Varför ska jag som chef vara kvar i Vårdförbundet?

Många gånger så får jag frågan att varför medlem som blivit chef ska vara kvar i Vårdförbundet.

”Ska jag vara i samma fack som mina medarbetare”?  Jag ser ingen motsats i det egentligen, då jag anser att chefer och medarbetare vill samma sak med verksamheten, dvs en bra arbetsmiljö, rekryterande och behållande klimat mm och vara ett team i verksamhet/ vårdutvecklingen.

Det finns konkurrerande fackförbund som tycker de ska komma över till dom, men det tycker ju inte jag förstås. Vårdförbundet har också en del som heter Vårdförbundet chef som är en egen del av Vårdförbundet.

I avd Örebro så har vi lång historia med en egen ansvarig fackligt förtroendevald för just chefsmedlemmar. Jag är den personen sedan 2018 och hjälper, stöttar och rådgör med chefsmedlemmar samt coachar både nuvarande och ibland kommande chefer inom region och kommuner. Min bakgrund är att jag var 1a linje chef inom regionen under nästan 10 år.  För min egen del så uppskattar jag den lokala kunskapen om hur hälso- och sjukvården fungerar och den personliga ingången hos arbetsgivaren som gör det lätt med dialog.

Hur ligger lönen för en 1a linje chef?  Vad skriver nya chefer under för anställningsavtal? Vad godkänner hen när avtalet skrivs under? Jag förmedlar även viktiga signaler som kommer från chefsmedlemmar till arbetsgivare, om hur DERAS arbetsmiljö är, vilka  frågor som finns och vilka utmaningar som verkar vara aktuella just för tillfället.

Det finns en både en egen del av Vårdförbundets hemsida som riktas direkt mot chefsmedlemmar Vårdförbundet Chef samt också en intresseförening för chefer som nationellt kommer driva frågor för  chefer och ledare utifrån egna drivkrafter, erfarenheter och prioriteringar. Vårdförbundet tog på kongressen förra året ett beslut att öka synligheten av chefer och ledare i Vårdförbundet samt erbjuda en naturlig plattform för chef- och ledarfrågor inom vården. Det har efterfrågats under flera år.

Jag tycker att Vårdbundet är en stark röst och vi kan vården och deltar i alla samverkansgrupper på alla nivåer, där lyfts faktiskt även frågor om just chefers arbetsmiljö och möjligheter att vara just chefer. Vilket mandat har dom? Har de möjlighet att leda? Hur kan de jobba med verksamhetens utveckling?

Blir man chef eller ledare så är det ofta pga av profession och att hen kan vården. Vi är vården! I mitt huvud ska legitimerad personal ha legitimerade chefer. Förstår en chef som inte är barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska eller sjuksköterska de utmaningar och vilka lagar som styr våra arbeten? Ett stöd i arbetsmiljöarbetet på sin enhet kan vara att läsa mer på  suntarbetsliv Chefoskopet – Suntarbetsliv

Chefsmedlemmar har en egen kontaktväg in i förbundet via Vårdförbundets chefsspecialister, ombudsmän och genom egna aktiviteter som riktar sig till chefer. I avdelning Örebro arrangerar jag kollegiala mötesplatser med olika teman samt deltar i möten mellan medlem och arbetsgivare om medlemmen önskar. Jag kan vara ett par extra öron eller också hålla koll att lagar och avtal följs. Är du minsta fundersam så hör av dig bara! Jag finns för medlemmar och  deltar inte i övriga medlemmars möten då inte chefer ska möta samma fackliga stöd med arbetstagare som med sig själv. Vi tycker det är ett vinnande koncept.

Helena Nyrén

Leg sjuksköterska/ operationssjuksköterska

Huvudskyddsombud för chef- och ledarmedlemmar Vårdförbundet, avd Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!