Studenter är generellt inte lata!

Linus Törneberg
Vice ordförande studentstyrelsen:
Linus Törneberg

Vårdfokus granskning om spärrade studenter har diskuterats flitigt i sociala medier. Många kommentarer handlar om att utbildningarna har för låg nivå som det ser ut idag och studenterna har kallats lata. Fel inställning, menar styrelsen för Vårdförbundet Student, som efterlyser dialog med lärosäten och respektfull ton i diskussionen.

Studenter vid röntgensjuksköterskeprogrammet i Jönköping har lyft att mindre än hälften av 44 studenter är kvar i termin tre efter en spärrtenta som studenterna ansåg var för svår. Artikeln har spridits i sociala medier och många kommentarer handlar om att utbildningarna har för låg nivå som det ser ut idag och studenterna har kallats lata.

 

Att studera till röntgensjuksköterska, sjuksköterska eller biomedicinsk analytiker ska vara hållbart och en investering för framtiden. Det ska inte vara sex terminer av psykisk stress och studier hela nätter. Utbildningarna är på helfart, det vill säga 40 timmar per vecka under terminerna. Utbildningen ska ligga på en sådan nivå att vi efter genomgången utbildning har de rätta förutsättningarna för att klara av att gå in som legitimerad personal. Vi ska få tillräcklig kompetens för att kunna utföra våra arbetsuppgifter men vi kan inte förväntas ha samma erfarenhet som personer som jobbat länge. Vi ska få vara nya på jobbet och kunna fråga erfarna kollegor.

Som studenter är vi olika individer med olika behov och förutsättningar. Vissa behöver lägga mer än 40 timmar per vecka på sina studier och vissa behöver lägga mindre tid. Grunden ska dock alltid vara att utbildningen ska gå att genomföras på helfart men inte mer än så. Studenter är generellt inte lata utan vi behöver också ha vår fritid. Studenter ska ha tid för återhämtning och vila. Dessa sex terminer ska inte vara en enda uppförsbacke att ta sig upp för. Det är inte hållbart att starta sitt nya yrkesliv som utarbetat och sönderstressad.

Ser vi på studenterna kan vi se det som en skyldighet att studera de 40 timmar per vecka som krävs. Om jag vill jobba utöver studierna kan jag göra det men det blir då på mitt ansvar att jag klarar studierna. Att lägga studierna åt sidan för att jobba och sen anse att studierna är för omfattande är inte ett alternativ. Om jobb eller andra fritidssysselsättningar går ut över studierna är det mitt ansvar men om studierna kräver långa studienätter och studier på helger är det lärosätet som misslyckats i sin planering.

Lärosätet behöver ha rimliga krav på sina studenter och tentor ska självklart vara utformade utefter läromålen och leda till att studenten uppfyller målen. Ser vi på den uppmärksammade tentan i Linköping där 85 % av studenterna fick underkänt behöver lärosätet fundera på om kraven är för höga. När så många blir underkända och anser att tentan är för specifik behöver lärosätet rannsaka sig själva och öppna upp för dialog med studenterna. Det går inte att ha en mentalitet där det är studenternas fel som inte studerat tillräckligt. Vilket ansvar har lärosätet? Hur är nivån på den utbildning som ges? Hur ser undervisningen ut?

Med det menar vi inte att kraven på legitimerad personal ska minska utan det är andra aspekter som behöver diskuteras. Är utbildningen för kort om vi ser på innehållet och de krav som finns på nyutexaminerade i våra olika yrken? Är innehållet på utbildningen relevant kopplat till vad vi behöver i yrkeslivet? Har vårdgivare och lärosäte god dialog och samsyn i läroplaner och kursmål?

Det viktigaste är att bemöta varandra med respekt, både när vi möter varandra i verkligheten men även när vi diskuterar ämnet på sociala medier. Detta oavsett om det gäller studenter eller yrkesverksamma.

Vi gnäller inte. Vi tycker. Vi påverkar. Vi förändrar!

// Vårdförbundet Students styrelse 2022/2023

Marlene Juhl, ordförande
Linus Törneberg, vice ordförande
Ebba Claesson, ledamot
Emma Lindell, ledamot
Mahar Taleb, ledamot
Ludvig Alm, ledamot
Hugo Wenzel, ledamot
Sabina Yttergren, ledamot
Elin Törnqvist, ledamot
Sara Alfarraj, ledamot
Clara Stenström, ledamot

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!