"Hårda paket" till vården

Jag var och lyssnade på regeringens utredare när det gäller nära vård (Primärvård och hemsjukvård) Göran Stiernstedt häromdagen.

Han hade mycket kloka tankar om framtiden. Dels konstaterade han att vården står inför stora förändringar. Man ska styra om patientflödena från sluten till öppen vård. Låter hur enkelt som helst.

Hur ska man göra när vi har starka slutenvårdstraditioner som äter upp våra ekonomiska resurser?
Jag har väntat på att få höra om Stiernstedts mirakelmedel. Jag blev både nedslagen och peppad.

Han pratade om att vår region har en tung slutenvård med tre sjukhus inom en liten radie jämfört med resten av Sverige, och trots att man säger att vi satsar på den nära vården så känns det mest som tomma löften.
Jag har daglig kontakt med Vårdcentralerna i Regionen och man känner inte av någon satsning överhuvudtaget. Bara fler och fler patienter, som är sjukare. Få läkare i primärvården gör att arbetssituationen känns mer eller mindre ohanterbart just nu.

I utredningen poängterar man att verksamheterna måste återfå inflytande och makt att förändra och förbättra, inte människor på ett kontor långt ifrån där vården bedrivs.
Se till att alla i nära vård har samma bedömningsgrunder för att bedöma vårdbehovet. Ta lärdom av akutsjukvården i Sverige, där man jobbar efter samma bedömningsprinciper.

Önskelista till tomten: Ge verksamheten mandat fullt ut att förändra och förbättra. Ge cheferna på vårdcentralerna fullständigt mandat att utveckla, förbättra och förändra sin verksamhet, men grunden för bedömning (triagering) av patienter måste likriktas.
Alla som jobbar i den nära vården måste uppvärderas lönemässigt.
Vi önskar också att primärvården får bygga ut de lokaler man har idag som är underdimensionerade.
Jag hoppas tomten kan komma med ett eller flera hårda paket.

God jul

Hans Nilsson
Huvudskyddombud, Närsjukvården i Region Örebro län

Följ avdelning Örebro i sociala medier!