Sjuksköterskebrist ger platsbrist ger patientsäkerhetsbrist ger arbetsmiljöbrist ger.. problem.

Apropå dagens reportage i  Nerikes Allehanda om stängda vårdplatser på USÖ.

NA_Pernilla

Det saknas sjuksköterskor i vården, det har väl knappast undgått någon. Artikeln i NA fokuserar på den bristande patientsäkerheten, där vi i vanlig ordning inte är helt överens med arbetsgivaren. Jan Olsson, förvaltningschef, menar att man stängt platser just för att upprätthålla patientsäkerheten. Det han missar att berätta är att när man stänger vårdplatser, på grund av att det saknas sjuksköterskor, så för det med sig en rad olika problem.

Patienterna slutar ju inte att söka vård bara för att USÖ drar ner på platser.

Faktiska konsekvenser är till exempel:

 • Patienterna får ligga alldeles för länge på akutmottagningen, vilket leder till längre väntetider för andra och en ökad arbetsbörda för redan sönderstressad personal. Dessutom ligger det inte inom akutklinikens uppdrag att göra så mycket med en patient som nu görs. Akuten är just ett ställe för AKUTA insatser och snabbt flöde.
 • Patienterna skickas runt bland olika vårdinrättningar innan ”rätt” plats öppnas. Dvs patienten skickas till sjukhusen i Lindesberg eller Karlskoga, och sedan kanske tillbaka. Eller så blir patienten inlagd som en så kallad ”utlokaliserad patient”, vilket betyder att man får en plats på en annan avdelning där personalen inte har tillräcklig kompetens för just den åkomman som patienten lider av. Det ÄR INTE patientsäkert! Vi vet att varje transport av en patient medför en risk för dennes hälsa och säkerhet.
 • Vårt fantastiska raka spår för patienter med höftfraktur drabbas, då ortopeden är fullbelagd. Ambulanserna blir omdirigerade till Karlskoga.
 • 1/6 av Örebros ambulanser är upptagna betydligt längre än vad de borde – på grund av platsbrist och omdirigering.
 • Personalen på vårdavdelningar får en ökad stress då trycket på de befintliga platserna ökar.
 • Vi riskerar att patienter skrivas ut för tidigt eftersom fler behöver just den där vårdplatsen. För tidig utskrivning leder ofta till återinläggning, komplikationer och ökade vårdtider.

Så visst är patientsäkerheten hotad! Vi vet det. Arbetsgivarna vet det. Frågan är väl hur vi ska lösa problemet?

När det pratas ekonomi pratas det alltid om att den stora kostnaden är personal. Jo. Det är ju så. Kompetent personal kostar. När de inte mår bra kostar de ännu mer, eftersom övertiden och sjukskrivningskostnaden ökar. Varje år kostar personalen lite mer. Budgeten blir lite mer ansträngd.

Men hey! Jag har en lösning! Vårdförbundet har en lösning! ALLA VÅRA MEDLEMMAR ser en lösning! Och den är enkel.

Se till att sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor trivs på jobbet. Se till att vi mår bra och att vi har de allra bästa villkoren. Då stannar vi. Då trivs vi. Då lockar vi nya till yrket. Då producerar vi bra vård. Då sänker vi kostnaderna.

Rent konkret är det jag säger

 • Bättre lön
 • Bättre schema
 • Skapa karriär- och utvecklingsmöjligheter
 • Betala vår specialistutbildning
 • Bjud på karameller

Vi är en bit på väg. På USÖ ska ett nytt introduktionsprogram starta för nya sjuksköterskor.  AST ska bli verklighet och politikerna har lovat 100 betalda specialisttjänster nästa år. Ingångslönerna ökar stadigt (och det är bra – fast dåligt att arbetsgivaren ”glömmer” oss som befinner oss i den stora hängmattan med några års erfarenhet). Vi ser fram emot fortsättningen!

Våga satsa på Vårdförbundets yrkesgrupper! UTAN OSS STANNAR VÅRDEN!

NA_JanO               NA_Pernilla2

 

 


Kommentarer

 1. Där slog ni huvudet på spiken. Exakt i de ordalagen har vi diskuterat på vår enhet. Ni har i artikeln kokat ner problemen vården har. Jag har aldrig under mina år i yrket upplevt utarbetad och uppgiven personal som ej får gehör för förbättringsåtgärder och signalerar att nu får det vara nog.

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

Följ avdelning Örebro i sociala medier!