Amma eller inte? Stöd individen utan att skuldbelägga!

2013-06-26_08

Ett av den legitimerade barnmorskans uppdrag är att informera om amning, berätta om fördelarna, om hur det fungerar och självklart, om att det kan vara komplicerat och tidskrävande.

Under föräldrautbildningen ägnas en av träffarna åt att tala om amning och närhet.  Vid ett av besöken hos barnmorskan under graviditeten brukar man tillfråga den gravida och hennes ev partner om de önskar information om amning. De flesta svarar ja och sedan fokuserar man på en personligt riktad kommunikation om amning.

Betoning på att den gravida tillfrågas om hon önskar information om amning. All information under graviditeten är untitled-bloggfrivillig, barnmorskor är inte allsmäktiga och har ingen bestämmanderätt över DIN graviditet eller hur DU vill ta hand om ditt barn.

Ändå hör jag att kvinnor upplever att de skuldbeläggs om de inte vill eller kan amma sitt barn eller om de, av olika anledningar, vill avbryta amningen innan WHO´s riktlinjer för hur länge man bör amma sitt barn har uppfyllts.

Om vi tar det från början; varför informerar barnmorskor och BVC sjuksköterskor om amning?  Precis som med all information vården ska förse landets innevånare med, så ska det finnas en tydlig vetenskaplig förankring. Som legitimerad personal ska vi inte prata utifrån våra egna, personliga erfarenheter om hur det var ”när jag ammade på 80-talet”, eller ”när min mormors hemkokta salva ströks ut över bröstvårtorna så var det minsann inga problem med såriga bröstvårtor..”

Vetenskaplig förankring.  Det kan låta sterilt, kallt och opersonligt. Men vården måste ändå baseras på beprövad vetenskap, och när det gäller amning, så finns det ett överflöd av studier som pekar på enorma fördelar med att amma sitt barn, den senaste som fick utrymme i media finner du här. Således måste vården erbjuda information utifrån rådande kunskapsläge, trots att vi ju vet att flaskuppfödda barn inte trillar av pinnen innan de fyllt ett år bara för att de får sin föda ur en flaska med modersmjölksersättning.

Det är den där förbannade skuldbeläggningen som ställer till det. Hur kan man informera utan att skapa skuldkänslor eller få den nyförlösta, tilltufsade mamman att faktiskt känna att det är HON som sitter inne med det som är rätt för henne och hennes barn. Inte sjukvården.

Ja, vi vet att det är fördelar med att amma. Solklart. Klart som korvspad. Klockrent. I alla fall ur vetenskapligt perspektiv….Men vad handlar egentligen vårt uppdrag om? I mina ögon handlar det om att stärka, att ge kraft till att känna att man som mamma och partner är den allra bästa på att ta hand om sitt barn, INGEN annan kan det bättre. Förresten kanske det ger mest fördelar med flaskmatning för just den här mamman, vad vet vi om det?

Visst vore det toppen om alla kunde amma, om WHOs riktlinjer följdes till punkt och pricka. Men så är det inte. Det kan finnas många anledningar till att man inte ammar sitt barn; fysiska eller psykiska. Oavsett vad det är så är vårt uppdrag som legitimerad personal att erbjuda information och att stötta i det beslut man fattar som blivande förälder.

Vill du flaskmata ditt barn? Då ska du erbjudas det allra bästa stödet vad gäller flaskmatning. Om du önskar så får du information om fördelar och nackdelar, men främst av allt; DU är den som bestämmer, DINA möjligheter styr, inte vården.

Och om du som legitimerad känner att du ”tycker att det är förskräckligt att den där mamman inte ens provar att amma”, ja då får du faktiskt tänka om och börja fundera över om du vill fungera som stöd eller inte. Vårdens uppdrag är inte att skuldbelägga kvinnor som inte ammar, det är att stödja människan utifrån individens egna förutsättningar.

 

Åsa Mörner

Legitimerad barnmorska


Kommentarer

 1. Jag tyckte det var så klokt som en barnläkare sa på Svt i morse, hon brukade fråga föräldrarna -vad är viktigt för er och hur vill ni mata ert barn?

  1. Mycket klokt, känns helt logiskt. Hoppas och tror att de allra flesta jobbar med att stärka individen i vad just hen är för människa, med olika möjligheter. Men det är sorgligt att så pass många känner skuld…

 2. Vissa viktiga o bra poänger kring alla mödrars rätt att bestämma själv samt att vårdens råd måste individualiseras; stötta dem som behöver hjälp med amningen liksom att kunna ge råd och info till dem som flaskmatar ( vilket är ngt BVC personal idag fullständigt saknar kunskap om gissningsvis för att de missförstått sitt uppdrag samt är rädda för att göra reklam för tillverkare). Har dock svårt att hålla med i alla dessa enorma fördelar som tillskrivs amningen. Ffa hänvisningen till en ( även internationellt sett och inte bara av vår egna dr Wold el av Dagens medicins tyckare i tänkare) mycket kritiserad artikel. Viktigast för mig ( som också är inom vården, läkare i allmänmedicin men ffa som mamma) är att de råd som ges verkligen ska vara baserade på hur vetenskapen ser ut idag och frågan är då hur stora fördelar amningen rent vetenskapligt har i västvärlden när man ser till den kliniska verkligheten?

  1. Hej Anna!
   Den kritiserade artikeln må vara ett dåligt exempel, men som vården ser ut nu så är det amningens fördelar man får lära sig under utbildning och fortbildning, därmed inte sagt att det är korrekt, men så ser det ut den artikeln ingår inte i någon sort undervisning utan är bara med som ett exempel på aktuell forskning).
   Som anställd inom hälso och sjukvården har man ett uppdrag att hålla sig till de riktlinjer som barnhälsovården resp mödrahälsovården upprättar, om man har en annan åsikt så får man som legitimerad hålla den för sig själv. Personligen är jag skeptiskt till många av Livsmedelsverkets rekomendationer vad gäller kost, men i min roll som barnmorska/sjuksköterska så behåller jag det för mig själv.
   Syftet med inlägget är att man pga dessa riktlinjer får ett smalt perspektiv av människan, något man behöver ändra på, även om det så klart behövs riktlinjer.
   Vad gäller vetenskapen så lämnar jag tyckandet till individen, man kan tro på den ena studien eller den andra, men det är skillnad på vad man själv tycker och vad man är ålagd att informera om i sin yrkesroll.
   Själv besitter jag kunskap om både amning och flaskmatning då jag möter patienter som önskar information om alternativen, känns helt självklart för mig. Kan dock säga att vad gäller flaskmatning så har jag införskaffat mig den kunskapen själv, det är inte mycket information om det i utbildningen.

   Med vänlig hälsning,
   Åsa

 3. Fin tanke att stötta mammor i deras val. Men det funkar ju inte så länge man samtidigt påstår att amning har ”enorma fördelar” vilket faktiskt inte är sant. Inte ens den extremt oseriösa brasilianska studien du länkar till visar några enorma fördelar om man läser studien och inte bara tidningsrubrikerna. Det är lite som att säga till mammorna ”visst får du göra som du vill, men det är ju enormt mycket sämre för barnet”. Det ger knappast mindre ångest. Nej, det som måste ske är att vården baserar sina råd på fakta (som sammantaget visar på mycket små fördelar med amning) och inte politik! WHOs amningsråd har noll relevans i ett i-land!

  1. Hej flaskmamma!
   Som det ser ut nu så är riktlinjerna upplagda att den legitimerade barnmorskan/sjuksköterskan ska erbjuda, endast erbjuda informationen om amning och dess fördelar (som är vedertaget inom svensk sjukvård)
   Vad jag menar är att vi som personal stirrar oss blinda på vilka riktlinjer vi fått uppifrån och inte ser individen. Men så länge svensk sjukvård använder sig av dessa riktlinjer så måste vi som anställda också följa dem, vi får helt enkelt inte något annat.
   Syftet med inlägget är att väcka tanken om att man behöver tänka på människan inte bara riktlinjerna
   Mvh
   Åsa

 4. Hej Åsa!

  En mycket välskriven text som jag håller med i nästan allt utom ditt påstående om att amning har enorma fördelar. Amningar HAR fördelar, men de är faktiskt mycket små i ett land som Sverige. (Läs gärna bl.a. om den berömda syskonstudie från Ohio State University som kom ut för 1 år sedan. Där fann man inte några statistiskt signifikanta skillnader mellan ammade och flaskmatade barn, inte ens när det gällde IQ, när man ser på syskon där det ena har ammats och det andra flaskmatats):
  http://www.medicalnewstoday.com/articles/273236.php

  Jag tycker att det inte bara är felaktigt och ovetenskapligt utan mycket destruktivt att sprida uppfattningen att amning ger barn enorma fördelar i länder som Sverige. När mammor tror att det är väldigt mycket som står på spel är de beredda att utplåna sig själva för att amningen ska fungera. Sedan finns det en mycket utbrett attityd i samhället att det är varje kvinnas plikt att amma sitt barn eftersom alternativet flaskmatning är att jämställa med barnmisshandel. Att skriva att amning har ”enorma fördelar” är bara att bekräfta denna bild för dem. Är det önskvärt? Jag vill gärna se ett slut på det här med amning till varje pris. Så skriv gärna om du vill att amning har fördelar, men var vetenskapligt korrekt och skriv att det är mycket små fördelar i så fall.
  Hälsningar,
  Andrea Nord

  1. Hej Andrea! Tack för att du läser bloggen!
   Jag har fått flera kommentarer om just den artikeln som jag länkat till och det kanske inte var så klokt att välja just den. Men utifrån rådande vetenskap så har i alla fall svensk sjukvård belsutat sig för att amning ger stora fördelar, rätt eller fel, men det är den normen vi som arbetar måste rätta oss efter. Därmed inte sagt att man ska pracka på människor vad som är är bäst för just dem, eller att man ser på olika forskning. Det finns ju alltid forskning som kan påvisa det motsatta till vad en annan studie just visat, vilket ämne det än gäller… Men om vi ska tänka ur global synvinkel så är det mest hållbart om så många som möjligt ammar ( om de kan och vill såklart) eftersom det är mest miljövänligt.
   Men egentligen handlar inte inlägget om det är rätt eller fel att amma, jag tycker inte ens det finns något som är rätt eller fel i det, det som är rätt för den ena är fel för den andra. Precis det handlar det om. Att legitimerad personal inom barn och kvinnohälsa ska bemöta individen, inte bara det som förespråkas vid universitetsutbildningarna eller av rådande riktlinjer som finns i sjukvården.
   Ledsen att det blir missförstånd i min text, men de riktlinjer anställd personal är ålagda att följa förespråkar amning. Men syftet men inlägget handlar alltså egentligen inte om det, utan om att man ska finnas för att stödja individer utifrån deras önskemål och behov, inte bara från riktlinjer.
   Om jag inte hade nämnt att det finns fördelar med amning så hade jag troligtvis fått kritik från ”den andra sidan”, amning och flaskmatning är sorgligt nog enormt laddat och för många till och med provocerande. DET tycker jag är tragiskt.
   Hälsningar
   Åsa

   1. Hej Åsa!

    Amning har fördelar och man får gärna skriva det. Och ur globalperspektiv ÄR amning mycket viktig, särskillt i fattiga länder. Men din text är riktad till en svensk publik och där är det varken rimlig eller korrekt att skriva att fördelarna är enorma eller ens stora. Inom vården har man väldigt länge haft en politisk agenda att lyfta fram amning eftersom Sverige skrivit på Innocentideklarationen för att visa sitt stöd för mammor i tredje världen. Det har ingenting med vetenskap att göra, utan politik. Men jag tycker att svensk sjukvård ska vara fri från politiska agendor och baseras på vetenskaplig evidens. Och tyvärr Åsa, visar vetenskap att fördelarna med amning är mycket små i länder som Sverige. Att svensk sjukvård ändå valt att lyfta fram amning som något med stora fördelar har endast med politik att göra och saknar vetenskaplilg förankring. Läs gärna denna text från The Atlantic:
    http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2009/04/the-case-against-breast-feeding/307311/

    Hälsningar,
    Andrea Nord

    1. Hej!
     Hur man än vrider och vänder på det så är det rådande riktlinjer som anställd personal måste följa, och det är att lyfta amningens fördelar; Till de som önskar! Och det är precis det som mitt inlägg handlar om, inte vad vetenskapen säger eller inte säger om amning- individens behov måste komma främst, utan att skuldbeläggas.
     Men som jag nämnde tidigare; ur globalt perspektiv, u-land som i-land, så är det mest hållbart att propagera för amning eftersom det är både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Om sedan forskningen säger olika gällande övriga för-eller nackdelar låter jag vara osagt, det finns alltid utrymme för tolkningar.
     Men inläggets budskap handlar alltså inte om budskap och riktlinjer, trots att man som nation såklart måste ha riktlinjer och rekommendationer, utan om ett förhållningssätt till individen

     Mvh
     Åsa

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

Följ avdelning Örebro i sociala medier!