Årsmötet 2020 kommer att anpassas utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Därför kommer mötet att äga rum under två kvällar på biografen Filmstaden i Västerås. Passa på att anmäla dig snarast antingen den 7 eller 8 oktober eftersom det endast finns möjlighet att ta emot 50 medlemmar per kväll. Alltså anmäler du dig till EN av kvällarna. (Ev. kan en 3:e kväll ordnas.) Anmälan kan görs på aktivitetsportalen eller via länken. https://aktiviteter.vardforbundet.se/ActivityInformation/8125

Insläpp till lokalen sker kl. 1700 och vi börjar årsmötet kl. 1730, efter årsmötesförhandlingarna är avslutade bjuder vi på filmen Våga drömma, popcorn och dricka.

Utifrån rådande pandemi kan vi inte anordna årsmötet som bruklig under en kväll men vi ser vikten av att träffas och ha den nära dialogen inom årsmötet som prioriterat.

Som medlem har du din demokratiska rätten att påverka, komma med förslag och idéer för att påverka politiken i Vårdförbundet. Vad tycker du att vi ska jobba vidare med 2021? Kom med frågor, förslag och idéer till oss. Vi vill också uppmuntra dig till att skicka in motioner! Vi behöver få in din motion senast den 25 september.

Dags att nominera kandidater till styrelse och valberedning!

Vill du vara med och forma framtiden i Vårdförbundet avdelning Västmanland? Den 7 och 8 oktober är det årsmöte i Västmanland. Kompletterande val kommer att hållas till styrelsen där en (1) ledamot ska väljas och till valberedningen, där två (2) ledamöter till ska väljas.

Är du eller känner du någon som är klok, social och framför allt nyfiken? Se till att nominera dig själv eller andra passande personer till ledamot i styrelsen eller ledamot i valberedningen. Uppdraget kommer att vara utvecklande, intressant och lärorikt. 

Skicka in din nominering genom att fylla i formuläret via länken nedan. Sista nomineringsdag är den 15 september. https://www.vardforbundet.se/lokala-avdelningar/vastmanland/arsmote/nominera-till-arsmotet2/

Varmt välkommen!

Sandra Gustavsson, leg. biomedicinsk analytiker, styrelseledamot avd. Västmanland

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!