Covid 19 arbetsmiljöarbetet, Krisavtal

Skrivet av Sandra Gustavsson

27 mars 2020

Västmannabloggen

Vad gäller?

Gör riskbedömningar lokalt på era arbetsplatser! Bra stöd hittar du på Suntarbetsliv, följ länken nedan. Suntarbetsliv är ett samarbete mellan SKR (Sveriges kommuner och regioner) och de fackliga organisationerna.

https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/sam/covid-19-stod-for-att-hantera-det-pa-jobbet/

Arbeta säkert och använd skyddsutrustning! Ha säkerhetstänk med dig 24/7! Skriv avvikelser om inte godkänd skyddsutrustning finns, om det uppstår brist på nödvändiga skyddsutrustning eller förbrukningsmaterial, om fastställda säkerhets- och övriga rutiner nonchaleras, om det sker brott mot lagar och förordningar gällande sjukvård och övriga brister i arbetsmiljön. Ta kontakt med avdelningen vid behov.

Krisavtalet är nu påtecknat. Vad räknas som kris? Vad betyder det?
”Kris” gällande avtalet syftar på tex. en naturkatastrof såsom bränder och översvämningar, utbrott av epidemier eller pandemier, terrordåd eller hot. Däremot räknas INTE personalbrist inom vården som kris!

Regioner eller kommuner måste i första hand utlysa ett krisläge. Sedan kan en begäran om att aktivera krislägesavtalet lämnas in till SKR och Sobona. SKR och Sobona sedan fattar beslut utifrån att alla fyra kriterier nedan är vara uppfyllda. Om en händelse eller händelseförlopp:

  1. avviker från det normala,
  2. som innebär allvarliga samhällsstörningar,
  3. kräver omedelbara insatser av en kommun eller region,
  4. och som medför omfattande eller avgörande påverkan på personalförsörjningen i den kommunala verksamheten.

”Krislägesavtalet ska tillämpas restriktivt. Det innebär att det inte är säkert att avtalet aktiveras ens under pågående pandemi.

Ett eget krisavtal kan INTE tecknas lokalt inom kommuner eller regioner.

Sandra Gustavsson, leg. biomedicinska analytiker, styrelseledamot avd. Västmanland

.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!