Tyvärr upplever jag att en del kollegor nonchalerar vikten av  att vara fackligt ansluten. Många av dagens yngre generation saknar kunskap om den svenska modellen eller vad ett kollektivavtal är och tror att arbetsvillkor och fördelar finns lagstadgade! Fördelarna i kollektivavtalen tas för givna även av den äldre generationen. Alla  vill äta ut av kakan utan att betala! Är de yngre bortskämda eller för bekväma? Eller har deras föräldrar och lärare inte haft kunskap om vad ”den svenska modellen” innebär? Varför har det skett en värderingsförskjutning från kollektivistiska värderingar till individualistiska värderingar?

                                          

Handlar det om egoism? Individualism? Vad händer med kollektivet då? Är den svenska modellen  hotad på riktig? Arbetstagare är människor med kunskap och kompetens och inte handelsvara!

Individualismen kan komma att hota en av grundpelarna i den svenska ekonomiska modellen enligt ekonomiprofessor Lars Calmfors i en ny rapport. Lars Calmfors tycker sig se en värdeförskjutning från det kollektivistiska till det individualistiska. Läs tex Svd: Professor varnar för att den svenska modellen är hotad. 

Kort om den Svenska modellen? Det är genom samverkan mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivarna via kollektivavtal, inte lagstiftning, som garanterar att ni får lön och löneförhandling, arbetstidsförkortningar, OB ersättningar, extra föräldrapenning, mer pengar vid sjukdom, trygghet via förmånlig försäkringar, bättre villkor, fler semester dagar, pensionsavtal och samverkan , bl.a.

Hur skulle arbetsförhållande kunna se ut utan kollektivavtal? Alla förhandlingar om lön och villkor, arbetsmiljö, med mera skulle ju arbetstagare sköta själva. ”Jo då”, säger en del, ”det skulle jag klara mig själv utan!!” Nejjjjjj…ensam är inte starkare!

Hur skulle motsatsen se ut? Det finns krafter som arbetar år 2018 mot motsatsen! Motsatsen, alltså ett arbetsliv utan facken och kollektivavtalen. Det skulle innebära att arbetsgivarna skulle kunna, som i visa länder, bestämma helt själva om allt, lön och arbetsvillkor, utan att ni har eller får någon som helst påverkan!  Lönedumpningar, uppsägningar utan giltig anledning,  ingen arbetstidsförkortning, politiker skulle bestämma att landet ska ha ”lägsta löner” och i vilken nivå lönerna ska ligga, avsaknad av förmånliga försäkringar, konkurrerans av utländsk arbetskraft som har dåliga villkor och ännu sämre arbetsmiljö.

Systemet bygger på att det är en facklig skyldighet att agera gentemot oschyssta företag som inte har kollektivavtal eftersom svenska löntagare inte har något annat skydd än kollektivavtalet.  Facket har också laglig rätt att vidta stridsåtgärder mot de företag som vägrar.  Den fackliga grundprincipen är att arbetstagare är människor med kunskap och kompetens och inte handelsvara!

 

Så visst är det värt att bevara kollektivavtalet och svenska modellen!

Sandra Gustavsson, leg. biomedicinska analytiker, styrelseledamot avd. Västmanland

 

 

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!