Ja! Vi ska ha MER än er!

Bäste Anders Ferbe!

Hur tänkte du nu? Facktoppar oense om vägen till jämställda löner

Vi lever alla och arbetar mitt upp i gamla försyndelser. Den reella jämställdheten lyser med sin frånvaro trots att vi har en formell dito.

Lagarna säger lika för lika men det hjälper inte. Varför?

Jo för om du ger lika mycket, till exempel 10 kronor, till någon som har 100 kronor och till någon som har 50 kronor så gör det ingenting åt differensen, han med 100 har fortfarande 50 kronor mer.  Rättvisa i detta fall ger ingen reell rättvisa.

Det är därför människor (inte bara kvinnor) i traditionellt kvinnodominerade yrken ska ha MER än människor i traditionellt mansdominerade yrken (inte bara män) om Sveriges land ska leva upp till sin egen lagstiftning.

Vi vill inte ha er som trampolin, vi vill ha jämställda löner. Alla yrkesgrupper har rätt att bli värderade utifrån kunskap och kompetens och inte beroende av vilket kön eller bransch man befinner sig är i. Har du tänkt på att det kanske är era medlemsgrupper som använt våra medlemsgrupper som trampolin (och dörrmatta) i några hundra år genom att systematiskt utnyttja kvinnors underbetalda och obetalda arbete?

Hur tar ni ansvar för det? Hur tar IF Metall ansvar för jämställdheten och alla människors lika värde i Sverige idag?

På vilka mandat talar ni då för rättvisa i andra sammanhang? Är ”rättvisan” bara reserverad till konflikten mellan klass och kapital?

Är det Orwells ”All animals are egual, but some animals are more equal than others” som gäller?

Då citerar vi Wigforss: ”Den som öppet godtagit en demokratisk likvärdighetspricip kan inte efter sitt eget behag begränsa dess tillämpning till vissa områden/människor”

bloggbild6[1]

Mannens (och kanske även IF Metalls?) tid som norm och modell för människan är över; vi är numera alla människor och ska som sådana behandlas lika.

bloggbild4bloggbild4bloggbild4bloggbild4bloggbild4

Och förresten Anneli Nordström; du säger ”Nu eller aldrig”

Vi säger: NU OCH ALLTID!!!      bloggbild 3[1]        bloggbild 3[1]

Ha det bäst

Robin och Marianne


Kommentarer

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!