Att arbeta i vården idag inom Vårdförbundets professioner är på flera håll som att gå tillbaka i tiden, till tiden när vi tillhörde modershus och inte var fria individer. Vårdförbundet arbetar för hållbart yrkesliv och har tagit fram åtta punkter som kan bidra till detta. Punkter som borde vara självklara år 2023! Hur har vi hamnat här att vi måste arbeta för detta självklara? En bidragande orsak är att arbetsgivarna ofta inte är attraktiva arbetsgivare. De har inte hängt med i vad som krävs av en modern arbetsgivare när det gäller lön, löneutveckling, karriärmöjligheter, villkorsfrågor, ledarskap, medarbetarskap, arbetsmiljö, arbetsbelastning och arbetstider. Det har gjort att många har valt att sluta helt inom yrket. Bristen på våra yrken gör att arbetsmiljön på många arbetsplatser är väldigt undermålig vilket får till följd att det är svårt att orka och må bra ett helt yrkesliv. Många av oss är ytterst lojala mot kollegor och patienter så vi hjälper till att hitta och genomföra lösningar – istället för att låta arbetsgivaren göra det och ta sitt ansvar.

Hur kan det vara att vi är här, tillbaka där vi var för 100 år sen?

 • Ohållbara schema som ändras med kort varsel och som gör det svårt att kombinera yrkesliv och privatliv. Schemaläggning som inte tar hänsyn till individen, dygnsomställning, tillräcklig återhämtning mellan passen eller aktuell forskning.
 • Långa arbetspass på mer än tio timmar.
 • Kort vila mellan arbetspassen, sen ska vi vara på plats igen.
 • Jour och beredskap där jag står till arbetsgivarens förfogande med dålig ersättning.
 • Övertid både i form av att arbeta över en stund, ytterligare ett pass direkt efter nästa eller på en ledig dag. Att inte kunna veta när jag kan räkna med att gå hem från jobbet eller vara säker på att verkligen vara ledig på min lediga dag.
 • Uppmanas att ”sälja” min sommarsemester och helst arbeta ytterligare övertid. Semester någon annan tid på året är inte heller någon självklarhet.
 • Rast och paus fås enbart om verksamheten tillåter.
 • Att gå ner i tjänstgöringsgrad för att arbetsmiljön gör att man inte orkar arbeta heltid. Att gå i pension i förtid är vanligt på grund av att man inte längre orkar. Val som påverkar pensionen och min ekonomiska försörjning.

I Sverige idag har vi lagar och kollektivavtal som styr många av dessa saker och som tillåter undantag. Våra fackliga föregångare vänder sig nog i gravarna om de ser hur deras slit och uppoffringar håller på att gå upp i intet. Det är upp till dig, mig och oss alla att hjälpas åt att sätta stopp för denna riktning med sämre och sämre förutsättningar. Vi behöver inte ställa upp på undantagen, det är inte vår uppgift att lösa situationen och vi kan ställa krav på arbetsgivarna. Vad vill vi lämna över till våra blivande kollegor som ska orka arbeta ett helt yrkesliv? Och vilka förutsättningar ger vi oss själva och våra blivande kollegor att kunna följa våra etiska koder?

 

Malin Tillgren

Ordförande Vårdförbundet avd Skåne

 


Kommentarer

 1. Instämmer, det är inte arbetstagarens uppgift att se om dessa rutiner! Det är inte rimligt att exempelvis sluta kl 21 på kvällen för att sedan tvingas börja 07 dagen efter (eller ens lagligt)? När många dessutom har långa pendlingsavstånd.

 2. Instämmer.
  Slutar nu som distriktsköterska inom Regionen efter mer än 30 år i tjänst. Svårt att få ledig, inte få sommarsemester när jag önskar tillsammans med min familj och aldrig kunnat få sammanhängande ledighet under julen. Därtill dålig löneutveckling, dålig arbetsmiljö och ett så pass högt arbetstempo att jag tyvärr inte ser det möjligt att orka arbete heltid fram till pensionen om ca 12 år.

 3. hälsoschema gör det inte bättre för oss som jobbar på sjukhus och jobbar sifft! Snarare mycket sämre med sönderhackade scheman, ingen kontinuitet och svårt att få ledig två dagar över helgen. tycker absolut inte man ska tvinga folk att jobba CA. Men tycker heller inte man ska ska tvinga anställda på andra hållet och helt orimliga arbetstider!!!! Inviduella scheman fungerar utmärkt på våran arbetsplats och jag tycker det borde fortsätta så. Snälla lyssna för engångskull på oss som arbetar på golvet! ALLA årets dagar!

 4. Instämmer på många punkter.
  Men gällande turer som kaka eller kväll med följande dagspass därefter. Jag uppskattar att jobba såhär. Tycker att det borde finnas ett självbestämmande kring detta. Så klart glädjes jag för dem som inte vill/kan eller mår bra av detta arbetsschema. Men jag ska behöva tvingas till detta nya då? Jag mår inte bra av det ”nya”.

 5. Själv arbetar jag dagtid och går snart i pension. När jag ser tillbaka så undrar jag om vi inte hade bättre när vi både hade sjukvårdsbiträden undersköterskor på vårdavdelningarna, vi var inte så många sjuksköterskor men vad som var viktigt var teamarbetet att vi kände och litade på varandra, vi hade alltid någon erfaren som vi kunde fråga och som också stod för den kliniska erfarenheten, därutöver fanns avdelningsföreståndaren som var den som hade den totala överblicken. vi arbetade varannan helg, men aldrig nätter. Idag är arbetstrycket hårdare patientens ska helst vara på väg ut vid inskrivningen vilket kräver mycket av var och en.
  Det är hög tid att se över arbetstider och scheman. Låt dem som vill arbeta natt göra det lägg nattscheman, det kan vara perioder som natt arbete fungerar bättre för at få ihop familjelivet.
  Inför 6-timmars arbetsdag för alla som går i scheman, ja det krävs fler anställda men det skulle bli drägligt mer attraktivt för att få folk att välja framöver. det blir en återhämtning. Arbeta i team och med kontinuitet det gäller inklusive läkaren , det gagnar samtliga och framförallt patienten

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!