”Fullt väntrum” Tecknaren Lars Duvander
#Duvanderomvården
Text i bilden:
-Vi måste verkligen bygga ut väntrummet här på akuten!
-Vore bättre att bygga ut Primärvården!

Att akutmottagningarnas väntrum är fulla och även överfulla är tyvärr inget ovanligt. Många av landets sjukhus är byggda för länge sedan och inte dimensionerade för det antal patienter som är i behov av vård i dag.

Socialstyrelsen

”Överbeläggning är när en inskriven patient vårdas på en vårdplats som inte uppfyller kraven på en disponibel vårdplats. En disponibel vårdplats definieras som en vårdplats i sluten vård, med fysisk utformning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö”.

”Effektiv vård”, Göran Stiernstedt et al´

”Utredningens förslag: Vård som inte kan tillgodoses i öppen vård ges som sluten vård.”

Fulla väntrum kan tyvärr inte klassas som överbeläggningar då patienten tekniskt sett bara väntar på att få vård. Inte desto mindre blir det sjukvårdspersonalens ansvar att se till de som sitter i väntrummet. Är inflödet för högt finns risker att de som är i behov av att få hjälp snabbt missas eller försämras i sitt tillstånd under väntan. Därför är fulla väntrum ett stort stressmoment med ökade krav för sjuksköterskorna på en akutmottagning. Ett av förslagen i den statliga utredningen ”Effektiv vård” är att Sverige måste bättra på sin primärvårdsverksamhet då den ska vara första instansen man som patient ska söka sig till. Det betyder att ska vi minska antal som söker sig till akutmottagningarna, förmodat att de har lättare sjukdomstillstånd som kan skötas via primärvården, så måste tillgängligheten i primärvården öka. Detta är en del i dagens omställningsarbete som pågår i landet. Men taget i beaktning att demografin förändras till att vi blir fler som lever längre kommer söktrycket till sjukvården, oavsett instans, att öka. Så oavsett om vi lyckas med att ställa om vården kommer arbetsbelastningen vara fortsatt hög på våra akutmottagningar. Oavsett om lokalerna är för små eller de som söker är för många, så är enda lösningen för att tillgodose en god arbetsmiljö för Vårdförbundets medlemmar att arbetsbelastningen per sjuksköterska är rimlig.

Omställningen löser inte kompetensförsörjningsproblemet!

Avdelningsstyrelsen Västra Götaland

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!