin arbetsgivare som är någon av cheferna på avdelningen där de gör sin ST.

Vi tycker att de borde vara en mer oberoende bedömning ifrån universitetet och som inte innefattar arbetsgivaren.

gruppbild-rontgenveckan540x300

Talarna vid Vårdförbundets seminarie om Röntgensjuksköterskor i framtidens vård på Röntgenveckan 2014.

- Jag hade inte hört mycket om Vårdförbundets arbete för en specialistutbildning innan seminariet idag. Vårdförbundets förbundsstyrelse hade nu tillsamman med yrkesföreningen SFR beslutat om en reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor och det var verkligen roligt att lyssna när Lisbeth Löpare Johanson berättade om det. Allt det här arbetet som bedrivs sprids inte på utbildningarna tillräckligt bra. Lärarna borde också berätta om det arbete som faktiskt gjorts för att en specialistutbildning för röntgensjuksköterskor ska kunna bli verklighet. Och hur Vårdförbundet driver dessa frågor med SFR.

- Det är viktigt för att vi studenter ska känna att utvecklingsmöjligheterna inom yrket faktiskt finns efter att vi tagit examen säger Anna.

Vad tänker ni om ert framtida yrke som röntgensjuksköterska?

- Det kommer krävas specialistutbildning för röntgensjuksköterskor i framtidens vård för att tekniken utvecklas hela tiden. Kraven för kompetensen förändras i takt med att tekniken och medicinen utvecklas allt snabbare. Internutbildning är inte rätt väg att komma vidare på, vi behöver högskoleutbildning.

- Det också viktigt att man tänker på omvårdnadsbiten för oss röntgensjuksköterskor. För att patienten ska få en bra och personcentread vård säger Anna.

Jag har varit inne på sjuksköterskeutbildningen och vänt men tycker att det är så tråkigt att röntgensjuksköterskeutbildningen saknar specialisering på liknade sätt som sjuksköterskorna har. Det är verkligen på tiden att det kommer en reglerad specialistutbildning för oss tycker Linn.

Det blir en sporre för att locka fler studenter och det skulle göra att utbildning till röntgensjuksköterska blev ännu mer attraktiv. Att kunna göra karriär och fortsätta utveckla mina kunskaper inom min profession är viktig för mig säger Erik. Men samtidigt vill jag behålla omvårdnaden och hur vi sätter patienten i centrum. Det får inte bli så att det i framtiden skenar i väg i något enbart tekniskt kunnande.

Adil Adlouni som är legitimerad röntgensjuksköterska sedan 3 månader tillbaka berättade hur han upplevt sin tid som ny i professionen. Hur var det att lyssna på Adill?

adil-portrait

Adil Adlouni. Leg röntgensjuksköterska.

- Väldigt givande att få lyssna på en som är så ny i yrket säger Erik. Positivt för oss att höra hur bra Adil blev bemött som ny på sin arbetsplats. Jag tänker också på att det snart är jag som är den nyanställda.

-Adil var super duktig, jag blev inspirerad när jag lyssnade på honom.  Det han sa om att man inte är färdig bara för att man fått ut sin legitimation var bra sagt. Man fortsätter att lära sig och utvecklas hela tiden. Och då är det ju också viktigt att möjligheten till att gå vidare med en reglerad specialistutbildning verkligen finns där säger Anna. 

Hur tycker ni det var det att besöka Röntgenveckan 2014 i Karlstad?

- Verkligen bra och mycket inspirerande. Jag har lärt mig mycket. Det är viktigt att få nya intryckt och inte enbart lyssna på föreläsningar på universitetet tycker Anna.

- Kul att Röntgenveckan är öppet för alla som jobbar inom bild- funktionsmedicin både läkare, undersköterskor och röntgensjuksköterskor.  Det är viktigt att föreläsarna kom ifrån olika yrkesgrupper tycker Anna.

roland-bendroth-portrait

Roland Bendroth

- Röntgenveckan var en ögonöppnare för mig. Jag har lärt mig massa nytt om saker jag inte visste fanns eller att man kunde arbeta med som röntgensjuksköterska.  Jag uppskattade särskilt Roland Bendroth workshop om hur man skapar ett utlåtande och hur man kommenterar en skada. Roland har en utbildning i radiologisk diagnostik från universitetet i Birmingham och arbetar som beskrivande radiograf på Hilleröds sjukhus. Jag trodde aldrig att det kunde vara så roligt, det var verkligen en super bra workshop säger Erik.

Vi studenter har verkligen blivit väl bemötta här på Röntgenveckan. Flera sjukhus och landsting har försökt rekrytera oss och vi har blivit inbjudna till olika arbetsplatser runt om i landet.  Det är stor efterfrågan på röntgensjuksköterskor idag och det känns att arbetsgivarna vill träffa oss studenter. Många vi pratat med var intresserade av att lyssna på Vårdförbundets seminarium och de ville veta mer om en reglerad specialistutbildning och höra vad vi studenter tänker om yrket och framtidens vård.

Det har varit välordnat och SFR och Karlstad sjukhus har tillsammans gjort ett fantastiskt bra arbete. Intressant tema med hjärta och hjärna.  Vi är inspirerad och vill åka på nästa Röntgenvecka som hålls i Malmö 2015. Då ska vi presentera vår egen C-uppsats säger Anna och Linn.

Besökare: Mellan 1200 -1500 deltagare.

Kommande Röntgenveckor: I Malmö 2015

annica-gunnela540x300

anna-linn-ultraljud-sonograf540x300

linn-erik-mr540x300

linn-anna540x300

 

Nordiskt möte för fler män inom vården!

NSSKI helgen träffade Vårdförbundet Students ordförande Daniel Larsson det nordiska nätverket för sjuksköterskestudenter (NSSK). Mötet hölls i Köpenhamn och här berättar Daniel om mötet.

Huvudtemat vid helgens möte var ”men in nursing”. Det handlade om hur vi kan få fler män att välja sjuksköterskeyrket. Vi diskuterade skälen till varför det behövs fler män i vården, fann många skäl och såg att vi borde göra en kraftansträngning tillsammans. Vår plan i nätverket är att göra en film som belyser just temat män i vården och varför fler män behövs. Projektet döpte vi till ”a nurse is a nurse – gender doesn´t matter” och kommer förhoppningsvis bli klart innan årsskiftet.

Det behövs verkligen manliga förebilder som vågar bryta med de normer som finns kring manligt/kvinnligt i vården. Men när fler män kommer in i yrket är det också viktigt att männen som kommer in inte förstärker de dåliga normerna, därför behöver det satsas mer på genus i utbildningarna.

En annan sak som togs upp under NSSK-mötet var att nätverket kommer att presentera ett manifest vid kommande SSN-möte (det möte där ledarna för de olika nordiska sjuksköterskefacken samlas) där vi lyfter just ”men i nursing” och filmprojektet. Vi kommer också att överlämna en skrivelse som gäller det europeiska nätverket för sjuksköterskestudenter, ENSA, till EFN (som är en europeisk sjuksköterskeorganisation). NSSK anser att ENSA är viktigt men att det behöver struktureras upp genom bland annat ekonomiska medel från EFN så att ENSA kan ha en person anställd som jobbar med t.ex. organisationsstruktur.

Framöver kommer NSSK att ha två fysiska träffar per år, nästa gång i Oslo, samt ha fyra online-möten för att se att de beslut som fattats efterlevs.

Dags för första styrelsemötet!

studenternas-arsmöteHöstterminen är nu i full gång och till helgen samlas Vårdförbundet Students styrelse för sitt första möte. Då ska Jennifer, Daniel, Sofia, Alexandra och Johannes ta sig an de områden och aktiviteter som årsmötet beslutade att Vårdförbundet Student ska jobba med under det kommande läsåret.

Under året kommer styrelsen att ha fokus på att synliggöra utbildningarna och de kompetenser som ni studenter tillägnar er. De kommer att jobba för att höja kvaliteten i den verksamhetsförlagda utbildningen, där en stor utmaning är det gap som många upplever finns mellan teori och praktik. Styrelsen kommer att verka för ett ökat interprofessionellt lärande, alltså att ni studenter tränas i att jobba i team redan under utbildningen. Sist men inte minst är en uppgift att öka antalet medlemmar i Vårdförbundet Student!

Aktiviteterna under året kommer att vara ett representantmöte under hösten för de av er som är representanter ute på universiteten och högskolorna, att hitta samarbeten med andra studentorganisationer, att vara med i olika internationella sammanhang, att vara ute och rekrytera medlemmar och att ordna aktiviteter lokalt! Till nästa vår blir det såklart ett nytt årsmöte där det blir uppföljning av vad som hänt under året, visioner inför framtiden och val av en ny styrelse!

Vi ser fram emot ett spännande läsår tillsammans när vi fortsätter att bygga upp ett starkt Vårdförbundet Student!

 

Vill du veta mer om att bli entreprenör i vården?

6106265752_d61e792729_zDu kanske bär på en idé eller har en dröm om att starta ett företag. Nu har du som studentmedlem chansen att få lära dig mer om hur man startar ett idéburet företag inom vårdområdet. Kom och var med och lyssna på duktiga föreläsare och nätverk med andra människor som också är intresserade av företagande.

Datum: 19 – 20 September Plats: Sollentuna

Kostnadsfritt. Begränsat antal platser kvar

Info och anmälan maila till annakarin.ulander@vardforbundet.se

Grattis Sara!

sara-bothVårdförbundet Students första ordförande, Sara Both, har tagit sin examen från Umeå universitet. Jag har ännu inte hunnit fira henne men vill uppmärksamma henne med några ord här.

Grattis Sara till sjuksköterskeexamen, jag är stolt och glad över att vara din kollega!

Jag känner få människor som haft en idé om att starta en studentorganisation som på ett år har lyckats genomdriva den, bra jobbat!

Första gången vi träffades var i början på förra året när du var inbjuden till Vårdförbundet för att prata om dina tankar på en studentorganisation.  Några veckor senare presenterade vi de första planerna inför ett gäng studenter på Vårdförbundets studentforum.

Några månader senare drog vi igång. Sedan dess har ett fantastiskt gäng studenter engagerat sig i Vårdförbundet Student. I slutet av maj kunde du med varm hand lämna över till den första valda styrelsen.

Du har verkligen en förmåga att se möjligheter, är orädd att ta plats och prestigelös. Egenskaper som jag tänker är utmärkta för en ledare i Vårdförbundet.

Tack för dina insatser för Vårdförbundets studenter och lycka till i starten på din karriär i världens bästa yrke. Jag är övertygad om att du kommer vara en förebild i yrket och att ditt arbete i Vårdförbundet bara har börjat.

P.S. Tack även för att du lugnat mina nerver i olika sammanhang.

 

Hur startade 25K i Kalmar?

Inte under 25K Kalmar deltog på seminariet ”Vårdstudenter vet sitt värde” under Youngster i Borgholm.

Sjuksköterskestudenterna, Emelie Manfred, Siri Mörnerud, Madeleine Wickström och Anna-Lisa Petersson är talespersoner för Inte under 25000 i Kalmar. Här berättade de för Erik Westberg från Vårdförbundet student om hur de startade ett löneuppror i Kalmar.
Allt började när Madeleine deltog på en tipspromenad som Vårdförbundet avdelning Kalmar län anordnade. En av frågorna handlade om hur lång tid det tar att betala tillbaka sitt studielån för en sjuksköterska jämfört med en läkare. Madeleine insåg att sjuksköterskans lön var alldeles för låg. Efter att ha träffat 24K i Stockholm bildade de sin grupp som peppar sjuksköterskestudenterna i Kalmar till att tro på sig själva, sin kompetens och att tacka nej till ingångslöner under 25000 kronor.

Titta på filmklippet här som jag filmade av samtalet under Youngster i Borgholm den 15 juni 2014. Vi hoppas att fler blir inspirerade!

Lundastudenter diskuterade FN-mål i Dublin – Gästinlägg

U21 Dublin bloggHelgen den 13-15 juni åkte vi tillsammans med 5 andra studenter och två lärare från medicinska fakulteten vid Lunds universitet till Dublin för att tillsammans med ca ett 30-tal studenter från universitet i England och Irland medverka i U21 Health Sciences group – UNMDG European student workshop.

U21, eller Universitas 21 som det står för, är ett internationellt nätverk för högre studier som skapades år 1997 för att utforska möjligheter till forskningssamverkan samt utbyten bland olika universitet i världen. Utbildningar som finns representerade inom U21 är: tandvård, hälso- och rehabiliteringsvetenskap, medicin, omvårdnad, farmaci och folkhälsa.

Under workshopen fick vi föreläsningar om och rörande FNs milleniemål och hur de kan appliceras både inom våra framtida professioner samt i världen i stort. Föreläste gjorde bland annat Dr George Lueddeke, Dr Victor Mukonka, Dr Derek Chambers och Dr Martin McNamara.

Målet med workshopen var att vi studenter skulle diskutera milleniemålen och deras användningsområden utifrån ett antal olika case som vi fick utdelade. Vi jämförde också hur det såg ut i respektive länder och städer och hur vi skulle kunna tänka oss att använda milleniemålen i våra olika professioner. Workshopen avslutades med presentationer av vad vi kommit fram till och vilka kunskaper vi skulle ta med oss hem. Tillsammans kom vi, bland annat, fram till att FNs milleniemål inte står för sig själva utan går ihop med varandra samt hänger ihop och därmed inte kan uppnås ett och ett utan måste uppnås tillsammans.

Nästa år är det Lunds Universitet som anordnar UNMDG European Student Workshop och det ser vi redan väldigt mycket fram emot.

/Anna Palm och Linn Hultgren

Röntgensjuksköterskestudenter och Vårdförbundets studentrepresentanter vid Lunds Universitet.