Barnmorskor på frammarsch - Gästinlägg Mia Ahlberg

Mia AhlbergDen 5:e maj det Internationella Barnmorskedagen och det är verkligen någonting att fira. Barnmorskor är på frammarsch inte bara i Sverige utan i hela världen. Barnmorskor arbetar med kvinnorna och deras familjer, hands-on i det verkliga livet, vi forskar alltmer och för varje dag ökar vi på vår kunskap om att det vi gör är riktigt bra för kvinnor och barns hälsa.

Läs gärna Lancet-serien om Midwifery care och känns er stolta över det oerhörda folkhälsoarbete som vi tillsammans utför. Barnmorskor tar också allt oftare chefs- och ledarpositioner vilket är helt centralt för att utveckla och vidmakthålla vårt område. Barnmorskor utbildar och arbetar även politiskt. Vi ”äger” helt enkelt som mina barn brukar säga.

Den svenska och nordiska barnmorskan är unik i sitt kompetensområde och autonomitet och står ofta som förebild för många andra runt om i världen. Som en Australiensisk barnmorska sa till oss på vår senaste vetenskapliga konferens: You are the big five, come on help us develop and set the standards for midwifery care!

Det gör vi så gärna, eller hur!

/Mia Ahlberg
Leg Barnmorska/RNRM, PhD
Omvårdnadsansvarig Nya Karolinska
Ordförande /President
Svenska Barnmorskeförbundet/Swedish Association of Midwives

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!