Öppet brev till politiker gällande situationen i Region Skåne

I media hör vi det ena larmet efter det andra om bristerna i vården, den dåliga tillgängligheten, den undermåliga arbetsmiljön och att det saknas personal – främst sjuksköterskor men även barnmorskor och biomedicinska analytiker. Politikerna bjuder över varandra om hur många nya i vården man vill anställa, de pratar om att lön, karriärmöjligheter och arbetsmiljö är viktiga frågor för att vara en attraktiv arbetsgivare som både kan behålla personal och rekrytera nya.

Just nu får Vårdförbundet in rapporter från medlemmar som är djupt besvikna på sin föreslagna löneökning.

En löneökning som ska spegla deras insats från april i fjol till april i år (processen är försenad). Alltså en period som till stor del präglades av pandemin och de extra ordinära insatser som gjordes då. Under året har det blivit uppenbart att fler har sagt upp sig än vad regionen lyckats rekrytera och arbetsbelastningen är väldigt hög på många arbetsplatser. Vi ser nu att efter sommarens neddragningar kan inte antalet vårdplatser öppnas upp igen som planerat. Varför? Jo, det saknas sjuksköterskor. Regionen har inte visat sig från sin bästa sida och de bedriver framför allt en dålig personalpolitik. Några exempel:

 • Sjuksköterska som under en majoritet av 2021 var omplacerad till covidavdelning får lågt lönepåslag. Motiveringen från lönesättande chef är att sjuksköterskan uppvisat bristande lojalitet mot den egna arbetsplatsen genom att vara omplacerad till annan enhet samt att den lönesättande chefen omöjligt kan bedöma arbetsprestationen då den ägt rum på covidavdelning.
 • Specialistsjuksköterska med extra ansvar för läkemedel samt är delaktig i utvecklingsarbete på sin avdelning erbjuds en löneökning på 800 kr. Hen påtalar att det inte är tillräckligt utan att hen åtminstone vill ha 1000 kr, vilket ändå är mindre än vad sjuksköterskor med minde erfarenhet har fått. Arbetsgivaren vägrar vilket lett till att hen nu letar annat arbete utanför regionen.
 • En sjuksköterska blev anställd för ett år sen med en dålig/låg lön. Vid årets lönesamtal begärde hen högre löneökning, vilket arbetsgivaren inte godkänner. Hen kommer troligtvis säga upp sig då det är lättaste sättet att få upp lönen.
 • Specialistsjuksköterska i diabetes, som är särskilt yrkesskicklig enligt chefen med lång erfarenhet samt arbetar med att utveckla diabetesvården lokalt, regionalt och nationellt. Detta var värt 1000 kr i lönepåslag tycker chefen.
 • Sjuksköterska med 44 år i yrket och stor erfarenhet erbjuds också 1000 kr i löneökning. Hen hade tänkt arbeta tills hen fyller 67, men väljer nu att gå i pension några år tidigare.
 • Sjuksköterska som arbetat på vårdavdelning med mycket överbeläggningar, övertid och hög arbetsbelastning får 400 kr i löneökning. Trots upprepat samtal med chefen blir inte budet högre och hen väljer att säga upp sig.

Ja, situationen är komplex. Men det finns fortfarande möjlighet att stoppa en del av flykten av personal från regionen. Ta ett beslut idag om att akut tillföra mer pengar till årets lönerevision för Vårdförbundets viktiga grupper. Och säg inte att det är upp till parterna. Vårdförbundet är den ena parten och vi är tydliga med vad som behövs. Regionen är den andra parten och det är ni politiker som äger pengarna och kan besluta om mer pengar till löner, den frågan äger inte tjänstemän och chefer.

Barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor behövs alla för att tillgängligheten ska öka i vården. Den tillgänglighet som ni politiker nu inför valet säger att ni ska förbättra. Nu är det upp till bevis att ni visar i handling att ni menar allvar med det ni säger, tillsätt mer pengar nu!

Malin Tillgren

Ordförande Vårdförbundet avd Skåne

 

(Detta brev är skickat till region Skånes politiker i regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt personalnämnden. Vi har även skickat in det till olika tidningar och hoppas få det publicerat där. Svaren kommer att delas här efterhand som de inkommer.)

 


Kommentarer

 1. Nedan kommer svar från Henrik Fritzon (som inkommit via mail till Malin Tillgren):

  Bästa Malin
  Jag har tagit del av din och Vårdförbundets skrivelse. Vi socialdemokrater anser att lönerna i sjukvården generellt behöver öka och vi är beredda att skjuta till resurser. Vad gäller de konkreta fall du tar upp så reagerar jag naturligtvis.

  Om det stämmer att medarbetare bestraffats i lönesättningen för att de omplacerats till covidavdelning under pandemin och enligt lönesättande chef därmed skulle, som du skriver, ha ”uppvisat bristande lojalitet”, är det naturligtvis oacceptabelt. Likaså kan vi inte ha en ordning där det uppfattas som att det mest effektiva sättet att höja sin lön långsiktig är att säga upp sig och förhandla lön med annan förvaltning eller avdelning. Jag kommer personligen följa upp detta, och efterfråga svar från ansvariga chefer.

  Detta kommer jag att göra oavsett valutgången på söndag, men det är förstås så att mina möjligheter att agera kommer att bestämmas av hur det går i valet. Vi socialdemokrater är, som du säkert vet, kritiska mot hur den styrande alliansen agerat i personalpolitiken under denna mandatperiod och inte minst mot avsaknaden av åtgärder för en bättre arbetsmiljö.

  Personalfrågor, arbetsmiljö och kompetensförsörjning står högt upp på Socialdemokraternas dagordning och vi kommer att agera omedelbart för förbättringar om vi får vi möjlighet att styra Region Skåne.

  Hälsningar

  Henrik Fritzon (S)

  1. Dags att lämna Regionen!
   Efter 22 år som sjuksköterska så tackar jag för mig

 2. Jag skulle vilja kommentera en sak som Henrik Fritzon skriver i sitt svar, angående att man som medarbetare kan förhandla sin lön över förvaltningar eller avdelningar inom Region Skåne. Detta stämmer INTE. Om jag som anställd på en avdelning vill söka mig till en annan avdelning på samma förvaltning eller en annan förvaltning, så är svaret i majoriteten av fallen från chefen att det är den tidigare chefens lönesättning i årets revision som gäller för det året. Enda sättet att idag få upp sin grundlön är att lämna Region Skåne. Men problemet om du skulle vilja komma tillbaka i närtid sen är att då kommer HR/chefen titta på vad du tidigare hade i grundlön som anställd inom regionen. Du får alltså inte ta med dig din löneökning som du fått utanför regionen. Jag tycker detta är ett stort systemfel och att HR-enheterna sitter med alldeles för mycket makt i löneförhandlingarna.

  1. Jag kan hålla med dig Helena. Som ny i yrket för x antal år sedan ställde jag frågan om kartellbildning i region Skåne men fick som svar att region skåne är en stor arbetsgivare och därför gick det inte att ifrågasätta lönsättningen som gjordes då. Jag undrar vem det är som håller våra löner nere. Frågar man ”personen på gatan” vilken lön vi har så tror de inte det är sant.

  2. Jag har samma erfarenhet som dig Helena! Det är verkligen ett systemfel!
   I mitt fall var det HR som satte stopp för grundlönen som jag och min nya chef redan kommit överens om. Löneökningen handlade inte om 10000 kr utan om 1500kr….

   Helena Enda sättet att idag få upp sin grundlön är att lämna Region Skåne. Men problemet om du skulle vilja komma tillbaka i närtid sen är att då kommer HR/chefen titta på vad du tidigare hade i grundlön som anställd inom regionen. Du får alltså inte ta med dig din löneökning som du fått utanför regionen. Jag tycker detta är ett stort systemfel och att HR-enheterna sitter med alldeles för mycket makt i löneförhandlingarna.

 3. Efter 35 år som Specialistsjuksköterska inom mycket avancerad vård känns detta som tomma löften. 5 år till pension men kan tänka mig arbeta längre om hälsan tillåter men det får bli på bemanningsföretag för löneutvecklingen inom regionen är en skam! Hur kan man tro att man ska kunna nyanställa som man påstår? T o m AMV har sagt att SSK inte vill arbeta i region Skåne.

 4. Nedan kommer svar från Sara Svensson (som inkommit via mail till Malin Tillgren):

  Hej!

  Tack för ert brev!

  Först vill jag konstatera att det är upprörande att läsa de exempel ni tar upp på hur lönediskussioner har gått i regionen. Personal som har slitit och arbetat hårt under hela pandemin och många år dessförinnan förtjänar både en bättre arbetsmiljö och högre löner.

  För oss i Vänsterpartiet är personalens arbetsvillkor den viktigaste frågan i valet till regionen och något som vi har drivit under många år. Flertalet gånger har vi i opposition lyft dels frågan om arbetsmiljöinsatser, men också frågan om ökade resurser för att kunna rekrytera fler och kunna ha en god löneutveckling. Alliansen har inte gått oss tillmötes, vilket vi beklagar. Frågor som för oss är väldigt viktiga är frågor om förkortad arbetstid, höjd grundbemanning för att kunna ha en rimlig arbetsmiljö och arbetstakt, men också ökade anslag till sjukvården för att slippa effektiviseringar och snåla budgetar. För oss är det självklart att vårdpersonalen både förtjänar fantastiskt mycket bättre arbetsmiljö och justa löner.

  Idag är det val. När rösterna är räknade vet vi hur valet har gått, men oavsett om vi kan bilda ett styre eller om vi arbetar i opposition så kommer vi fortsätta kämpa för vårdpersonalens villkor och löner. Ert mejl kom i fredags. Så oavsett utgång på valet kommer vi arbeta vidare med de här frågorna som ni lyfter.

  Vänligen Sara Svensson
  Regionråd för Vänsterpartiet i Region Skåne

 5. Kan bara instämma gällande löneutvecklingen. Har 35år i yrket och fick 900kr. I år skulle man satsa på de yrkesskickliga! Dags att lämna regionen? Har en pension också att tänka på

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!