Hörde ett inslag på lokalradio idag om att en av Örebros största vårdcentraler inte erbjuder föräldrautbildning inom mödrahälsovården till blivande föräldrar. Barnavårdscentralen på samma vårdcentral kan inte fullt ut bedriva den vård de behöver för att kartlägga barnens hälsa.

Situationen är densamma på flera av länets vårdcentraler. Varken personal eller lokaler räcker till för att man ska kunna erbjuda den vård som man som medborgare har rätt till.

Det fria vårdvalet. Det låter så fantastiskt bra. Man kan som medborgare bestämma sig för att gå till vilken vårdcentral man vill i hela länet. Låter bra i teorin. Men det medför att vissa vårdcentraler fullkomligt dränks av listade patienter medan andra har hur mycket tider som helst att erbjuda de som önskar boka tid.

Är det jämlik vård?  Vissa vårdcentraler kan erbjuda föräldragrupper utan problem, både till de som väntar första, andra eller tionde barnet.  Andra erbjuder endast till de som väntar sitt första barn.Och vissa uppenbarligen inte alls. Enligt ansvariga politiker så är det just ”Det fria vårdvalet” som gör att man inte kan förändra läget för de centralt placerade vårdcentralerna. Man har inte ”makten” att ändra det riksdagsbeslut som finns sedan ett antal år tillbaka. Hypotetisk skulle alltså hela Örebro läns befolkning kunna bestämma sig för att gå till samma vårdcentral och övriga skulle bli tomma.

Det finns beslut grundade på forskning som styr hur vården och omsorgen ska utföras, så att man ger patienterna den bästa förutsättningen för god hälsa. Barnhälsovården och mödrahälsovården bedriver vård som det fattats beslut om att man ska bedriva. Dessa beslut är förankrade i vetenskap och finns nedskrivet i riktlinjer och dokument.

Varför är det ok att inte följa de besluten, besluten som handlar om familjer och barns hälsa? Samtidigt kan man ”skylla” på vårdvalet, att man inte kan ändra något, som om det var mer viktigt att följa det beslutet än de andra vetenskapliga besluten?

Örebro vill skapa landets bästa Primärvård. Känns ganska långt dit just nu.

2013-06-26_08

Åsa Holm, styrelseledamot avdelning Örebro och anställd i Örebro läns primärvård.


Kommentarer

  1. Hej
    Örebro läns landsting ska höja skatten 50 öre. Många andra landsting har redan gjort så.
    Vårt landsting behöver se över vart pengarna går till. Vårdcentralerna anlitar sk stafettläkare, för dyra pengar. De har inte resurser till att ta emot våra äldre multisjuka i den omfattning de skulle behöva. Jag menar att vårdcentralerna ”vältrar” över detta på akutsjukvården på USÖ. Det måste vara hopplöst för klinikerna på USÖ att hålla sin budget pga detta. Om jag i egenskap av distriktssköterska i kommunal hemsjukvård ringer och behöver en akuttid till läkare för en multisjuk kvinna på 93 år som har besvärligt med sin hjärtsvikt, trots att hon tagit extra vätskedrivande medicin i en vecka. Något akuttid på vårdcentralen fanns inte att tillgå, Blev därför tvungen att beställa en ambulans och skicka in kvinnan till akm. Jag har i ett annat fall, en man med oklar infektion, där jag tog diverse prover, som jag ansåg vara relevanta, och lämnade till vårdcentralen i samband med att jag skulle dit och träffa en läkare på sk hemsjukvårdsrond som vi har en gång/ vecka och då går igenom de patienter vi behöver någon åtgärd omkring. När jag berättade om mannen, sa läkaren på en gång, han ska skickas till USÖ. Men ska ni inte titta på proverna först, frågade jag. Nej, det får de göra på akm. Fick förklaring sedan av ambulanspersonalen att så görs ofta, för då slipper vårdcentralen betala proverna. Men hallå,. Här stod jag med ett nytaget urinprov, SR, CRP osv. Vore inte det bra att ha svar på i underlaget till remissen?
    Det är sagt att vi ska ta kontakt med läkaren på vårdcentralen innan vi skickar in en pat till USÖ, men detta sköter vi oftast själva. Egentligen ska läkaren på vårdcentralen skriva en remiss, men det görs sällan när vi är inblandade. Att skicka in en äldre multisjuk människa till akm gör jag inte gärna, men är man tvungen, så måste det bli så. Har inte än fått något klagomål om detta, eftersom de jag skickat in, också är i behov av akut hjälp och oftast blir inlagda. Jag blir också irriterad på att vi ska göra läkarens arbete, som vi inte har lön för, och i fallet med mannen med den oklara infektionen, tänkte jag att nu ska jag testa, hur det fungerar, jag såg också att han borde skickas in till akm. men inte heller här skrev läkaren någon remiss. Proverna skickade jag förresten med ambulanspersonalen.
    Det har blivit mer och mer populärt med sk. dropp in mottagningar på vårdcentralerna. Det är ju bra för många, men det lär knappast komma några multisjuka 80-90 åringar dit.

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

Följ avdelning Örebro i sociala medier!