Driver kvinnliga chefer kraven och sig själva lite längre?

Skrivet av Gästbloggare

20 november 2013

Örebrobloggen

Chefer och ledare, ni kommer väl ihåg att Vårdförbundet fokuserar speciellt på er vecka 47?

Under vecka 47 pågår Kvalitetsmässan i Göteborg också med fokus på chefs -och ledarskap.
Första dagen handlade om bl.a. ojämlikhet, om skillnad mellan kvinnligt och manligt ledarskap.

Är det så att manliga ledare anser att kvalitetskraven är uppfyllda tidigare än kvinnliga ledare? Innebär det att kvinnor driver kraven, och sig själva lite längre…..?

Hur går det att klara livspusslet som chef och ledare, och är det svårare för kvinnliga chefer?
Varför då? Kan arbetsgivaren ta mer ansvar så det fungerar att vara chef oavsett om du är kvinna eller man?

Kan vi som chefer och ledare lära oss något  av se Zlatan? Han blev ”sedd” när han gjorde bra saker på fotbollsplanen. Det fick honom att bli bättre och bättre.se
Kan du som chef och ledare använda dig av det? Att se medarbetare och uppmärksamman dem när du ser att de gör något bra? Hur och vad uppmärksammar du i ditt chefsskap?

Chefs och – Ledarskap är viktigt för och i vården!

Birgitta Westberg
Styrelseledamot och chefscoach
Vårdförbundet avdelning Örebro

 

 

 

Följ avdelning Örebro i sociala medier!