Ökat ansvar med gott samvete

eye-766166_1280Effektivare behandlingsmetoder, nya undersökningar och skonsammare läkemedel; vården utvecklas i et rasande tempo, och det gäller att hänga med! Som legitimerad har du ett ansvar att lära dig den senaste vetenskapen så att dina patienter kan erbjudas det allra bästa. Eller hur?

Men det ska också finnas en tydlig gräns i var ditt professionsansvar slutar och en annan professions tar vid. Kanske är du ivrig att anta nya utmaningar, utmaningar som kanske egentligen är läkarens ansvar? I hårt pressade verksamheter kanske man vill ”effektivisera” och fördela arbetsuppgifterna så att du får ta över en uppgift, som du faktiskt inte har utbildning för.

När man brinner för sitt yrke och känner en stolthet i att få utmana sig själv med nya, komplicerade undersökningar så kan det vara svårt att tänka innan man svarar. JA, självklart vill jag få mer ansvar!

Men vad innebär det ökade ansvaret?

 

  •  Får du adekvat utbildning för din nya arbetsuppgift; teoretisk och praktisk? Vem bär det yttersta ansvaret, är det fortfarande läkaren? Eller är det du som ansvarar för det nu?
  •  Varför ska arbetet omfördelas?
  •  Får du löneförhandla i samband med att du axlar mer ansvar, eller ger det ett tillfälligt påslag som kan tas bort från lönen när som helst? Eller kompenseras du inte alls?
  •  Vilken av dina nuvarande arbetsuppgifter ska tas bort från din agenda? Eller är det meningen att du ska ”klämma” in ytterligare ett moment i ett redan pressat arbetspass?
  • Är det patientsäkert?

 

Våra yrken utvecklas ständigt. Det är utmanande, spännande, intressant och givande att lära sig nytt och det ger en bra känsla i magen när man lär sig behärska nya metoder. Men tänk efter innan du hoppar högt och ropar ja- att vara professionell innebär en balans mellan att utmana sin yrkesprofession att tänka nytt och att samtidigt kunna bedöma om det är en rimlig utmaning eller inte. 

 

Åsa Mörner

Politisk sömn med risk för mardrömmar

hand-792920_1280

Mediasverige nästintill manglar ut debattinlägg och insändare från sjuksköterskor och barnmorskor som högljutt larmar om att vårdmiljön är katastrofal, både för personal, patient och anhörig. Slutsats: det krävs bättre villkor, mer resurser.

Jag berörs av alla speglingar av verkligheten från Sveriges bristfälliga vård och omsorg, och känner samtidigt en stolthet över hur professionen säger ifrån och slutligen vägrar acceptera. Jag är stolt över att vi tillsammans sätter ner foten och kräver förändring! Mitt i krisen så skapar det också en sammanhållning och en enad front där vi alla har samma strävan.

Men det finns något som kryddar extra, som blir grädden på moset när den trötta sjuksköterskekåren ropat sig hesa efter politiska insatser:

Stödet från våra kollegor från andra professioner.

Det borde räcka med våra egna larm, men uppenbarligen så gör det inte det eftersom möte efter möte med ansvariga politiker bara lett till ytterligare debattinlägg om att det inte längre funkar. Vem är det som har makten att förändra om det inte är våra förtroendevalda politiker? Men de verkar ju maktlösa när det kommer till att förbättra vården…..
Så vi är tacksamma för att få förstärkning, tacksamma för stöd från kollegor. Hoppas förstärkningen gör att det ljuder tillräckligt högt för att väcka alla sjusovande politiker som fortsätter blunda för verkligheten.

Det är dags att vakna ur Törnrosasömnen!

 

Åsa Mörner
Leg sjuksköterska och barnmorska

Godnatt världen

Som ny sjuksköterska kändes nattpass som en exotisk företeelse. På natten fanns kollegorna med lång erfarenhet – de som kunde ALLT. När jag var inskolad och självgående frågade min chef om jag kunde tänka mig att arbeta natt ibland. Jag erbjöds (mot övertidsersättning) att arbeta extra en natt när det fanns en van kollega på plats för att testa på nattarbete. Klok chef!! På den tiden ersattes mina extra nattpass med bra ersättning OCH jag fick ledigt för att sova dagen efter. Att arbeta natt var frivilligt. solnedgang

Under åren har jag periodvis arbetat på nattschema, tagit extranätter (vid sjukdom och semester) och arbetat under min nattberedskap. Jag har arbetat natt på olika arbetsplatser och under varierande förhållande (på vårdavdelningar, på anestesin och åkt med i ambulans som intubationsberedskap).  Under min sjukskötersketid har scheman ändrats från rent nattarbete till rotation och treskift – för alla! Min känsla inför nattarbete har gått från att kännas frivilligt och exotiskt till tvång.

Även det man gör på natten har förändrats. Idag vårdas sjukare patienter och det bedrivs mer avancerad vård (både medicinskt, medicintekniskt och omvårdnadsmässigt), dygnet runt. Så för att arbeta natt behöver du numera både ha en bred kompetens och hantera oregelbunden sömn på ett omänskligt sätt. Att arbeta natt och treskift sker med hälsan och familjeförhållanden som insats. Prova att sova efter helgnattarbete med en vaken familj hemma! Gör det ett par dygn i sträck så kan vi diskutera sömn och återhämtning efteråt. Eller diskutera VEM som VILL arbeta natt.

Så när du hör om personer som inte vill arbeta natt så kanske det betyder något annat. Att man INTE KAN arbeta natt. Att det är svårt eller omöjligt att sova, att man får inte tillräcklig återhämtning eller blir sjuk av att arbeta natt. Man kanske inte fått tillräcklig inskolning, eller inte erbjudits inskolning alls. Att arbeta natt med gällande veckoarbetstid och med dag, kvälls och nattpass hullerombuller innebär att kroppen befinner sig i ständig jetlag. Hela tiden!

Vi som arbetar i vården VET att vård bedrivs dygnet runt. Det är INGEN som tror att vi kan stänga nätter och helger. Frågan är istället – hur löser vi bemanning och kompetens nattetid? Hur löser vi det så man orkar arbeta till pension? Politiker och arbetsgivare lyssnar gärna till ”gratisförslag”. Om det kommer förslag som kostar pengar lyssnar de inte alls. Jag hävdar att det dyraste förslaget ( för patienter, personal och vården i Sverige) är att fortsätta blunda inför rotations och nattarbetsproblematiken.

Några måsten inför framtiden:
– Lägre veckoarbetstid vid allt nattarbete (även nätter i rotationsschema)
Möjlighet till återhämtning = man måste få vila och sova ut efter nattpass!
– Rotation ska vara frivilligt = frivillighet fungerar alltid bäst!

Och avslutningsvis ett litet lästips: Vårdförbundets idé om Hälsosam Vårdmiljö :-)

God natt och trevlig helg!
Ann-Sofie Gustavsson
anestesisjuksköterska och viceordförande avdelning Örebro

Rapport från en blivande röntgensjuksköterska med oändliga möjligheter

Vårdförbundet har från och med i år gett en student från varje studieort möjligheten att åka på Röntgenveckan, som i år gick av stapeln i Malmö. Temat för årets vecka var personcentrerad vård och hela 2200 var anmälda att delta.

På tisdagmorgonen möttes alla studentrepresentanter och tog oss tillsammans ut till Malmö arena där kongressen inleddes med ett föredrag av Per Johansson från Glada Hudik. Han berättade om sin kamp med att starta upp teatern och allt motstånd han mött under vägen och om hur vi människor präglas av de fördomar vi bär med oss. Per tryckte på det viktiga i att faktiskt GÖRA, vi kan sitta i olika arbetsgrupper och skriva fina ord på papper men så länge inget faktiskt görs så är det ganska meningslöst. Han berättade om hur föräldrarna till de utvecklingsstörda bemötts under barnens uppväxt, hur de mötts av fördomar bottnande i okunskap. Jag törs garantera att inte ett öga var torrt under hans föredrag. Detta följdes av föreläsningar om vård och svåra besked ur en kirurgs perspektiv och därefter en berättelse av Annika som drabbats av bröstcancer och hennes upplevelser ur ett patientperspektiv.

På kvällen åt vi studentrepresentanter middag tillsammans och diskuterade vår utbildning, likheter som olikheter mellan de olika studieorterna, för- och nackdelar och upplevelser från verksamhetsförlagd utbildning. Under mina två år på universitetet har jag flera gånger fått höra rykten om hur det går till på utbildningarna i tillexempel Stockholm och Göteborg och att de skulle vara bättre. Som jag förstår det så är det mest ordningen kurserna kommer i och att de heter olika som skiljer, de innehåller i stort sett samma sak. Det är viktigt att komma ihåg att i slutändan blir vi samma sak med i stort sett samma kunskaper. Det är lätt att bli hemmablind och inte se det som är bra med sin egen utbildning.

Tisdagen var en spännande dag med högt tempo och först cirka kl 23,30 kom vi tillbaka till hotellet för att ladda om batterierna inför en minst lika hektisk onsdag.

Onsdagen inleddes med en session som kallades Quo vadis radiography- vad är på gång inom radiografi? Här pratade flera olika föreläsare om just vad som kommer att hända inom radiografi, bland annat Paulo Graciano från Portugal som tog upp hur viktigt det är att ständigt utvecklas och försöka förutspå vad som kommer att hända i framtiden då våra patienters behov av röntgen kommer att se annorlunda ut. Han tog även upp det faktum att de som utexamineras idag måste kunna mycket mer än de som examinerades för kanske 10, 15 år sedan.

Nästa förläsare pratade om hur radiografer framställs i norsk media. Det var intressant att få se svart på vitt att radiografer, den norska motsvarigheten till röntgensjuksköterska, i olika artiklar om sjukvård eller sjukdomsfall endast figurerade i små korta stycken alternativt i bildtext.

Rosa bandet i vårt mångfaldiga samhälle, var ett föredrag som hölls av företaget Unilabs som bland annat är verksamma i Skåne och Göteborg. De upptäckte att det fanns stora skillnader i deltagandet i mammografi mellan olika bostadsområden och gjorde därefter en stor undersökning i vad detta kunde bero på. De kunde konstatera att faktorer som utbildningsnivå, inkomst och vart du är född kan spela in. Därefter började man skicka ut information på flera olika språk och höll informationsmöten i samarbete med olika kvinnogrupper. De kom även fram till att det inte bara är av vikt att informera ATT mammografi är viktigt utan även VARFÖR det är viktigt. Spännande och fascinerande att se att när man lyckats identifiera problemet många gånger kan lösa det med ganska enkla medel.

Efter alla föreläsningar bjöds det under kvällen på mingel på Malmborgen i centrala Malmö. När buffén dukats bort var det två modiga tjejer som gav sig upp på dansgolvet och lyckades fylla det på mindre än två minuter, sen var dansen igång natten lång!

På torsdagsmorgonen möttes vi åter upp för att lyssna på dagens forskning av röntgensjuksköterskor – framtidens vård. Bland talarna fanns Kent Fridell från Stockholm som tog upp frågeställningen: finns det en plats för röntgensjuksköterskan i forskning och utveckling? Han avlöstes sedan av Eva Funk från Örebro som presenterade sin forskning om patientdelaktighet och bildkvalitet vid MR. Två tekniker för andningsuppehåll.

Efter detta fick vi studenter träffa Bodil Andersson, vice ordförande i Svensk förening för röntgensjuksköterskor. Hon berättade om föreningen, olika masterutbildningar, om stipendier som finns att söka, möjligheten att presentera sin C-uppsats på European Congress of Radiology som hålls i Wien. Vi diskuterade även för-och nackdelar med att jobba på ett större sjukhus kontra ett mindre och fick en del allmänna råd att tänka på när man skriver kontrakt för sitt första jobb. Ett kort men lärorikt möte, Bodil är en riktig inspirationskälla!

På eftermiddagen berättade Jonas Ålebring från Kristianstad och Moa Linnér från Helsingborg, båda ST-läkare, om lika rätt i vården. Detta var en väldigt tänkvärd föreläsning och även om det inte finns svar på allt så är det, som jag nämnde tidigare, viktigt att ändå vara medveten och prata om de problem som finns. Vården i Sverige är tyvärr inte lika för alla idag. Vad beror det på? Beror det på vart i Sverige du bor? Vilket språk du talar? Får den som gapar högst bättre vård? Jonas och Moa menar att ingen kan göra allt men alla kan göra något, tillsammans kan vi göra skillnad men det gäller att våga möta det som är jobbigt och våga ifrågasätta. Det viktigaste vi kan göra är att erkänna våra misstag och lära oss av dem. Att bli bättre på att lyfta varandras styrkor och inte fokusera på svagheter kan låta som en kliché men det är trots allt de enkla sakerna som tar oss framåt.

På torsdagskvällen var det bankett på arenan och vi bjöds på trerättersmiddag och livemusik. Senare på kvällen flyttades borden undan och gjorde plats för ett dansgolv och återigen var dansen igång natten lång.

Så kom slutligen fredagen, röntgenveckans sista dag. Vårdförbundet och Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor bjöd in till sessionen: hur tar jag kontrollen över den ökade specialiseringen på röntgen och min egen utveckling som röntgensjuksköterska? Hans Karlsson från Sveriges kommuner och landsting pratade om hur det ser ut för Röntgensjuksköterskan år 2025. Vad har hänt med vår profession till dess? Vad kommer det att ställas för krav på oss då? Ändras patientens behov över tid? Vidare pratade Ing-Marie Reuterberg och Sven Ekholm från Göteborg om vilka utmaningar och vilken kompetens som kommer att behövas i den framtida radiologiska verksamheten.

Det jag tar med mig från den här veckan är insikten om att jag förmodligen aldrig kommer att bli färdiglärd. Möjligheterna för vidareutveckling efter avslutad utbildning är oändliga och bara man är på hugget och visar intresse är det mesta möjligt. Temat för veckan var personcentrerad vård men jag tycker också att en återkommande tråd är att vi kan göra mycket med det lilla men vi måste GÖRA och inte bara sätta vackra ord på papper i olika arbetsgrupper. Jag önskar att alla kunde få chansen att åka på röntgenveckan, jag är fylld med inspiration och glad över insikten att jobbet som jag redan såg fram emot plötsligt verkar ännu mer spännande och hoppfullt.

 

Jag går nu termin 5 och är snart färdig med min utbildning. Det jag kan ångra såhär i efterhand är att jag inte engagerade mig som studentrepresentant tidigare. Inte bara för att jag fått åka på röntgenveckan utan för att allt blir roligare med engagemang. Man kan faktiskt påverka och göra något åt det man är missnöjd med. Att sitta och vänta på att någon annan ska göra det är inte så effektivt även om det också kan funka ibland, om man har tur. Jag hoppas att jag kan inspirera någon att engagera sig och göra mig sällskap som studentrepresentant, särskilt då jag misstänker att mitt sista år som student kommer att gå fruktansvärt fort.

Jag vill passa på att rikta ett stort tack till Vårdförbundet som gav mig chansen att få delta på Röntgenveckan, ett jättetack till Vårdförbundets representant Anna Karin Ulander som har tagit hand om oss under veckan och sist men inte minst ett tack till alla fantastiska studentrepresentanter! Och till dig som orkat läsa hela min text: bli studentrepresentant, våga ifrågasätta, tillsammans kan vi förändra!

 

Röntgenssjuksköterskestudenterna Emelie Grankvist, Örebro, och Vanessa Frank Stockholm, roar sig i Vårdförbundets monter under Röntgenveckan

Röntgenssjuksköterskestudenterna Emelie Grankvist, Örebro, och Vanessa Frank Stockholm, roar sig i Vårdförbundets monter under Röntgenveckan

Emelie Grankvist

Röntgensjuksköterskestudent och studentrepresentant för Vårdförbundet avd Örebro, Örebro Universitet.

Stängda vårdplatser!

5485814705_843d1e2cec_o

På de flesta håll i Sverige har lösningen på bristen av våra yrkesprofessioner varit att stänga vårdplatser på våra sjukhus. Det betyder inte att patienterna har blivit färre, snarare tvärtom. Så var är dom?

Jo, i landets kommuner! Frågan är nu; vad gör landets kommuner? Kan dom stänga vårdplatser? Nej, så klart inte det är ju patienternas hem! Frågan är hur redo kommunerna är att ta hand om fler och mer vårdkrävande patienter/brukare?

Jag har jobbat i hemsjukvården i Örebro kommun sedan 2009 och har märkt en klar skillnad på vårdtyngden de senaste åren. Som sjuksköterska i hemsjukvården upplever jag att man får prioritera bort arbetsuppgifter dagligen för att räcka till. Det åläggs mer och mer arbetsuppgifter såsom kvalitetsregister men också krav från primärvården att ha uppsökande verksamhet, när deras egen organisation inte räcker till. Det går så klart åt mer omvårdnadspersonal när vårdtyngden ökar och det löser kommunen ofta med outbildade vikarier. Även de privata aktörerna använder sig i stor utsträckning av outbildad personal. Vilket leder till att sjuksköterskorna tvingas att utbilda personalen, för att de ska kunna klara av den avancerade vården i hemmen och på boenden.

Summan blir att sjuksköterskornas arbetsbörda ökar men resurserna följer inte med, vi är lika många som tidigare. Resultatet är som vi ser på många arbetsplatser i Örebro kommun; vakanta sjukskötersketjänster!!

Vårdförbundet har många bra lösningar på dagens problem och vi välkomnar politiker, tjänstemän och verksamhets ansvariga att lyssna på dom.

//Nadya Lehto

Leg. sjuksköterska

Förtroendevald/Huvudskyddsombud

Vårdförbundet Avdelning Örebro

Ska den svenska vården vara en teokrati?

2000px-Religious_syms

Vi har religionsfrihet i vårt land. Det är en av de viktigaste grundläggande mänskliga rättigheterna och ska vara en självklarhet i en demokrati som Sverige. Men vad innebär egentligen religionsfrihet i praktiken?

”Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.”

Ingen religion har mer rätt att existera än den andra. I minoritet eller i majoritet-du har rätt att tro på vad du vill! Men det finns en klar definition av hur din enskilda rättighet att tro får inskränkas. Det handlar om hur du utövar den.

 

Friheten att utöva sin religion eller trosuppfattning, till exempel genom iakttagande av religiösa sedvänjor, kan däremot under vissa förutsättningar inskränkas. Enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter kan friheten att utöva sin religion inskränkas endast om inskränkningen är föreskriven i lag och är nödvändig i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten, den allmänna ordningen, hälsa och moral samt andras fri- och rättigheter. ”

 

I min värld betyder det att lagen står över den enskildas trosuppfattning. Hur skulle samhället annars se ut? Skulle Sverige bestå av små isolerade öar med olika lagar och förordningar där de med likasinnade uppfattningar skulle få bo?

Vems religiösa tro får egentligen stå över den andres?

Det finns länder som styrs av religiösa uppfattningar. De kallas teokratier, eller ”Gudsvälde”. Där har inte förtroendevalda politiker makten, utan makten ligger hos prästerskapet, eller likvärdigt skrå för just den envåldshärskande religionen som styr landet.
Sverige är en demokrati som styrs av Sveriges Rikes Lag. Det är en mänsklig rättighet att tillbe vilken Gud eller Gudar du vill, men lagen står över i beslutsfattningar.

Det är ingen mänsklig rättighet att bli ett specifikt yrke.

 

Åsa Mörner, legitimerad barnmorska som respekterar min yrkesetik och stöttar patienten i dess enskilda val, så länge det är lagstadgat. Annars vore jag inte legitimerad barnmorska.

Påläst, Pålitlig och Professionell

pregnant-518793_1280”Gravida får dåliga kostråd från sin barnmorska”. Känner frustrationen bubbla inom mig…. ”Den gravida är många gånger mer påläst än barnmorskan”.

Nej. Så. Är. Det. Inte. 

Som barnmorska är man skyldig att följa de riktlinjer som Mödrahälsovården förespråkar och när det kommer till kost, så är det Livsmedelsverket som gäller. Bara Livsmedelsverket. Det som inte står i dessa riktlinjer eller i ett PM från Mödrahälsovården får man absolut inte yppa när man är iförd sin arbetsuniform och på betald arbetstid. Det skulle vara ett tjänstefel om jag började tala utifrån min personliga uppfattning om sötningsmedel i kombination med graviditet eftersom det inte står i vare sig Livsmedelsverkets riktlinjer eller i ett PM från Mödrahälsovården.

Det finns en logik i det, absolut. Råden som förmedlas från vårdens professioner ska vara baserade på vetenskaplig grund. En studie är inte detsamma som beprövad vetenskap. Men det finns en annan aspekt också. Vem har tid avsatt under sitt arbetspass för att sätta sig in i den senaste forskningen? Eller är det meningen att legitimerade vårdyrken ska ha sitt jobb som fritidsintresse? 

Som barnmorska bombarderas man med frågor från den gravida som handlar om allt från hårfärgning, tatueringar och utlandsresor till träningsformer, smakförstärkare och sexpositioner; Är det farligt för mitt ofödda barn? Svaret kan bara baseras på den kunskap man som barnmorska är ”tillåten” att använda sig av, om det inte finns ett svar som har en gedigen forskning bakom sig så blir svaret ” Det har vi inga riktlinjer om”.  Men att vara påläst om vad som cirkulerar i media, i forum på nätet och i föräldragruppen så att man kan ge ett logiskt svar borde vara rimligt.

Det borde vara lika självklart med schemalagd studietid för uppdatering från de senaste rönen som det är självklart med ronder, telefontider och medicinutdelning. Visst borde det vara rimligt att professionen har hunnit läsa in sig på det allra senaste,för att kunna bemöta patientens frågor och funderingar? Och för att kunna förklara vad innebörden av EN studie är och betydelsen av löpsedlar i kvällspressen? Är det inte det som är innebörden av att vara professionell?

 

Åsa Mörner

Legitimerad barnmorska som desperat försöker hänga med i medias och vetenskapens rapportering kring graviditet, förlossning, preventivmedel, aborter och sexuell hälsa(näst intill omöjligt….)

Diagnos Galen i Knäppfängelset

 

depression-824998_1280

Förr kallades det att vara svagsint eller huvudsvag. De så kallade dårhusen fylldes av människor med olika diagnoser under en och samma benämning; knäpp eller galen. De ”knäppa” vårdades inte utan vaktades i fängelseliknande hålor av vaktkarlar som skyddade de ”vanliga” i samhället från galningarna i Knäppfängelset.

”Behandlingsmetoderna” uppfyllde snarare kriterier för att kallas bestraffning eller tortyr och långt in på 1900-talet baserade din placering och vård på vilken privatekonomi du hade.

Från 50 talet och framåt skedde ett uppsving av hur samhället tog hand om sina medmänniskor med psykisk ohälsa; galningarna skulle inte längre straffas för sina åkommor utan erbjudas behandling utifrån vetenskaplig grund. Få sjuksköterskor sökte sig dock till den psykiatriska vården och genom en (desperat?)dispens från Socialstyrelsen infördes ersättningstjänster för de platser som inte kunde fyllas av sjuksköterskor. och ersattes med skötare. Knappt någon skillnad från idag alltså….De stora sinnessjukhusen kom att kallas mentalsjukhus, men för 30 år sedan gick de slutligen helt i graven, de nedmonterades.  Fokus blev nu öppenvården.

Har du varit sjuk någon gång? Antar att du svarar ja-; förkyld, magsjuk, mässling som barn, lunginflammation, vattenkoppor, bihåleinflammation….kanske har du eller har haft en allvarlig sjukdom som till exempel en cancerdiagnos? Eller diabetes? Sjukdomarnas karaktär är olika och medför olika krav på vården.  I vissa fall räcker det med egenvård eller ett enkelt besök på vårdcentralen. Men ibland krävs det sjukhusvård och till och med intensivvård med kontinuerlig övervakning med högteknologiska maskiner och specialutbildad personal. Att kunna erbjuda livsuppehållande vård vid somatisk sjukdom är självklart. Varför är det inte självklart när det gäller psykisk sjukdom? Ingen har valt att få cancer. Ingen har valt att bli diagnostiserad med schizofreni, depression eller förlossningspsykos.

Länets psykiatriska vård kan inte erbjudas på samma villkor som den somatiska. PIVA, dvs psykiatrisk intensivvårdsavdelning har just stängts pga bristande bemanning. Ändå så borde det egentligen inte vara brist på bemanning. Det är brist på rätt villkor för att kunna rekrytera bemanning.

Varför är den psykiatriska vården så eftersatt? Varför kan vi inte erbjuda jämlik vård, oavsett din diagnos? Och varför ser man annorlunda på psykisk ohälsa, varför kan man inte berätta om sin psykiska diagnos i samma utsträckning som sin diabetessjukdom, cancerdiagnos eller reumatism?

 

”My goal is to see that mental illness is treated like cancer” – Jane Pauley

 

Vårt mål borde vara en förändrad syn på psykisk sjukdom,en syn  som ska genomsyras av empati och humanism. Och att kunna erbjuda vård och behandling på lika villkor, oavsett diagnos.

 

Åsa Mörner

 

 

Tips: Se gärna författaren Ann Heberleins dokumentär ”Mina två liv”

”Man är inte cancer. Jag är inte bipolär. Jag har diagnostiserats med en bipolär sjukdom” (Ann Heberlein)

In the name of Love, Bögjävel

hämta Det kan låta självklart. All kärlek är fantastisk, oavsett vem du älskar. I alla fall i Sverige. Eller?

Varför används ordet ”bög” som ett skällsord? Det handlar ju om en sexuell läggning, inte om en ond eller god person? Trots det så hör jag, alltför ofta att ”bögjävel” skriks på skolgårdar, utanför krogar och på andra ställen omkring mig.

En kostymprydd, färgkoordinerad man med en välkammad frisyr och en korrekt lagd eyeliner glider förbi mig i lunchkön och lämnar efter sig en väldoft av en riktigt god parfym. ”Haha, gud vad bögig”, hör jag framför mig från ett gäng fnissande mindre vetande.

Bögig. Vad är det egentligen? Innebär en viss stil att man är homo? Och om man är homosexuell fast inte har ”en sån stil”, är jag hetero då?

Kortklippt, praktiska skor, baggy jeans och en attityd som, alldeles galet kallas ”manhaftig”: är jag en flata då? En lesbisk kvinna? Och vad menar man med manhaftig?

Varför envisas med etiketter? Vad spelar det dig, mig och resten av världen för roll om hur någon klär sig, pratar eller vem grannen ligger med? Vad spelar det dig för roll vem jag attraheras av, vem jag älskar?

”In itself, homosexuality is as limiting as heterosexuality: the ideal should be to be capable of loving a woman or a man; either, a human being, without feeling fear, restraint or obligation”

(- Simone de Beauvoir)

Är det en man eller en kvinna? Det ser ut som en kvinna på klädstilen. Men samtidigt är det något med dragen som gör att det WeMustGrowAMustacheändå ser ut som en kille med spackel, lösnaglar och peruk. En hen.

Jaha. So what? Varför måste du veta vad som finns innanför kläderna, innanför underkläderna? Är det inte människans själ och hjärta som betyder något? Vet du vad som finns där genom att titta på en klädstil eller en frisyr? Vad spelar det dig för roll om jag inte vill bli kallad för kvinna, fast jag i dina inskränkta ögon ser ut som det? Det viktiga är väl vad jag identifierar mig som? För att inte tala om, då jag inte vill sätta någon stämpel på mig alls, då blir förvirringen övermäktig. Varken man, kvinna, bi, trans, homo, hetero…..

Bara en människa.

 

Låt mångfalden och kärleken berika din värld och se det unika och fantastiska hos dina medmänniskor. Tänk om vi alla var stöpta i samma trista och gråa uniform?  Vore så trist så klockorna skulle stanna….. Var stolt över att du är unik!

 

Åsa Mörner, unik och stolt

”Being gay is natural. Hating gays is a lifestyle choice” (– John Fugelsang)

 

Rainbow_flag_and_blue_skies

Stolthet och fördom

Pride = Stolthet
Är du stolt över dig själv? Det borde du vara för DU ÄR unik!

Var stolt att du är du.
Var stolt – oavsett om du tror att andra har fördomar eller tycker saker.
Det finns människor som respekterar dig för den du är, och de som inte gör det är inget att ha  (och det min vän är deras förlust).

DU är värdefull och bra – för du gör det bästa DU kan. IMG_0427

 Och du – ”Ingen kan få dig att känna dig mindervärdig utan ditt eget medgivande”. (Eleanor Roosvelt)

Respektera = Att värdesätta någons egenskaper
Respektera du andra människor? Det borde du göra!

Alla människor är unika.
Alla människor har en historia.
Alla människor tillför.

De mest spännande människor jag träffar är de som inte är som jag. De har ofta andra åsikter, andra värderingar och annan kunskap. De tillför mig. De lär mig. De berikar.
Har du funderat över vad som händer när du släpper in någon ny person i ditt vanliga umgänge? Har du provat? Vem vet du kanske träffar någon som du gillar.

Och du – ”Kom ihåg följande: Respekt för dig själv – respekt för andra – ansvar för dina handlingar” (Dalai Lama)

Sträck på dig! Var stolt! Du är värdefull!

Ann-Sofie
– som hoppas att vi ses i Prideparken :-)