Upprop till lönerevisionen 2023 - Vi kräver inte mycket

Att vi – röntgensjuksköterskor (rtg.ssk.) och biomedicinska analytiker (BMA) inom VO Bild- och Funktion (BoF) i Malmö/Lund, av arbetsgivaren på förvaltningsnivå blev bortprioriterade i 2022 års lönerevision ledde till stor upprördhet bland oss.

Kanhända är inte vikten av vår verksamhet lika tydlig för utomstående som den våra medarbetares som sliter på avdelningarna eller ställer de slutliga diagnoserna befinner sig i. Men utan vårt verksamhetsområde ”BoF” skulle flertalet behandlingar försvåras avsevärt och i vissa fall inte alls gå att utföra. Flertalet Covidfall upptäcktes eller diagnostiserades genom våra undersökningar. Med detta sagt är vi inte viktigare än andra av våra medarbetare, men däremot heller inte mindre viktiga i vårdförloppet än någon annan. Hela vårdkedjan är en förutsättning. Därför förväntar vi oss att i årets lönerevision märka att vår arbetsgivare Region Skåne värdesätter våra val att viga yrkeslivet i engagemang och ofta oumbärlig del i att göra våra medmänniskor ute i samhället friska och därmed hålla samhället igång. ”Samhällsbärande”.

Vi förlorar just nu medarbetare på alla plan, läkare, röntgensjuksköterskor och undersköterskor (usk.), men vi jobbar på och löser det bland annat genom minskad tillgänglighet. Det är frustrerande. Senaste medarbetaren gick igår. En ung nyutbildad röntgensjuksköterska, hungrig på jobbet som nu valt en helt annan bana. Det är dålig samhällsekonomi. Orsaken till våra tapp är bland annat arbetsmiljö men lika viktigt är lön.

Det är ni, regionpolitiker, som avgör vilket värde ni sätter på oss.

Vi säger ”Lycka till med diagnostiken”.

  • Många av oss medarbetare använder Regionens kollektivtrafik till och från jobbet.
  • Sträckan Malmö Lund har höjts 9% från 869 kr till 949 kr. Biljetterna på stadsbussarna har höjts med 11%. Det är betydligt dyrare än motsvarande sträcka i Stockholm och Göteborg. (Sydsvenskan 13/2-23).
  • Regionens Högkostnadskort för våra patienter och slitna medarbetare har höjts med 300kr dvs. 21,4% från 1100kr till 1400kr, eller motsvarande ca. en halv lönehöjning (2022) för en röntgensjuksköterska
  • I januari 2023 låg inflationen på 10,9% (Dagens industri).
  • 9 februari 2023 höjde Riksbanken styrräntan till 3%.
  • Lönerna för Vårdförbundets medlemmar på BoF höjdes 2022 med runt 2%.

Det vore inte oskäligt att innan årets lönerevision justera samtliga löner inom SUS Malmö/Lund,  till den nivå våra motsvarande kollegor inom Region Skåne har. Nästa steg bör heller inte vara överdrivet. Att höja våra löner till riksnivå. Eller är det rimligt att medarbetare på vårt Universitetssjukhus har lägre lön än på andra sjukhus? (Att få fram statistik på detta är inte lätt, så hävdas motsatsen mottages gärna lättförståelig statistik på det.)

Vi kräver inte mycket. Inte alls.

– Vi skulle värdesätta samma 7%-iga lönehöjning som den politiska organisationen tilldelat sig för 2023.

Att ansvaret för en stor organisation genererar löneökning på 30000kr (Sydsvenskan 28/1-23), vilket motsvarar en vanlig röntgensjuksköterskelön på ”BoF” SUS, medan röntgensjuksköterskans arbete med ansvar och delansvar för patienters liv och hälsa endast genererar drygt 700kr, är svårt att förstå.

Sammanfattningsvis bör lönerevisionen handla om hur Region Skåne som arbetsgivare vill attrahera och behålla medarbetare och om man vill vara en arbetsgivare som släpper ut sina medarbetare i en fattigpensionärstillvaro eller ej. Värdesättande värdesätts.

Vänliga hälsningar, med lyckönskningar om ett gott samarbete mellan parterna i årets och kommande lönerevisioner.

 

Henrik Lund,  Röntgensjuksköterska, skyddsombud och förtroendevald för Vårdförbundet, Bild och Funktion, SUS.

Å medlemmars vägnar.


Kommentarer

  1. Tack för korrekt analys och välskrivna ord. Samma borde gälla barnmorskor och övriga kåren. Mvh

  2. Skriver under. Långsiktig satsning behövs. Att vara fast anställd ska ge förmåner. Inte minst en skälig lön och vi sjuksköterskor ska värdesättas minst lika högt i lönerevision som en politisk tjänsteman. Satsa på att behålla kompetens. Hur många miljoner lägger man på rekrytering? Tänk om de pengarna kunnat gå till våra löner istället.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

När du skriver en kommentar så godkänner du att dina personuppgifter hanteras enligt vår personuppgiftspolicy.

Lönecoachning

Känner du ibland maktlöshet i mötet med nuvarande eller ny arbetsgivare?
Bli coachad, ta kontroll över din utveckling och sikta mot drömjobbet!

Boka in dig nu!