Vi talar om att ha ett kompetensstyrt yrkesutövande, en kompetensstyrd verksamhet och vård, i motsats till uppgiftstyrd sådan. Den som har kunskapen ska utföra arbetsuppgifterna och inte regleras genom lagar och förordningar. Kunskapsstyrning möjliggör utveckling av professioner och yrkesutövande. Vem som gör vad i framtidens laboratorium var en del av diskussionerna på IBL:s Ledarforum i Örebro igår, tisdag 27 september.

Vad som då är viktigt att komma ihåg är att en, av många saker, som skiljer biomedicinska analytikers kompetens och yrkesutövande från andra naturvetenskapliga yrken, är det etiska förhållningssättet. Biomedicinska analytiker skolas från början till att ha ett etiskt förhållningssätt till prov och material. Biomedicinska analytikerstudenten påminns ständig om att bakom varje prov finns en person, en patient, som tillsammans med sina anhöriga väntar på analys och diagnos. Biomedicinska analytikerstudenten bedöms för sitt vetenskapliga, professionella och etiska förhållningssätt.

Biomedicinsk analytiker är så mycket mer än ännu ett naturvetenskapligt yrke. Vi har ett samhällsansvar då vi utbildas att utöva vår profession i vården och legitimationen är det yttersta beviset på det. Vårt yrkesutövande rör människor, inte ännu en fraktion i ett Eppendorfrör.

Kom ihåg det!

 


Kommentarer

    1. Tack Vårdväskan!

      Det gäller att påminna sig om vad det är som skiljer biomedicinska analytikern från andra som har en naturvetenskaplig utbildning, etiken är en av skillnaderna. I tillägg till en bred utbildning inom laboratoriemedicin och klinisk fysiologi.

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.