Kul att bli kallad vårdens hjältar men...

Något jag reflekterat över när jag ”sommarjobbat” är vilken kompetens och erfarenhet det finns.

Blir jag sjuk idag får jag bästa tänkbara vård. Man kan känna sig trygg när hälso och sjukvården flyttar hem till ditt och mitt vardagsrum i form av det prehospitala teamet som möter oss när vi är akut sjuka.

Kollegor med lång erfarenhet stöttar de som är nya, och är en garant för för att den prehospitala vården är patientsäker och minimerar de risker man möter i det dagliga arbetet.

De framtida utmaningar jag ser är för det första problemet att rekrytera personal med rätt kompetens, vilket blir svårare och svårare på grund av konkurrensen om de med erfarenhet. Erfarenheten kan vara avgörande när man står ensam med många gånger livsavgörande beslut.
För det andra ökar personalomsättningen på ett sätt vi inte sett tidigare. Dels kommer pensionsavgångarna bli allt mer kännbara, och rörligheten bland kollegor är mycket större.  Huvudanledningarna man anger är hög arbetsbelastning men framförallt löneutvecklingen.

Jag önskar att Regionen ger mig argument att förklara varför man efter 45 års ålder inte ska ha någon löneutveckling trots att vårt löneavtal skulle gynna dem med lång erfarenhet.

Jag anser också att arbetsmiljön måste förbättras annars kommer personalomsättningen fortsätta att öka.
Förslaget som ska lösa arbetsmiljön och vårdplatsbristen är att vi måste arbeta smartare. Hur gör man det?

Som pricken över i kom pandemin som en våt filt och semestrar kortades ner och många medarbetare har fått offra familjelivet under detta år.

Beslutsfattare ta till er detta och möt/ lyssna på de önskemål som kommer fram och försök gå dessa ”hjältar” till mötes.

Att bli hyllad för sina insatser ger inte mat på bordet eller en dräglig arbetsmiljö.

Jag önskar mina kollegor en skön semester, den ni nu får.

Klicka här och läs krönikan om vårdens hjältar som publicerades häromdagen i Expressen

Hans Nilsson
Leg. Sjuksköterska/ Förtroendevald
Vårdförbundet avdelning Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!