Medlare – när man står långt ifrån varandra

Vårdförbundet har tillsammans med SKL och Sobona kommit överens om att kalla in medlare i förhandlingarna om ett nytt avtal för 90 000 medlemmar. Anledningen är att vi trots viss samsyn i problembeskrivningen, fortfarande står långt ifrån varandra.

  • Vi ser ingen lösning på kompetensförsörjningen i vården i motpartens bud. Vare sig på kort eller lång sikt.
  • Vi menar att SKL/Sobona och deras medlemmar (Sveriges regioner och kommuner) nu på allvar måste dra lönekortet och gå oss till mötes i våra krav på en lönesatsning på särskilt yrkesskickliga.
  • Vi har haft ett löneavtal med individuell och differentierad lönesättning under flera decennier. Arbetsgivare har haft lång tid på sig att jobba strategiskt med en önskvärd lönestruktur. Vi har inte sett att de använt den möjligheten.
  • Vi ser inte någon löneutveckling för de mest erfarna, ryggraden i vården. Inte heller en lönekarriär för de yngre, eftersom löneutvecklingen stannar av vid 35 års ålder och ytterligare mattas av vid 45.
  • Det finns ingen tillit till att politiker och arbetsgivare löser detta på egen hand. Vi måste se garantier.

Nu tar vi alltså hjälp av medlare för att se hur vi kan komma vidare i förhandlingen. Medlarna ska utses gemensamt av parterna. Vilka dessa blir ska vi komma överens om inom kort. När medlarna är på plats blir deras uppgift att så snabbt som möjligt komma i arbete genom att lyssna på parterna och ta reda på allt av vikt kring förhandlingarna, för att komma fram till förslag på en lösning och ett nytt avtal.

Det nuvarande avtalet, som löpte ut den 31 mars 2019 och förlängdes i början av april, gäller tillsvidare även under medlingen. För dig som medlem innebär det inga förändringar. Precis som tidigare informerats ska alla lönesamtal och löneöversyner sättas på paus, när vi har ett uppsagt avtal. Detta gäller även under medling.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!