Den 23/5 hade vi regionpolitikermingel i Västerås!

Vi vill tacka våra medlemmar och regionpolitiker som deltog och bidrog till spännande diskussioner gällande de fyra ämnen vi valde att belysa: Lön, Patientsäkerhet, AST och Hälsosam arbetsmiljö. Det blev påverkanstorg med samtalsledare och mingel med politiker och sedan paneldebatt med Annelie Söderberg, Vårdförbundets förhandlingschef, som moderator.

Våra 4 yrkesgrupper var representerade och medlemmarna kom från följande kliniker: Infektionskliniken, Kvinnokliniken, Medicinkliniken, Kirurgkliniken, Barnkliniken, Onkologkliniken, Röntgenkliniken, Ögonkliniken, Fysiologkliniken, Rättspsykiatrin, Laboratoriemedicin, Psykiatrin samt Primärvården (familjeläkarmottagningar, barnavårdscentraler och mödravårdscentraler).

Följande politiker deltog: Tomas Högström (M), Maria Dellham (M), Malin Gabrielsson (KD), Helena Hagberg (L), Agne Furingsten (L), Pernilla Rinsell (MP), Barbro Larsson (C), Lena Johansson (S) och Hans Jansson (V).

Vi har gjort en sammanställning som ni hittar här (tabell i pdf, 2 sidor).

Sammanställning tabell2018

I sammanställningen hittar ni vad politikerna tror behöver göras för att våra yrkesgrupper ska ha en bra löneutveckling, vad de är villiga att göra för att få till AST inom regionen, hur vi ska jobba vidare för att säkerställa patientsäkerheten och hur vi kan jobba vidare och se till att vi alla har en hälsosam arbetsmiljö. Våra medlemmar har också tyckt till och vad vi tycker/tänker finns såklart också med i sammanställningen.

Alla medlemmar var överens om att man måste snabbt hitta en lösning för den bristande arbetsmiljö som råder, den ständigt låga bemanningen och den höga arbetsbelastningen. Tydliga mandat till/från chefer behövs, detta saknas idag. Visa att man är en” attraktiv arbetsgivare”!

Mer specifika frågor som togs upp kommer nedan:

Medlemmar från onkologkliniken vill att det görs en översyn inom palliativa enheten då det inte bara är cancerpatienter som vårdas där. Platser har försvunnit från AH-team vilket betyder att patienter hinner dö innan de kommer. Värdig födsel – värdig död?

Medlemmar från ögonkliniken vill att man prioriterar vissa sjukdomar för att man ska få vård i tid, väntelistorna ökar vilket såklart inte är bra och leder till att det hinner bli ”för sent” att göra insatser.

Medlemmar från kvinnokliniken vill att en centralisering görs av MVC för att avlasta förlossningen med polikliniska besök. Detta skulle göra barnmorskorna tryggare och ge mer tid på förlossningen.

Medlemmar från primärvården (bvc) vill att man flyttar på barnavårdscentralerna närmre familjecentrum då man har en naturlig koppling till dem. De medlemmar tillhörande vårdcentralerna vill ha bättre lokaler och ökad bemanning för att tillgodose tillgänglighet (korta telefontider t.ex.).

Medlemmar från akutkliniken vill ha bättre samarbete med primärvården då man tycker att man hanterar patienter ”fel”, man utför primärvårdens jobb vilket tar onödiga resurs från slutenvården. Man vill också se över antal vårdplatser då det ofta är överbeläggningar på alla avdelningar och inga platser finns att lägga patienter, det tar stopp redan på akutmottagningen.

Beatriz Olsson, leg. sjuksköterska, styrelseledamot avd. Västmanland

 

 

 

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!