Förhandlings-äggstra: Columbi ägg*?

Det centrala kollektivavtalet HÖK 16 sades upp innan jul och Vårdförbundet har under hela våren förhandlat med SKL och Sobona om bättre villkor för dig som arbetar i regioner, kommuner och kommunala bolag. Efter flera månader i förhandlingsrummet med tuffa diskussioner kände vi att vi fortfarande stod långt ifrån varandra, men att vi inte hade hunnit pratat klart om alla delar. Därför beslöt vi att prolongera (förlänga) avtalet när det löpte ut den 31 mars.

Efter ytterligare några förhandlingsomgångar stod det klart att vi inte skulle komma längre, att SKL/Sobona visserligen gått oss till mötes i vissa delar, men inte några garantier för våra krav på lönesatsning till särskilt yrkesskickliga. Vi beslöt därför gemensamt att kalla in medlare för att få extern hjälp med att lösa upp de hårda knutarna. Den 15 april träffade Vårdförbundet medlarna och lämnade över ett gediget underlag och förklarade ingående vad vi ser måste till för att lösa bemanningskrisen i vården. Är måhända lösningen ett Columbi ägg*?

Medlarna ska nu på egen hand gå igenom både vårt och SKL/Sobonas underlag och vi träffas nästa gång den 25 april. Fram till dess tänkte vi förhandlare försöka få lite andrum och några dagars ledighet, med händer i myllan och näsan mot solen. Men våra tankar går naturligtvis till alla medlemmar som är i tjänst under påskhelgen och inte kommer att få njuta av sol och vårvärme. Vi önskar er särskilt, men naturligtvis också alla andra medlemmar, en riktigt Glad Påsk. Nu hämtar jag och mina kollegor kraft och återkommer efter påsk. Det är för er vi kämpar!

* Columbi ägg: ett problem som kan ses som omöjligt innan man vet lösningen, kan ses som trivialt när lösningen är känd. Parabeln handlar om problemet att ställa ett ägg på högkant på ett plant underlag. Efter att många försökt och misslyckats kommer lösningen som innebär att försiktigt trycka ägget mot underlaget så att skalet något går sönder så att ägget då kan stå upp på sin tillplattade ända. Källa: Wikipedia.

Vi menar att vi har lösningen på vårdens bemanningskris i våra yrkanden.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!