Recept för att locka 180 000 till vårdyrken

Igår kom Vårdförbundets studentorganisation med en resultatrapport av den enkätundersökning som de gjort bland studenter som går sista terminen på sin utbildning. Undersökningen syftar till att få aktuell kunskap om hur studenterna upplever kvaliteten på den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFUn).

De har också sammanställt en VFU-ranking för att lyfta de lärosäten som ger särskilt bra VFU, men också för att sporra de lärosäten som behöver förbättra sig.

Örebro Universitet hamnar på plats 18 av 25. Det vill säga på den undre halvan och borde alltså ses som ett lärosäte som behöver spotta upp sig. Men är det bara Universitet som behöver tänka till? Nej, även vår regions alla arbetsgivare behöver fundera över hur de kan bidra till att förbättra VFUn. Var 4:e student överväger nämligen att byta yrke efter någon av sina VFU-placeringar. Var fjärde! En av fyra.

Orsaken till att var fjärde student funderar på att byta yrke är, enligt undersökningen, dålig arbetsmiljö och hög stress på arbetsplatserna. Detta i kombination med att 34 % av undersökningens svarande beskriver att tiden för reflektion tillsammans med sin handledare väsentligt kan förbättras gör att studenterna funderar på om våra yrken verkligen är värda att satsa på. Och arbetsmiljön och stressen och tiden för reflektion tillsammans med sin handledare är inte Universitetets fel. Där har arbetsgivarna en stor del att fundera över.

Enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting) behöver cirka 180 000 personer rekryteras till vård- och omsorgssektorn fram till 2019.

Om vi säger att var fjärde student gör verklighet av sina överväganden att byta yrke redan under den verksamhetsförlagda utbildningen behöver det alltså i runda slängar utbildas cirka fyra gånger fler för att motverka svinnet.

Det är 720 000.

Nu säger du säkert att ”sådär kan du inte räkna, det blir ju missvisande, de överväger ju bara att sluta, de kanske inte ens gör det till slut”. Och ja, det är ett bra argument. Men det är ändå en siffra som får det att hissnar. 720 000.

I Sverige utbildas det cirka 4 200 sjuksköterskor, 400 biomedicinska analytiker och ungefär lika många röntgensjuksköterskor varje år. Det är 50 000 på tio år. Därtill kommer såklart också andra yrken så som läkare och undersköterskor bland andra. Men vi kommer alltså inte ens nära SKLs egna uppskattningar om 180 000 fram till 2019.

Vårdförbundets förslag är istället att arbetsgivarna förbättrar villkoren (nattarbetstid, tid för återhämtning och lön) för sina anställda. På så vis kommer fler att stanna inom, samt återvända till, hälso- och sjukvården och då kommer arbetsmiljön förbättras och det kommer i sin tur göra att studenternas upplevelser av dålig arbetsmiljö, ökad stress på arbetsplatserna och den minskade tiden för reflektion tillsammans med sin handledare att förbättras.

En win-win situation för alla inblandade.

Vill du läsa hela Vårdförbundet students rapport så finns det mer att läsa här

 

Marcus Folkö Müntzing

Förtroendevald styrelseledamot Vårdförbundet avd Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!