Kollektivavtalets dag 17 mars!

Går man på knytkalas utan att ta med något? Inte jag..

Skämt och sido ni har väl alla hört att man får tidning, rådgivning, rabatter, försäkringar, medlemsstöd påverkan på politiken med mera. Listan blir faktiskt ganska lång när man tänker efter.

Och ni vet alla vad de som inte är med i facket säger. Jag får ju ändå ta del av det ni förhandlar fram.
Det är själva finessen med att ha kollektivavtal, att de omfattar även de som inte är med i facket.

Det innebär att du blir anställd i princip bara behöver komma överens om din lön när du tackar ja till en anställning, allt annat är redan klart och ingår i kollektivavtalet.

  • Lön: Rätt att årligen få en löneöversyn då det inte finns någon laglig rätt till löneökning.
  • Övertidskompensation: Hur du som anställd kompenseras vid bland annat övertid, restid och mertid.
  • Semester: I vårt kollektivavtal finns semester framförhandlad mellan 25 till 32 dagar per år. Det framgår även hur semesterlön räknas och om eventuell semesterersättning ska betalas ut.
  • Ledighet: Regler kring möjlighet till ledigheter och arbetsfria dagar. I kollektivavtal finns dessutom möjlighet till utfyllnad av föräldrapenningen med hjälp av föräldralön som arbetsgivaren betalar ett visst antal månader.
  • Uppsägning: Lagen om anställningsskydd (LAS) anger hur lång uppsägningstid du som anställd har rätt till om du blir uppsagd och även hur lång uppsägningstid du har om du själv säger upp dig. Kollektivavtal reglerar också uppsägningstider och dessa regler går då före lagens bestämmelser.
  • Pension: Att förhandla om tjänstepension kan vara svårt om du inte har någon kunskap om det. I kollektivavtalen finns det därför en tjänstepensionsplan som är framförhandlad av experter på området.

Detta är en del av alla de överenskommelser som avtalats fram inom ramen för vårt kollektivavtal.

Vårdförbundet har räknat ut att kollektivavtalen är värda 80000 kronor per år.

Min fråga är om vi har råd att avstå?

Ju fler medlemmar vi är desto bättre villkor kan vi förhandla fram.

 

Hans Nilsson
Medlem, förtroendevald och styrelseledamot

Följ avdelning Örebro i sociala medier!