Regionstyrelsen fattade 26 maj beslut om att medarbetare som arbetar i skyddsutrustning på enheter med inneliggande smittsamma covid-19-patienter får 500 kronor i extra ersättning per arbetat pass. Att vi inte är inkluderade är en mycket stor besvikelse för oss biomedicinska analytiker på virologen, viruslaboratoriet på Sahlgrenska universitetssjukhuset, där vi numera kämpar nästan dygnet runt med en orimlig arbetsbörda för att hinna analysera alla inkommande prover.

Under våren har vi jobbat häcken av oss med att analysera prover från patienter med misstänkt covid-19 för att kunna upptäcka smittade så att de kan försättas i karantän och därmed begränsa smittspridningen i samhället. Provsvaret som vår covid-19-diagnostik genererar är dock inte bara av stor vikt för patienten utan även för Folkhälsomyndighetens epidemiologiska arbete för att följa sjukdomens utbredning i befolkningen och för att skapa underlag åt regeringen som leder till att de vidtar diverse åtgärder i syfte att förhindra smittspridning. Med den diagnostik som vi utför räddar vi liv, både direkt och indirekt, dels genom att patienter med positivt provsvar samt vårdbehov snabbt får den vård som erfordras och dels genom diverse smittskyddsåtgärder för att förhindra transmission till andra som hade kunnat avlida av covid-19.

Sedan primärvården initierade masstestning av samtliga patienter med misstänkta covid-19-symtom är arbetsbelastningen nu värre än någonsin tidigare under denna pandemi – provflödet har ökat med flera hundra procent. Nu är det bara en tidsfråga hur länge till vi kommer att orka med den höga arbetsbelastningen – samtidigt som en tredjedel av personalstyrkan går på välbehövlig semester. Utöver vår covid-19-diagnostik ska vi förstås även hinna med all annan virusdiagnostik – analys av prover med andra viktiga frågeställningar som exempelvis HIV. Senare väntar oss troligtvis även en masstestning av antikroppar för analys av genomgången infektion, som vi också behöver klara av.

Jag önskar att regionstyrelsen och Sahlgrenska universitetssjukhusets ledning snarast besöker oss för att visa oss sin uppskattning. Vi gör också ett fantastiskt arbete, under svåra förhållanden som är långt utanför det normala. Vi är också välförtjänta av 500 kronor i extra ersättning per arbetspass.

Marcus Eriksson
biomedicinsk analytiker
Klinisk virologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Bli medlem

Läs mer vad du får som medlem.

Bli medlem nu