Lönebildning, lönepolitik och jämställda löner

Nu är löneprocessen igång på många av våra arbetsplatser. Flera av er har säkert haft medarbetarsamtal med er chef, kanske t.o.m. diskuterat verksamhetens mål och lönekriterier på apt? Det är sådant som ska göras på arbetsplatsen och görs inte det så har ni rätt att kräva att det.

Det här med lön är en viktig fråga för våra medlemmar kanske den viktigaste?! Jag tycker själv att det här med löneprocess och lönebildning inte är helt lätt så jag har försökt att sätta mig in i ämnet och vill bjuda er på några delar i detta. Som jag tycker är viktig.

Lönebildning på samhällsnivå
På svensk arbetsmarknad finns ingen lagstiftning om lön, inte ens om minimilön. Sverige är unik i detta och en del av ”den svenska modellen”. Lönebildning i Sverige kännetecknas istället av förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter (de fackligaorganisationerna och arbetsgivarorganisationerna) och tecknande av kollektivavtal.

Förr var dessa förhandlingar väldigt centraliserade, det vill säga det förhandlades och bestämdes lön på central nivå, så kallade tarifflöner. För Vårdförbundet och majoriteten av arbetsmarknadens parter har detta ersatts och lön bestäms inte i centrala förhandlingar. De centrala parterna avgör bara de grundläggande villkoren för den lokala lönebildningen.

En viktig aspekt i sammanhanget är Industriavtalet och medlingsinstitutets roll. Lönebildning på samhällsnivå är en mycket komplex fråga där Vårdförbundet inte är ensamma om att kräva värderingsförskjutningar och högre löner. Medlingsinstitutets egen beskrivning av sitt uppdrag är: ”En väl fungerande lönebildning innebär att den internationellt konkurrensutsatta sektorn är normerande, vilket betyder att löneökningstakten inom industrin ska vara en norm för den övriga arbetsmarknaden.

Vad tycker Vårdförbundet om lön och hur löneprocessen och ska se ut?

Vårdförbundets synpunkter på lön, löneprocess och lönebildning kallar vi för lönepolitik, men har inget med partipolitik att göra. Vi är fria att samarbeta med de politiskapartier som är intresserade av våra synpunkter och är beredda att vidta politiskabeslut som gynnar våra professioner.

I boxen nedan står kärnpunkterna i Vårdförbundets lönepolitik och det går att läsa mer om dom på Vårdförbundets hemsida, under fliken lön.
ev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämställda löner – värderingsförändring
Ett övergripande mål för lönearbetet är en varaktig värderingsförändring av Vårdförbundets professioner. För att vi ska lyckas med detta är det nödvändigt att alla medlemmar är involverade i och har inflytande över verksamhetens mål, kvalitet och resultat.

Yrken som domineras av kvinnor värderas lägre när det gäller lön, än yrken som domineras av män. Eftersom kvinnor arbetar i större utsträckning i den offentliga sektorn och män i den privata kan detta inte lösas inom den egna sektorn. Det krävs en lönerelationsförändring som accepteras i hela samhället. Den förutsätter långsiktighet utan kompensationskrav från andra och en vilja till värderingsförändring hos arbetsgivaren. Vårdförbundet anser att välfärdssektorn bidrar till tillväxt och god ekonomi i Sverige och kräver lika värdering av utbildning oavsett kön eller sektor. Den svenska modellen för lönebildning med exportsektorn som lönenormerande måste därför förändras. Principerna för resursfördelning måste utmanas för att skapa utrymme för en värderingsförändring av traditionellt kvinnlig kunskap. Akademiskt utbildade kvinnors och mäns kunskap ska värderas lika oavsett sektor.

Avslutningsvis vill jag önska er alla lycka till med era löneprocesser, ute på arbetsplatserna!

Vid tangenterna
Nadya Lehto
Huvudskyddsombud/förtroendevald
Styrelseledamot i Vårdförbundet avdelning Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!