Att födas som flicka innebär att födas i motvind

Att födas som flicka innebär att födas i motvind, att uppförsbacken är brantare och längre och att det grönare gräset aldrig är på din sida av spelplanen.

Flickor tvingas in i äktenskap med okända män, antingen av ekonomiska eller kulturella skäl. 17 miljoner flickor gifts bort innan de fyllt 18 år, varje år. Och det händer inte bara i fattiga länder. Det händer även här hemma i trygga Sverige. Visste du att tusentals barn bortrövats från vårt lands gränser för att giftas bort? Och mörkertalet är stort, exakt hur många flickor det handlar om är det ingen som vet. Den nationella stödlinjen för hedersförtryck öppnade för fyra år sedan och antalet samtal ökar stadigt. Den senaste veckan rapporterade media att nio barn saknas efter sommarlovet, bara i Göteborgsområdet.

44 000 tonårsflickor föder barn. Varje dag. Och så många som 5000 flickor är under 15 år när de genomgår en förlossning. Dagligen! Komplikationer av graviditeter och förlossningar är den vanligaste dödsorsaken i världen bland tonårsflickor. Och varje år genomgår 300 miljoner flickor en osäker abort, ofta med ödesdigra konsekvenser såsom stora blödningar, söndertrasade underliv, svåra infektioner eller död.

Här hemma i Svea Rike arbetar det tredje största partiet för att begränsa och försvåra tillgången till trygga, säkra aborter.

Betydligt färre flickor än pojkar tillåts gå i skolan. 100 miljoner flickor kan inte läsa och två tredjedelar av världens analfabeter är kvinnor.

200 miljoner kvinnor är könsstympade och majoriteten stympas innan de fyllt 15 år. Det är förbjudet i Sverige, men trots det beräknas nära 40 000 kvinnor vara könsstympade i vårt land. Och det pågår idag, i Sverige. Endast 90 fall har anmälts. Men bara två fall har resulterat i fällande domar.

Att födas som flicka innebär att födas i motvind, eller i hård storm.
Att växa upp som flicka innebär en konstant uppförsbacke, ibland i Mount Everest storlek.
Att leva som flicka innebär att din kropp inte är din och att alla andra utom just du, äger rätten att bestämma över den.

Vad är det som gör att världen accepterar att flickor behandlas som lägre stående varelser?

Åsa Mörner

Leg barnmorska

Här kan du läsa om projektet Girl Child Education Fund som är en fond som arbetar för att afrikanska föräldralösa flickor ska få en skolutbildning. De flesta av dessa flickor är föräldralösa på grund av HIV/AIDS, och fonden stöder flickor vars förälder/föräldrar arbetat som sjuksköterskor. Projeket drivs av International Council of Nurses och Florence Nightingale Foundation.

 

Om Åsa Mörner

Åsa Mörner, legitimerad sjuksköterska, legitimerad barnmorska och medicine master. Styrelseledamot och kongressombud för Vårdförbundet avdelning Örebro och ledamot i Vårdförbundets förbundsstyrelse. Gillar att få igång en debatt, gärna med ironi och ett uns provokation som krydda!