En lärorik dag i sjuksköterskan Jons skor

Den 5 december hade jag förmånen att få gå tillsammans med sjuksköterskan Jon på ett arbetspass i hemvården i Nikolai hemvård. Jag har jobbat inom hemvården och vård- och omsorgsboende, men då med omsorgsinsatserna, så sjukvårdsdelen var ny för mig.

Det var en bra dag, en vacker vinterdag och kall, men området jag och Jon täckte var geografiskt litet. Nästan alla hemvårdsgrupper har betydligt större områden. Jon cyklade och jag småsprang bredvid.

Alltid när jag går tillsammans med professionella får jag nya insikter i hur komplext jobbet egentligen är. Alla beslut man hela tiden måste fatta, om vad man ska göra var när – sådant sker inte av sig själv.
Dagar ska planeras och det är många kontakter som hela tiden måste tas, dels med hemvårdstagarna men också med andra anställda. Kontakter med sjukvården och med andra som gör praktiska saker som finns runt omkring människor.

Jag tar med mig flera saker från dagen. På lunchrasten satt jag tillsammans med några arbetsterapeuter och vi diskuterade då hur införandet av LOV, Lagen om valfrihetssystem, i hemvården, förstört mycket av den teamsamverkan som tidigare fanns mellan omsorgspersonal, sjuksköterskor och andra arbetsgrupper som arbetsterapeuter.
Just nu pågår ett arbete med att förändra hemvården och valfrihetssystemet, och i det nya systemet måste så klart teamsamverkan vara viktigt. Det är den enskilde hemvårdstagarens bästa som ska stå i fokus!

En annan är hur viktigt det är att vi politiker fortsätter att föra dialog, inte bara med anställda i hemvården utan också de som hemvården är till för. På flera ställen jag och Jon besökte fick jag inspel från människor och deras anhöriga om vad som skulle kunna göras.

Tack Jon och tack till alla er som släppte in mig i era hem. Jag togs emot med värme och jag lovar att det var nyttigt.

Avslutningsvis vill jag passa på att önska alla Vårdförbundets medlemmar, och alla anställda inom vård- och omsorgen i Örebro kommun, en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Tack för allt ert arbete.

 

John Johansson (S) Vice ordförande Programnämnd Social välfärd

Följ avdelning Örebro i sociala medier!