Har du fått en arbetsskada eller sjukdom? Missa inte ersättning!

Försäkringskassa och AFA försäkring har tillsammans tagit fram ett nätverktyg ”arbetsskadeguiden” för att underlätta och vägleda dig kring dina frågor om ersättningar. Arbetsskadeguiden ställer enkla och tydliga frågor om din skada eller sjukdom och när du är klar får du veta vilka ersättningar som du kan ha rätt till och vem du behöver vända dig till. Anmälning om arbetsskada eller ansökan om ersättningar gör du på Försäkringskassans- och/eller AFA försäkrings hemsida.

Testa via länken nedan.

https://www.arbetsskadeguiden.se/#/

Det finns även en länk till arbetsskadeguiden på AFA försäkrings hemsida.

https://www.afaforsakring.se/

Ersättning kan du få pga. en arbetsskada eller sjukdom enligt:

  • SFB Socialförsäkringsbalken (2010:110) via Försäkringskassan
  • Kollektivavtalade försäkringar med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) genom Trygghetsförsäkring TFA-KL och AFA försäkring

Har du fått indragen sjukpenning från Försäkringskassan?

Sedan 1 juni 2018 finns det en särskild AGS-KL-förmån för dig som är anställd i kommun, landsting, region och vissa kommunnära bolag ifall du har fått indragen sjukpenning. Förmånen gäller för skador som har inträffat efter 1 november 2018. Den kan betalas ut när Försäkringskassan har beslutat att dra in sjukpenning därför att de bedömer att du kan klara ”ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden” (i regel efter 180 dagars sjukskrivning). Förmånen ansöks separat på AFA försäkrings hemsida.

https://www.afaforsakring.se/privatperson/sarskild-ags-kl-forman/

Avtalet försäkrar, läs mer.

https://www.afaforsakring.se/globalassets/arbetsgivare–fack/informations–och-stodmaterial/kommun-och-landsting/tryckt-informationsmaterial/f6282_avtalet_forsakrar.pdf

Sandra Gustavsson, leg. biomedicinska analytiker, styrelseledamot avd. Västmanland

 

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!