Vad tycker medlemmarna på SU är en god arbetsmiljö?

Vårdförbundet på Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) har haft mingeldagar för medlemmar på Sahlgrenska, Mölndal och Östra under november månad 2022. Sammanlagt kom det 670 medlemmar. De fick en uppgift, att skriva ned vad som gör en god arbetsmiljö. Över 700 lappar skrevs och på många lappar skrevs det flera punkter.

Alla lappar samlades ihop och sorterades efter innehåll vilket resulterat i 9 rubriker. Det som flest tyckte vad viktigast kommer överst och sedan i fallande ordning, de tre sista rubrikerna är i stort sett lika stora.

Arbetsbörda/Bemanning

 • Tillräcklig bemanning
 • Tid för patienten. Tid för att hinna utföra sina arbetsuppgifter
 • Lagom tempo dör att slippa känna sig stressad hela tiden
 • Att det finns rätt kompetens på rätt plats
 • Få arbetsro utan att hela tiden bli avbruten
 • Arbetsro utan ständiga omorganisationer

Kollegor/samarbete/gemenskap

 • Bra kollegor
 • Kunna be om hjälp
 • Alla gör sin del
 • Kunna samarbeta mellan professioner och verksamheter
 • Ha roligt och vara glad på jobbet
 • Viktigt att ha ett öppet samtalsklimat

Chef/ledarskap

 • Närvarande chef
 • Tydligt ledarskap
 • Känna att chefen finns för medarbetaren
 • Chef som får medarbetarna att känna sig sedda och lyssnade på
 • Stöd från chef vid stress och hög arbetsbelastning
 • Utvärdera omorganiseringar

Paus/rast/tid för reflektion

 • Kunna få rast
 • Möjlighet till mikropauser
 • Tid för reflektion under arbetsdagen
 • Kunna få äta sin lunch i lugn och ro

Utbildning/utveckling

 • Möjlighet att utvecklas
 • Tid för fortbildning och kompetensutveckling

Engagemang/ansvar/medbestämmande

 • Att alla tar ansvar och gör sin del
 • Samverkan
 • Möjlighet att kunna påverka
 • Att vara engagerad i sitt arbete

Arbetstid/återhämtning/semester

 • Bra schema
 • Tid för återhämtning för att orka vara aktiv på sin fritid
 • Möjlighet att få ut sin semester, kunna planera för sin fritid
 • Slippa övertid
 • Kunna få gå hem i tid

Lokaler/ergonomi/utrustning

 • Anpassade lokaler för verksamheten
 • Fungerande apparatur och utrustning
 • Rätt utrustning
 • Ordning och reda, helt och rent, trevliga personalutrymmen
 • Fungerande IT
 • God ergonomi

Lön/ersättningar/förmåner

 • God löneutveckling
 • Hälsokontroll
 • Uppskattning/erkännande av arbete och kompetens

Tack för sammanställningen Jenny Matiasson förtroendevald med facklig tid på SU, område 2.

         

 

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!