Vi vill uppmärksamma i en kort berättelse om hur vardagen utifrån Covid-19 har förändrat vårt arbetssätt och skapat en ny verklighet.

Maria Sundell och Maria Nygårds är två av Vårdförbundets förtroendevalda/skyddsombud som berättar om den nya verkligheten på sin arbetsplats på infektionsavdelning 1, Centrallasarettet i Västerås.

Då smittan har ökat i samhället och det läggs in fler och fler patienter på infektion och andra avdelningar på sjukhuset vill Maria och Maria ge en bild av sin vardag. De berättar om stressen, pressen, den omständliga skyddsutrustningen och inte minst om tårarna som personalen fäller på grund av den psykiska påfrestningen de går igenom.

Då vissa patienter behöver vak, sitter personalen med full skyddsutrustning som även innebär den stora masken flertalet timmar inne hos patienten. Detta resulterar i utmattning med huvudvärk, andningssvårigheter samt klåda och utslag på händerna. Skyddsutrustningen behöver bytas mellan patienter vilket är både resurs- och tidskrävande som dessutom skapar ytterligare press.

Det faktum att personalen inte har återhämtat sig från våren och sommaren innan de måste handskas med större utbrott resulterar naturligtvis i ännu mer ångest, oro och en oerhört stort psykiskt påfrestande. Många bär på oron att bli smittade igen eller ta med sig smittan hem till sina anhöriga.

Som skyddsombud har vi nära kontakt med våra chefer, får fortlöpande information och gör riskbedömningar. Tillsammans tar vi fram åtgärdsplan så att cheferna kan säkerställa att vi skapar en stabil och god arbetsmiljö för våra medlemmar och andra kollegor.

Vi har vänt ut och in på oss alla för att kunna ge den säkra vården som var och en av våra patienter behöver och har rätt till!

Vi ber verkligen att våra kollegor ska orka och hoppas att folk därute lyssnar på de ansvariga och följer Folkhälsomyndighetens restriktionerna, det är tillsammans som vi kan bekämpa viruset.

Vi behöver inga applåder ge oss högre löner!

Tina Javidi, leg. sjuksköterska och styrelseledamot avd. Västmanland

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!