Jag känner ilska, frustration, besvikelse och sorg

Oktobermånad och det blåser höstvindar ute. Luften är krispigare och naturen intar otroligt vackra färger. Det gäller att njuta nu innan alla löv har fallit till marken.

”Stålbad” har blivit ett ofta använt uttryck i media kopplat till Sveriges ekonomi.

Om jag ska beskriva hur jag känner inför det ekonomiska läget som vården står i nu så saknas egentligen ord. Jag känner ilska, frustration, besvikelse och sorg. Hur har det få lov att gå så här långt? Varför har inte våra politiker lyssnat på oss och vidtagit åtgärder? Nu när vården varit ”felbudgeterad” under så många år så tycks den enda lösningen vara att vi tvingas sänka vårdnivån.

Men står våra politiker bakom att medborgarna erbjuds vård som är ”good enough”. Hur går det ihop med våra yrkesetiska koder som bland annat innebär att ha patientens hälsa i centrum? Varför ska vi tvingas till kompetensväxling, sjuksköterskelösa avdelningar, avsaknad av reflektionstid och bristfällig inskolning av nya kollegor? Varför ska vården vara så beroende av att vi arbetar extrapass och lägger ohälsosamma scheman för att verksamheten ska gå runt? Bristyrken brukar ju få bättre villkor för att bli mer attraktiva – varför gäller inte det oss? Så många frågor som var för sig har flera olika svar.

Men en sak är jag säker på. Vi behöver alla ”stå upp” för våra respektive yrken.

Det är vi som vet vilka förutsättningar som krävs för att vi ska kunna arbeta legitimationssäkert. Det är vi själva som måste säga nej om det kommer förslag som vi anser inte är ok.

Det är viktigt att alla arbetsplatser har minst en förtroendevald och att ni hör av er till Vårdförbundet om det kommer förslag på arbetssätt som ni anser inte ger er förutsättningar att arbeta legitimationssäker. Tro inte att vi som arbetar på fackligtid vet vad som sker, vi är beroende av att ni hör av er. Ni vet först!

11 timmars dygnsvila gäller från 1 oktober. I skrivande stund har inga undantag beviljats. Det är viktigt att vi som Vårdförbund och fackförbund är oeniga till de scheman som inte följer lagar och avtal. Om det kommer upp som en fråga på din arbetsplats eller i din samverkansgrupp så är Vårdförbundets hållning att vi är oeniga om schemat bryter mot lagar och avtal. Arbetsgivaren kan välja att bryta mot lagar och avtal, men som fackförbund så står vi upp för att våra medlemmar ska ha scheman som följer lagar och avtal. Tveka inte att höra av dig om du har frågor.

I dessa tider är det också viktigt att Vårdförbundet fortsätter ha många medlemmar om vi ska vara ett starkt förbund och en stark part gentemot arbetsgivaren. Inte minst viktigt är det inför den kommande avtalsförhandlingen, HÖK 24. Jag personligen hoppas verkligen att lön och vårt arbetstidsmått kommer upp på förhandlingsbordet. Tänk om alla som läser denna blogg väljer att vara kvar som medlem och dessutom värvar en ny medlem, det skulle göra Vårdförbundet starkare!

Jag vill tacka er som kom på årsmötet och alla förtroendevalda och chefsmedlemmar som deltog på temadagen om ”arbetsmiljöns betydelse för effektiv och säker vård”.

Nu kan alla förtroendevalda som har anställning i Region Örebro Län anmäla sig till en föreläsning av Lotta Dellve tisdag 7/11 kl 13:00 – 16:00. Alla förtroendevalda kan dessutom bjuda med sin chef oavsett om denne är medlem eller ej. Denna föreläsning har kommit till kopplat till övertid / mertidsuttag och HÖK 22 koll- och kontrollpunkter. Vi tror på att förtroendevald och chef behöver ”kroka arm” och arbeta tillsammans med arbetsmiljöfrågorna. Hoppas att ni förtroendevalda med anställning i regionen anmäler er och att ni hör av er om ni nekas gå på denna föreläsning. Vi önskar verkligen att ni får med er chef också.

Under november kommer ni kunna möta oss utanför samtliga sjukhus. Vi kommer då åka på ”husbilsturné” och bjuda på glögg med tilltugg. Ta med en kollega, gärna en icke medlem som eventuellt kan bli värvad och kom ut för att möta oss.

Ser fram emot att möta er alla. Tillsammans är vi starka.

Ulrika Hedelind

Ordförande Avdelning Örebro Ulrika Hedelind


Kommentarer

 1. Kan inte göra annat än hålla med. Detta är som att kastas tillbaka till 90 -talet då det va anställningsstopp i både kommuner och landsting. Och att nu stå och beskriva denna ekonomiska kris som ngt nytt är för mig en gåta. Att år efter år få höra att man inte ska ha hyrpersonal. Och vi har istället gjort oss beroende av hyrpersonal både läkare och sjuksköterskor. Vem/vilka står ansvarig för denna ekonomiska kollaps. Kommer vi någonsin ta oss ur denna kris. Sammanlagt finns där ett ekonomiskt underskott inom vården över hela landet på 31 miljarder . Och Region Örebro län står på andra plats i den ligan. Oansvarigt och eller bristande kompetens.

 2. Såååå bra skrivet Ulrika❣️🙌🏽👊🏼

  1. Arbetsgivaren tvingar in vår profession och resterande vårdyrken i att vi måste sänka vårdnivån
  -> MEN vill inte ta ansvar och upprätta tydliga och detaljerade prioriteringar, vilket leder till att det dagliga arbetet i vården blir en omöjlig uppgift! Sjuksköterskans profession bemannar exempelvis nu samtliga ingångar in i Primärvården med; Telefon/flexi, 1177 Direkt lokala chatten, 1177 Direkt centrala chatten (för hela Region Örebro Län), Mina vårdkontakter och Akuttelefonen!?! INGET prioriteras om eller tas bort för den delen. Med tillägg till detta är att allt ska utföras och görs med ”befintlig bemanning”! En bemanning där nästintill varannan-varje Vårdcentral står med vakanser som man ”inte får tillsätta” ….

  2. Specialistvården går precis som Primärvården på knäna och förutom det ska Specialistmottagningar ”centraliseras”, alltså kommer det att innebära förflyttningar av personal och mottagnings verksamhet och med det sämre tillgänglighet för patienter som bor närmare Karlskoga- & Lindesbergs lasarett. Ja, Specialistvården kan på ett sätt bli starkare och kanske bli bättre på vissa arbetsuppgifter, MEN tillägg till detta; Sjuksköterskor kanske inte vill eller kan pendla till Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) eller har råd för den delen – busskort, tåg eller soppa till bilen. För att inte tala om parkeringsavgiften månadsvis !?! Specialistvården har också svårt att bemanna alla vägar in för patienter, patientmötena är tidspressade – möten där patienten kanske fått ett tragiskt cancerbesked och är i behov att känna tillit och trygghet – inte lätt som Sjuksköterska när man har ett pressat och tajt tidsschema och ska behandla alla patienter lika och att vara närvarande i mötet.

  3. När Regionen implementerar omvälvande organisatoriska förändringar och i och med de svåra Sparbetingen, MEN inte ger tydliga och strukturella rutiner för Prioritering och man gör ”lite av allt” för att inget i klartext prioriteras bort = Stor risk att vi som Sjuksköterskor kan hamna i så pass stressiga och pressade situationer på alla instanser; Primärvård, Kommun, Specialistvård & Slutenvård med flera, ATT risken ökar att vi missar något eller gör fel någonstans -> Då har du Facket – Vårdförbundet som står bakom dig som Medlem och/eller Förtroendevald!! Förutom eminenta Huvudskyddsombud med lång erfarenhet och mycket kunskap finns där och stöttar dig, är med dig på eventuella samtal med ledning eller tar in jurister om behov skulle finnas 💙 I det läget står DU INTE SJÄLV!

  Kom Ihåg Att Tillsammans Är Vi Vården 💙

  Tillsammans Är Vi Starkare ❤️💪🏽🙌🏽

  PS. GLÖM INTE att skriva avvikelser! ✍️

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

Följ avdelning Örebro i sociala medier!