Vad spelar vår upplevelse för roll?

– Den är AVGÖRANDE, det skulle åtminstone jag vilja påstå. Sen är det ju den där ”lilla” detaljen att beslutsfattare också ska förstå det. Förstå vikten av våra röster och lyssna på det vi studenter jämt försöker förmedla. Men har vi kanske blivit lyssnade på? Jag syftar på miljonstödet som var på tapeten för inte så länge sen. Satsningen på 50 miljoner, eller var det 250 miljoner som skulle gå till VFU? Kan pengar lösa den flaskhals som vi ser vad gäller de verksamhetsförlagda utbildningarna?

Hur mycket kommer dessa satsningar märkas hos oss studenter? Kommer vi få vi fler handledare, högre kvalité och struktur? För utan tydliga riktlinjer för fördelning av stödet blir risken att ingen förändring sker, eller att dessa pengar bara hamnar i någon annans ficka…

Våra handledare behöver ha förutsättningar för ett gott handledarskap såsom utbildning, tid och tillräckligt med resurser. Men med vårdkrisen, brist på personal och den höga arbetsbelastningen blir handledarskapet ett nästintill omöjligt uppdrag.

Vårdförbundet Students VFU-rapport från 2022 visade på att 34% av studenterna upplevt att handledaren sällan eller aldrig haft möjlighet till stöttning och engagemang. Vilket säger minst lika mycket om hur våra handledares vardag ser ut…

Hur får vi då beslutsfattarna att förstå den verklighet som vi studenter, framtidens vårdproffs möter ute på vår VFU? Verkligheten som är precis så pressad och kaotisk som för de yrkesverksamma, för vår arbetsmiljö speglar ju bara biomedicinska analytikernas, röntgensjuksköterskornas och sjuksköterskornas.

Snart kommer den årliga VFU-enkäten, här har DU möjlighet att vara med och påverka genom att lyfta dina upplevelser och visa de goda exemplen som kan inspirera. För ju fler vi är desto bättre hörs vi, vi måste trycka på beslutsfattarna och föra vår talan för annars för någon annan den åt oss.

Var med och påverka tillsammans med oss i Vårdförbundet Student, för din upplevelse spelar roll!

Marlene Juhl

Ordförande Vårdförbundet Student

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!