Sedan 2009 har indragen och avslagen sjukpenning aldrig varit så hög som nu.

Vilka är det som drabbas allra värst? Kvinnor drabbas ungefär dubbelt så ofta som män enligt Försäkringskassans årsredovisning 2017. Inte så konstigt då kvinnor har dubbelt så hög sjukfrånvaro som män.

Inom Sveriges kommuner och Landsting (SKL) området börjar sjuktalet sakta sjunka för första gången sedan 2011. Enligt Caroline Olsson (SKL) är orsaken till sänkningen inte helt klargjord men den generella ojämställdheten i samhället är en trolig anledning.

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2018/mars/sjukfranvaron-minskar-i-kommuner-och-landstingen/

Jo då, jag håller med om att det är en stor bidragande faktor, men utifrån det jag har upplevt i mitt uppdrag, finns det nog flera orsaker. Försäkringskassans indragna och avslagna sjukpenning tvingar sjukskrivna och arbetsgivare till olika lösningar som gagnar statistiken positivt.

  •  Att känna ett tvång att återgå till sitt arbete trots sjukskrivningen/arbetsmiljön kan leda till att tillståndet förvärras.
  •  Att i sin tvivel över att inte klara av att återgå till sitt ordinarie arbete antingen man säger upp sig, byter bransch eller går i pension.
  •  Uppsägning i en ökande takt pga. att arbetsgivaren inte klarar sitt  rehabilitations- och arbetsanpassningsansvar. Vart har arbetsgivarens rehabiliteringsansvar tagit vägen?

Vad händer med de sjukskrivna som blir utförsäkrade och inte klarar återgång i arbete? När Försäkringskassan bedömer att den sjukskrivnas arbetsförmåga klarar ett ”normalt förekommande jobb”  rekommenderar de att skriva in sig hos arbetsförmedlingen.  Behovet av att aktivt söka jobb under en sjukskrivning upplevs som otroligt kränkande.

Nu uttalar arbetsförmedlingen sig om att myndigheten saknar det medel som krävs för de resurser och rehabiliteringsstöd de sjukskrivna behöver. Arbetsförmedlingen kritiserar Försäkringskassan som tvingar sjuka människor att söka jobb, sjuka ska ha sjukpenning. Sedan 2014 har antalet sjukskrivna som blivit tvungna att söka jobb ökat med 450% och 2017 handlade det om 8600 personer.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6907839

Sjukskrivningsärendena hos fackföreningarnas juridiska byrå LO-TCO Rättskydd ökar i samma takt som sjukskrivningstalen går ned! 72% fler ärenden under 2017.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/stark-facklig-kritik-mot-forsakringskassan

Arbetsgivaren, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan tycker till och bedömmar huruvida en människas arbetsförmåga passar utifrån ekonomi och egna värderingar.  Värt har mänskligheten tagit vägen? Vad är lösningen? Hela havet stormar! Alla sitter bekväma i sina stolar och de sjukskrivna faller i mellan.

Sandra Gustavsson, leg. biomedicinska analytiker, styrelseledamot avd. Västmanland

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!