”Tungt lastad” Tecknaren Lars Duvander
#Duvanderomvården
Text i bilden:
Vårdplatsmöte. Melior. Webblord. Samsa. Elvis. PNL. VNL. Vårdplanering. LMN. Gallerix. Skype. Webb sesam. Orbit. Samsa. Buffert. Akutvagn.

Att sjuksköterskans arbetsuppgifter har ändrats över tid är en sanning. Dagens möjligheter till administrativa lösningar via datorer och digitala lösningar har ersatt handskrivna remisser, journaler och kardex.

Patientdatalagen
3 kap. Skyldigheten att föra patientjournal

”1 §  Vid vård av patienter ska det föras patientjournal. En patientjournal ska föras för varje patient och får inte vara gemensam för flera patienter.”

Syftet med en patientjournal

”2 §  Syftet med att föra en patientjournal är i första hand att bidra till en god och säker vård av patienten
En patientjournal är även en informationskälla för
– patienten,
– uppföljning och utveckling av verksamheten,
– tillsyn och rättsliga krav,
– uppgiftsskyldighet enligt lag, samt
– forskning.”

Dokumentationsutvecklingen har skenat som ett förarlöst lok. Sjukvården har infört så många olika registreringssystem att blotta mängden förtar själva syftet, att bidra till en god och säker vård av patienten. När sjuksköterskan förväntas registrera och dokumentera så stor del av sin arbetstid att det blir på bekostnad av patientmöten och tid för omvårdnad har vi hamnat fel. När patienten bara är en punkt av fem med syftet att föra en patientjournal bör någon stanna upp och fråga om inte vår lagstiftning har skjutit över målet? Så frågan blir, stödjer vår lagstiftning och utvecklingen av sjukvårdens administrationskrav vården av patienten, eller är det tvärtom? Vem finns till för vem?

/Avdelningsstyrelsen Vårdförbundet Västra Götaland


Kommentarer

  1. Mycket bra fråga att lyfta!
    Under de 25 år jag arbetat som sjuksköterska har den administrativa delen av arbetet exploderat, på bekostnad av patientnära tid.
    Vi är allldeles för dåliga på att säga nej när det kommer ett nytt administrativt system eller register som vi ska dubbeldokumentera i. Arbetsgivaren vill ”avlasta” oss den patientnära tiden, vilket är helt uppåt väggarna feltänkt. Avlasta oss administration istället.

  2. Korrekt beskrivning!
    Började arbeta som sjuksköterska för 33 år sedan och kan bara bekräfta.

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

Åtta måsten för hållbart yrkesliv

Att ha en bra arbetsmiljö, tillräckligt många kollegor med rätt kompetens och att kunna kombinera arbete och fritid är fullt rimliga krav i dagens arbetsliv. Vi har tagit fram 8 måsten som tillsammans bidrar till ett hållbart yrkesliv. Hur har du det på din arbetsplats?

Läs om våra 8 måsten!