I väntan på HÖK 16

Väntan på det nya avtalet de senaste veckorna om arbetstider har varit ”nästan” som när man var barn och väntade på julafton och tomten med paketen. Nu äntligen har vi fått ett nytt avtal HÖK 16. Jag har läst det och här är min tolkning. Har läst om avtalet på SKL:s sida och skriften där är fortfarande preliminär, så vissa sakfel kan finns i texten.

Lönen ska vara individuell och differentierad, det är grundbulten i individuell löneutveckling. Detta möjliggör också en ökad lönespridning. Trycket på att skapa förutsättningarna för att rekrytera och behålla har väl aldrig varit så stort som det är idag, och kommer att förbli många år framöver, till vår fördel. Detta påverkar självklart lön – och anställningsvillkor. Vårt löneavtal anger ingen nivå, det möjliggör en löneutveckling som premierar kompetens, specialistkunskap och resultat. Resultatet av den årliga löneöversynen gäller from 1 april.

De som arbetar vardagar och helger ska ha 9 lediga dagar/4 veckors period. För övrigt gäller ATL i sin helhet.

För de som arbetar ständig natt enligt schema, vardag och helg heltidsarbetstiden/vecka 34 tim. och 20 min.

För de som har rotationsschema, men arbetar ständig natt pga. verksamhetens behov heltidsarbetstiden/vecka 34 tim. och 20 min.

För detta avstås 0,2 % av det genomsnittliga årliga löneutrymmet, om inte ett lägre heltidsmått redan finns i ett lokalt avtal.

Rotationstjänst dvs. arbetar dag, kväll och natt, vardag och helg enligt schema. Nattarbetstid minst 20 % av den totala arbetstiden, heltidsarbetstiden/vecka 36 tim. och 20 min.

Nattarbetatid minst 30 % av den totala arbetstiden, heltidsarbetstiden/vecka 34 tim. och 20 min.

För detta avstås 0,4 % av det genomsnittliga årliga löneutrymmet, om inte ett lägre heltidsmått redan finns i ett lokalt avtal.

De som arbetar s.k. rak vecka fortsätter arbeta 40 tim./vecka, om det inte finns ett bättre lokalt kollektivavtal.

Detta träder i kraft senast 1 april 2018, och det går fortfarande bra att teckna bättre lokala kollektiva avtal. Gäller anställda i landsting och regioner.

I november 2017 ska arbetet fortsätta med att se över behovet av arbetstidsförkortning i kommunerna, och det ska vara klart senast november 2018.

Gemensamt ska nu parterna inventera tillgången på specialister och kartlägga lokala modeller för karriärutveckling och specialisering. En del i arbetet är att fokusera på förutsättningar för specialisering vad gäller biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, barnmorskor och fysioterapeuter. Detta ska vara klart senast 31 oktober 2018, med avstämning 28 februari 2017 och 28 februari 2018.

Tillgången på specialistutbildad sjuksköterska är viktigt för framtidens vård. Kunskapsutveckling och kompetensförsörjning garanterar hög kvalitet, effektivitet och måluppfyllelse. En kontinuerlig dialog ska ske parterna emellan med syfte att verka för en gemensam grundutbildning och specialisering för att bättre kunna svara upp mot behov. Samsyn finns i utbildningsanställningar. Detta arbete ska vara klart senast 31 december 2020 med avstämning 31 december 2018.

I avtalet står att förtroendevalda ska diskutera och ta ställning till rådande och önskvärda lönerelationer mellan och inom olika yrkesgrupper. Lönenivåer och lönespridning. Kartläggning och analys följs sedan av en handlingsplan grundad på arbetsgivarens ställningstagande. Jag anser att skillnaden emellan lägstalön och högsta lön, ska högsta lön vara minst dubbel lägsta lön.

De äldre kollegornas erfarenhet och kompetens ska tillvaratas. Det är väsentligt för kompetensförsörjningen.

Ersättningen för obekväm arbetstid har ökats med 2,2 %. Gäller from 1 december 2016.

Jag ser detta avtal som ett stort kliv framåt. Vi har påbörjat arbetet med arbetstidsförkortning med möjlighet till vila och återhämtning, och stora möjligheter till betald specialistutbildning.

God Jul och Gott Nytt År önskar jag er alla!

Christina julChristina Köhlström/leg. Sjuksköterska, distriktssköterska, förtroendevald och styrelseledamot i Vårdförbundet avd Örebro.

Följ avdelning Örebro i sociala medier!