Svar på debattartikel Arbetstidsförkortning är redan en realitet. 2024-06-18

Vårdförbundet vill ge en mer nyanserad bild av arbetstidsförkortningen än den Region Västmanland ger. Det framhålls att våra kollegor som arbetar dag, kväll, helg med en veckoarbetstid på 38,15 är en förkortning MEN det är ingen arbetstidsförkortning.

Du kanske tänker att jag arbetar 40 tim/vecka?

Arbetar du 40 tim/vecka måndag till fredag, ledig alla röda dagar och aftnar, jobbar du inte 40 tim/vecka årets alla veckor. Det är skillnaden mot de som arbetar 38,15 tim/vecka. Om du räknar ut hur många timmar du arbetar totalt på 1 år så är det jämförbara siffror mellan en veckoarbetstid på 38,15 tim/vecka och 40 tim/vecka. Ett exempel är att i år arbetar våra kollegor 38,15 timmar även v. 52 när ni som har 40 timmars vecka arbetar 16 timmar och ni får betalt för 40 timmar!

Regionen lyfter fram våra lokala kollektivavtal, men det är långt ifrån alla som får del av dessa. Vi har en stor grupp medlemmar som arbetar 38,15 timmar utan arbetstidsförkortning. Det är en stor grupp kollegorna vi kämpar för. De kan inte få ihop ett schema som förhåller sig till 11 timmars dygnsvila, i kombination med 36 timmars veckovila. På detta ska vi enligt Regionen också arbeta övertid, för vi förväntas arbeta minst 1 timmes övertid/vecka.

Vårdförbundet ser även en ökning av övertid och mertid för vissa verksamheter utifrån den pågående konflikten och de skyddsarbeten Regionen dagligen förhandlar med oss. Vi har hittills haft över 245 förhandlingar och i dessa innehålla upp till 20 tillfällen av skyddsarbetet/övertid. Behovet av våra medlemmar är fortfarande mycket stort och chefer känner sig frustrerad av att medarbetare inte längre svarar i telefon för att kunna beordras. Så nej vi ser inte den trend arbetsgivaren så gärna vill beskriva. Våra medlemsgrupper behöver centrala kollektivavtal som möter medarbetarens behov av återhämtning utifrån hur vården ser ut idag. Det är riktigt att Vårdförbundet och Regionen har lokala kollektivavtal som förkortar arbetstid vid arbete ständig natt, rotation över dygnets alla timmar eller under en period endast arbete helg, då varje helg, fredag till söndag. Lokala avtal kan arbetsgivaren närsomhelst säga upp, med tre månaders uppsägningstid. Det saknar den trygghet som en arbetstidsförkortning i det centrala kollektivavtalet skulle innebära.

Många Regioner hanterat lokala arbetstidsavtal som en budgetregulator. När ekonomin inte längre går ihop är just dessa lokala kollektivavtal som får stryka på foten för att få budget i balans. Dessutom blir det fullständigt obegripligt att Regionerna inte ger SKR mandat i att teckna arbetstidsförkortning i centralt avtal då det som beskrivs i debattartikeln redan finns, vad är problemet? En annan aspekt som tas upp är lönen. Det beskrivs att en medianlön på 35 500 kr/mån ska ses som en bra lön för en grundutbildad sjuksköterska i Regionen. Ta den siffran i relation till lönestatistik från 2023 där medellön för en grundutbildad sjuksköterska i Regiondriven sektor ligger på 36 700 kr/mån, dessutom har Regionen tappat placeringar och ligger idag bland de 6 lägsta i Sverige. Vi har även sett den trenden för specialistutbildade sjuksköterskor där riket har en medellön på 39 470 och Region Västmanland en tusenlapp lägre med 38 420. Den förstärkta Ob-ersättning som beskrivs är tillfällig och sträcker sig ”bara” året ut och är inget den enskilde medarbetaren kan bygga sin ekonomi på.

Ingrid Edman ordförande avdelning Västmanland

Johanna Holmström vice ordförande avdelning Vårdförbundet

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

När du skriver en kommentar så godkänner du att dina personuppgifter hanteras enligt vår personuppgiftspolicy.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!