Majoriteten av vårdens patienter behöver någon gång under sin vårdtid/sjukdomstid genomgå en röntgenundersökning för radiologisk diagnostik och utredning. Det för att därigenom få nästa steg i vårdprocessen planerat. Röntgensjuksköterskans yrkesroll är därför en viktig del i hela vården och skulle kunna liknas vid det centrala navet i ett cykelhjul. Utan röntgensjuksköterskans yrkesuppgift skulle en stor del av vården bli haltandes.

Idag, den 8:e november är det Röntgensjuksköterskans dag, en dag som samtliga röntgensjuksköterskor bör uppmärksammas för. Alla röntgensjuksköterskor utför ett fantastiskt arbete runt om i hela vårt avlånga land. Det som bl.a. är så unikt med just röntgensjuksköterskans yrkesprofession är mångfalden av alla varierande patientmöten. En röntgensjuksköterska möter alla patientkategorier. Allt från prematurfödda små bebisar till patienter som är i slutskedet av livet, patienter som är allvarlig sjuka eller utsatts för akuta traumasituationer till patienter som kommer för en kontrollröntgen mm. Det är en enorm mångfald, vilket gör röntgensjuksköterskeyrket så intressant och spännande.

Som röntgensjuksköterska erbjuds möjligheten att få vara med i framkanten av den stora tekniska utvecklingen som ständigt sker. De olika radiologiska metoderna som t.ex. DT, slätröntgen mm. utvecklas hela tiden. Att arbeta som röntgensjuksköterska riskerar därför inte att bli långtråkigt eller ensidigt. Chansen att arbeta med varierande radiologiska undersökningsmetoder under veckans olika arbetsdagar är också en rikedom i röntgensjuksköterskans arbete, vilket ger en möjlighet till mångfald och variation.

Det korta patientmötet är även det en väsentlig del yrkesrollen som röntgensjuksköterska. På endast några få minuter knyter röntgensjuksköterskor kontakt med olika patienter och utför röntgenundersökningar i samverkan med dessa. Kombinationen av korta patientmöten och det tekniska är en givande och spännande kombination.

Alla röntgensjuksköterskor utför ett strålande arbete. Sträck därför lite extra på er idag alla ni som arbetar som röntgensjuksköterskor eller studerar till detta. Idag, den 8:e november är det röntgensjuksköterskans dag, en dag värd att uppmärksamma.

Rebecka Skyttedal
Leg. Röntgensjuksköterska
Vo röntgen USÖ


Kommentarer

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

Följ avdelning Örebro i sociala medier!