Hans Nilsson

Leg. sjuksköterska i ambulanssjukvården USÖ
Vice ordförande och huvudskyddsombud
med arbetsmiljö och samverkan som frågor jag brinner för.