Den Internationella Kvinnodagen 8 Mars

Den internationella kvinnodagen instiftades 1910 och det är 100 år sedan kvinnor fick rösta i riksdagen för första gången men hörs allas röster idag? 

Varför behöver vi uppmärksamma internationella kvinnodagen den 8/3, har denna speciella dag inte längre någon betydelse utan spelat ut sin rätt? Många tankar för att inte tala om diskussioner hamnar man i när jag uttrycker att jag kommer fira internationella kvinnodagen den 8 mars.

Kanske skulle man ha emigrerat till något av de här länderna som tagit steget och gjort dagen som helgdag vilka är Angola, Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Burkina, Faso, Cypern, Eritrea, Georgien, Guinea-Bissau, Kazakstan, Kambodja, Kirgizistan, Laos, Madagaskar, Moldavien, Mongoliet, Nepal, Nordmakedonien, Ryssland, Serbien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uganda, Ukraina, Uzbekistan, Vietnam och Zambia. I Kina får alla kvinnor en ledig eftermiddag från arbetet.

Men vad hjälper egentligen detta när det i grunden rör sig om strukturella fel i samhället?? Troligen inte alls… Kvinnodagen behövs och kommer fortsättningsvis att behövas i vårt arbete med ett jämställt samhälle där könet inte ska ha någon betydelse i ex vilka arbetsvillkor, lön och livslön jag lyckas få ihop beroende på vilken sektor jag valt att arbeta i.

På den svenska arbetsmarknaden jobbar mer än var fjärde kvinna deltid, jämfört med 11 procent av männen. De vanligaste orsakerna till kvinnors deltidsarbete är att lämpligt heltidsarbete saknas eller vård av barn.

Kvinnor gör fler avbrott i karriären för att ta hand om barn, föräldrar eller sjuka anhöriga. Kvinnodominerade branscher har mer ofrivilligt deltidsarbete, delade turer som slår sönder arbetsdagen, sämre löneutveckling och mer osäkra anställningar i form av timanställning, vikariat och visstidsanställningar. Varje dag utför kvinnor en timme mer obetalt arbete i hemmet. Kvinnors sjukfrånvaro ökar dessutom mer än mäns. I yrken där arbetsbördan är som tyngst, inom vård, skola och omsorg, är risken störst att bli sjukskriven.

Varje år tar svensk kvinnolobby fram statistik (medlingsinstitutets statistik) på hur vi närmar oss att få lön hela dagen (8-17) och siffran för i år 2021 stannade på 16.12, vilket medför att vi kvinnor arbetar gratis 48 minuter varje dag året runt. Känns inte som vi kan luta oss tillbaka, nej trots att vi är inne på 2020-talet har vi en lång väg kvar.

– Lika lön för lika och likvärdigt arbete.  

      

Vilka faktorer påverkar just vår livslön?

  1. Jämställd föräldraförsäkring
  2. Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer
  3. Skärpt tillsyn av diskriminering och lönekartläggningar.
  4. Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.

Hur ser det ut i Västmanland om vi tittar på våra medlemsgrupper och lön, fick en klok reflektion av vår ordförande: Det är som en klustersmitta … ingen vill sticka ut.  att ligga i framkant med löner finns inte på agendan för någon arbetsgivares i vår Region.

utan alla tittar och vilket jag förstår diskuterar med varandra om vad som kan vara rimligt i denna sektor gällande lön. Detta sätt att resonera innebär att vi aldrig uppnår jämställda löner för våra medlemsgrupper. Nej som det ser ut idag skall vi vara tacksam för lite applåder och då kan vi ju bara hoppas på att dessa applåder betalar hyran, maten, grund för att kunna få ta banklån etc. För att dra lite på smilbanden får vi väl ställa frågan i kommande lönesamtal hur många applåder arbetsgivaren tänker sig i löneutveckling men även hur många applåder de satt in på pensionskontot.

Ingrid Edman, barnmorska, Vice Ordförande Vårdförbundet avdelning Västmanland

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!