LOV

Skrivet av Gästbloggare

1 juli 2013

Örebrobloggen

LOV betyder i detta sammanhang inte lov, utan Lagen Om Valfrihet. Den hör ihop med LOU dvs lagen om offentlig upphandling. I Örebro kommun har vi redan infört LOV på servicetjänster, som städ, tvätt och handling. Vi har idag ca 35 godkända företag, varav kommunen är ett av dem. From år 2014 ska även sjukvårdsinsatser och omvårdnaden ingå i LOV. Det innebär att kommunen skriver en kravspec. och prissätter tjänsterna. Konkurrens ska råda, leverantörer från andra länder får inte diskrimineras och lokala företag får inte ges företräde. Det har EU bestämt. X antal företag ansöker om att ta över verksamheterna i kommunen, och brukarna/patienterna får välja vem som ska ge dem insatser i form av sjukvård och omvårdnad. EU har också bestämt att sjuksköterskornas legitimation i samtliga 27 EU -länder är jämställda. Det innebär att sjuksköterskor med godkända legitimation från något av EU -länderna får arbeta i Sverige. EU har också bestämt att vi inte kan kräva Svenska kollektiva avtal. Det finns därför många frågor och funderingar om framtiden utifrån detta.

Christina Köhlström/distriktssköterska i Örebro kommun

Följ avdelning Örebro i sociala medier!