Jag vill lämna in en anmälan att region Västerbotten är samhällsfarlig!

Enligt region Västerbotten är vi sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och barnmorskor samhällsfarliga när vi strejkar eller enbart arbetar vår ordinarie arbetstid. Med tanke på hur samhällsfarliga vi är om vi inte är på arbetet borde arbetsgivaren göra allt i sin makt för att vi ska kunna och vilja fortsätta vara anställda hos dem. Vi borde ha de bästa lönerna, vi borde ha de bästa villkoren, vi borde ha den bästa arbetsmiljön och vi borde ha återhämtning som främjar hälsa.

Region Västerbotten har bland de lägsta lönerna, för dessa yrkesgrupper, i jämförelse med andra regioner i Sverige. Arbetsmiljön försämras ständigt vilket leder till att fler arbetar deltid, fler säger upp sig, funderar på att säga upp sig, funderar på alternativa yrkesval, blir sjukskrivna eller väljer att studera. Arbetsgivaren räknar med att vi stannar kvar efter vårt arbetspass om en kollega är sjuk, att vi svarar i telefonen på vår lediga dag och alltid är redo för ett övertidspass.

 

Problemet grundar sig i att region Västerbotten generellt har en så pass dålig grundbemanning att många verksamheter fungerar för att vi hjälper till genom att arbeta på vår lediga tid. Varje sommar hotas vi med att semestern är i farozonen och arbetsgivaren lockar med extra ersättningar om vi hjälper dem, istället för att vara lediga och få vår lagstadgade semester.

När vi säger att vi inte orkar arbeta extra under sommaren borde arbetsgivaren lyssna och komma på andra lösningar. Region Västerbotten väljer hellre att bryta beviljad semester och tvingar medarbetare att arbeta. Chefer uppmuntrar nu under mertid- och övertidsblockaden sina anställda att gå ur Vårdförbundet och jobba övertidspass.

Enligt region Västerbotten är det inte samhällsfarligt att stänga förlossnings- och gynekologisk avdelningen i Lycksele under kortare eller längre perioder. Det är inte samhällsfarligt att flickor och kvinnor i inlandet kan behöva åka 40 mil för en akut gynekologisk åkomma.

En avdelning som inte fick strejka för region Västerbotten, halverar sina vårdplatser varje sommar när de slås ihop med en annan avdelning. På denna avdelning lämnas nyutbildade sjuksköterskor ensamma när de andra sjuksköterskorna blir tvingade att lämna sina patienter för att hjälpa till på andra avdelningar. När de lyfter arbetsmiljöproblemen blir det bortviftad som gnällighet. Detta anser region Västerbotten inte vara samhällsfarligt.

Avdelningar som inte kan rekrytera eller behålla personal, utan enbart finns kvar på grund av hyrpersonal, anses inte vara samhällsfarligt.

När sjuksköterskor på mottagningar blir tvingade att arbeta på en avdelning med patientkategorier de inte har någon erfarenhet av eller rätt kompetens för att ta hand om, anses det inte samhällsfarligt. Inte ens när sjuksköterskorna blir sjuka av oro, när de säger till sina chefer att detta inte blir patientsäkert, kallar arbetsgivaren det för samhällsfarligt.

Enligt Region Västerbotten är vi inte samhällsfarliga om vi arbetar 16 timmar i sträck. Vi är inte samhällsfarliga om vi inte får ta vår lagstadgade rast. Vi är inte samhällsfarliga om vi inte ätit eller druckit under vårt arbetspass.

Regionledningen är oroliga att strejken ska leda till att många patienter behöver vårdas på fel avdelning (så kallade satellitpatienter). Detta kallas av region Västerbotten för samhällsfarligt. Flertalet patienter vårdas dagligen på fel avdelning på grund av brist på personal som leder till brist på vårdplatser. Är region Västerbotten alltid samhällsfarlig?

Region Västerbotten, ni borde värdesätta oss. Ni borde främja hälsa, inte främja ohälsa. Ni borde göra allt för att vi ska vilja vara kvar hos er. Ni väljer dock att använda vår dagliga samvetsstress, etiska stress och kollegiala solidaritet till att driva på. Lite till. Lite till. Tills vi gråter innan, under och efter vårt arbetspass.

Det är inte ni som ror så att svetten lackar. Det är vi som ror. Men vi orkar inte ro längre. Inte ens för patienternas skull. När vi inte ror längre, vem ska då vårda Västerbottens befolkning?

 

Johanna Nilsson

Legitimerad Intensivvårdssjuksköterska

Förtroendevald Vårdförbundet Västerbotten


Kommentarer

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!